Ngày 26/9/2023, diễn đàn quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất nông nghiệp giữa nông dân, trang trại, hiệp hội của Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, đồng thời chia sẻ cơ hội hợp tác triển khai các hoạt động thuộc Phi dự án “Cố vấn phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam là Chủ dự án.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh diễn đàn
leftcenterrightdel
 TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại diễn đàn
  

Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện cho biết, Phi dự án “Cố vấn phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam” giai đoạn 2021-2023 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt văn kiện vào ngày 05 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định số 07/QĐ-BNN-HTQT với các nội dung, hoạt động chủ yếu: Xây dựng chiến lược tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp tại các vùng thí điểm ở Việt Nam; Thiết kế các chương trình giáo dục hiệu quả cho thực tập sinh, người lao động Việt Nam; Tăng cường kết nối giữa thực thực tập sinh người lao động Việt Nam với các cơ quan tiếp nhận tại Nhật Bản (các công ty tư nhân và các tổ chức khác); Thúc đẩy các hoạt động tiếp nối nghề nghiệp cho người lao động trở về nước và hợp tác với các đơn vị tiếp nhận tại các khu vực thí điểm ở Việt Nam; Đẩy mạnh công tác nắm bắt thực trạng lao động Việt Nam tại Nhật Bản; Phân tích những thành tựu và thách thức nhằm đưa ra ý tưởng cho dự án mới về hợp tác kỹ thuật. TS. Vũ Ngọc Huyên tin tưởng diễn đàn sẽ giúp tăng cường hơn nữa việc chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như chia sẻ cơ hội hợp tác triển khai các hoạt động về nhân lực nông nghiệp, trong sản xuất nông nghiệp giữa nông dân, trang trại, hiệp hội của Việt Nam và Nhật Bản.

 

leftcenterrightdel
 Bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khái quát nội dung chính về Phi dự án “Cố vấn phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam” giai đoạn 2021-2023. Bà nhấn mạnh, Phi dự án nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 19-NQ/TW của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân nông thôn đã đề ra nhiệm vụ tạo đột phá trong nghiên cứu ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo; đào tạo nhân lực nông nghiệp, nông thôn. Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 đã xác định yêu cầu: Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn gắn với nhu cầu thị trường, doanh nghiệp, HTX đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Để thực hiện tốt chiến lược này, cần có nhiều giải pháp mang tính đột phá được triển khai. Bà Loan cũng hy vọng, thông qua diễn đàn, các đại biểu sẽ chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như chia sẻ cơ hội hợp tác triển khai các hoạt động về nhân lực nông nghiệp.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các vị đại biểu trình bày và thảo luận tại diễn đàn 

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trình bày và thảo luận về nhiều nội dung như: Tổng quan phát triển nông nghiệp Việt Nam: Thành tựu và Thách thức; Nhu cầu tiếp nhận thực tập sinh nông nghiệp của tỉnh Miyazaki, Nhật Bản; Tổng quan về trường và khóa đào tạo cho thực tập sinh kỹ năng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Phát triển Nông nghiệp hướng tới tương lai; Kết quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Nông trường WINECO Tam Đảo; Mô hình canh tác lúa giảm phát thải CO2 triển khai tại VN; Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Thực trạng tại Việt Nam; Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP qua thương mại điện tử.

leftcenterrightdel
 Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn

Các đại biểu đã chia sẻ và thảo luận nhiều nội dung quan trọng để thực hiện tốt các nội dung của Phi dự án, thông qua hoạt động của Phi dự án đã mở ra được những quan hệ hợp tác giữa các tỉnh Việt Nam và Nhật Bản, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng và thúc đẩy triển khai chương trình đào tạo chuyên môn do các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp đào tạo. Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường năng lực đối với đơn vị hỗ trợ việc làm, nghề nghiệp cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng thuộc khối nông, lâm, ngư; Hỗ trợ lao động Việt Nam quay trở về từ Nhật Bản có việc làm theo đúng chuyên môn tại các doanh nghiệp/trang trại tại Việt Nam, trong đó các công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam; Tổ chức ngày hội việc làm dành cho lao động Việt Nam quay trở về từ Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan; Hỗ trợ, quản lý lao động khi đang làm việc tại Nhật Bản. Chính vì vậy, các đại biểu đều thống nhất cần tiếp tục có sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam để Phi dự án tiếp tục phát huy tối đã các kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua./.

 

Tin bài: Nguyễn Trọng Tuynh - TT QHCC&HTSV

Ảnh: Nguyễn Trung Đức - TT QHCC&HTSV