\r\n  

\r\n

\r\n Nhân chuyến công tác của Thái tử và Công nương Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, hàng loạt các trương trình hợp tác về các lĩnh vực kinh tế, đào tạo và khoa học công nghệ đã đươc ký kết giữa hai bên. Tối ngày 13/03/2012, tại khách sạn Sheraton Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thái tử, Công nương và các chính khách của chính phủ Việt Nam và Bỉ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã ký kết chính thức về thỏa thuận hợp tác với Đại học tự do Bruxelles và Đại học Liège dự án “Áp dụng các công nghệ thích hợp nhằm đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho người dân địa phương ở Lào và Căm-pu-chia”. Tham gia lễ ký kết có PGS.TS.Nguyễn Xuân Trạch Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách hợp tác quốc tế, PGS.TS. Vũ Đình Tôn Trưởng khoa CN & NTTS, PGĐ Trung tâm nghiên cứu liên ngành PTNT là đối tác dự án. Dự án với tổng số tiền lên tới trên 3,4 triệu euro do cộng đồng chung châu Âu tài trợ trong thời gian 3 năm (1/2/2012 – 31/1/2015). Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội có trách nhiệm chính trong việc chuyển giao các công nghệ thích hợp nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây trồng tại Lào. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này rất có ý nghĩa trong năm hữu nghị Việt - Lào 2012.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n