Từ khoảng 10 năm nay, Việt Nam và Vương quốc Bỉ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có nông nghiệp và xã hội học nông thôn. Nghiên cứu tính khả thi của đường lối chính sách cũng như khả năng áp dụng trong phát triển nông thôn bền vững chính là những trọng tâm mà cả hai bên cùng quan tâm. 

Xã hội học nói chung và xã hội học nông thôn nói riêng là những chuyên ngành còn mới tại Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia Bỉ, từ năm 2009, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã bắt đầu giảng dạy môn Xã hội học tại Khoa Lý luận chính trị và Xã hội, giảng viên là những cựu du học sinh từ Vương quốc Bỉ. Hợp tác giữa các đối tác Bỉ và Việt Nam được phát triển thông qua nhiều sự kiện như: hội thảo, trao đổi chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Dưới đây là phóng sự do truyền hình thông tấn xã Việt Nam  thực hiện  tổng kết  mô hình hoạt động hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với các trường Đại học và tổ chức phi chính phủ của Bỉ.

(Theo http://vnews.gov.vn/)