Thảm họa ở các thành phố có thể do các quá trình tự nhiên (biến đổi khí hậu và thảm họa địa vật lý) và do tác động của con người. Hiểu được rủi ro thiên tai là điều kiện tiên quyết không chỉ để giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) mà còn để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và hoạch định các chiến lược thích ứng hiệu quả, đặc biệt trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất cho các vùng dễ bị tổn thương đó.

Ngày 9/3/2021, Dự án đã chính thức tổ chức Hội thảo khởi động thực hiện cho các đối tác ở Đông Nam Á (Philipines, Thái Lan và Việt Nam). Tại Việt Nam, phía Đức đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Qua quá trình trao đổi, phối hợp phía Đức đã chọn Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cụ thể là Khoa Quản lý đất đai) làm đối tác chính thức để thực hiện dự án “Liên kết quản lý rủi ro thiên tai và lập quy hoạch sử dụng đất: trường hợp nghiên cứu tại khu tái định cư ở các khu vực dễ bị nguy hiểm, Philippines (LIRLAP), 2021-2024”. Dự án này do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) tài trợ. Nhóm nghiên cứu triển khai dự án tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam có PGS.TS. Trần Trọng Phương; TS. Ngô Thanh Sơn và một số thành viên khác trong Khoa trong đó PGS.TS. Trần Trọng Phương là điều phối viên dự án phía Việt Nam.

Trong giai đoạn 4 năm nghiên cứu và phát triển R&D từ 2021 đến 2024, mục tiêu của dự án LIRLAP nhằm thực hiện những nội dung sau:

a. Xây dựng/phát triển các kịch bản nâng cấp/tái định cư trong tương lai và mô hình đô thị hóa thông qua xác định vùng đất thích hợp để di dời ở cấp độ vùng;

b. Tích hợp các kết quả nâng cấp khả năng có thể phục hồi nâng cấp/ tái định cư trong các chính sách phát triển không gian và quản lý thiên tai ở cấp quốc gia, vùng và địa phương ở Philippines và nhân rộng một cách có chọn lọc các chiến lược nhất định ở Việt Nam và Thái Lan; và

c. Thiết lập chương trình tiến sĩ kết hợp giữa Đại học TU Dortmund (TUDO) với UP SURP và các khóa đào tạo về quản lý thiên tai.

 

leftcenterrightdel
 Khung dự án LIRLAP, 2021-2024
  

Tham dự Hội thảo có khoảng 25 đại biểu đến từ cơ quan tài trợ của BMZ. Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam có PGS.TS. Trần Trọng Phương - Phó Trưởng khoa Khoa Quản lý đất đai, TS. Ngô Thanh Sơn - Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Quản lý đất đai, ThS. Hoàng Lê Hường, Trung tâm Tư vấn KHCN TNMT và đại diện của các đối tác tại Việt Nam bao gồm PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Trường Đại học Xây dựng và PGS.TS. Lê Thanh Sang - Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ. Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham gia gồm các Giáo sư đến từ Khoa đô thị và quy hoạch vùng, Đại học Philippines Diliman (UP SURP) và Viện Quy hoạch không gian (IRPUD) tại Đại học TU Dortmund (TUDO), Viện Không gian và Quy hoạch phát triển vùng (IREUS) của Đại học Stuttgart và nhóm nghiên cứu về tương tác giữa môi trường con người, Khoa Địa lý của Đại học Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

Dự kiến kết quả của dự án sẽ xây dựng và đề xuất việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất trong việc xác định vùng đất phù hợp ở cấp khu vực để tái định cư và nâng cấp cũng như lồng ghép các kết quả nghiên cứu của dự án với hoạch định chính sách của Việt Nam và đồng phối hợp đào tạo Tiến sĩ của Khoa Quản lý đất đai với LMU.

leftcenterrightdel
 Thành viên tham dự hội thảo khởi động dự án LIRLAP

 

Tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Trọng Phương, thay mặt nhóm Dự án LIRLAP của Việt Nam giới thiệu về hợp phần “Phát triển các kịch bản thay thế của rủi ro đã xảy ra và mô hình đô thị hóa thông qua xác định vùng đất thích hợp để di dời ở cấp độ vùng phối hợp với nhóm LMU, Cộng hoà liên bang Đc và chương trình Tiến sĩ kết hợp với UP SURP, Philippin và LMU, CHLB Đức”.

leftcenterrightdel
 PGS.TS. Trần Trọng Phương trình bày hợp phần dự án tại Việt Nam
 

Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Email: ttphuong@vnua.edu.vn