Theo kế hoạch trong chương trình đào tạo, sinh viên các lớp thuộc ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý và phát triển du lịch, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính ngân hàng Khóa K65, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hai đợt thực tập giáo trình. Mục đích của các đợt thực tập giáo trình là giúp sinh viên làm quen với thực tiễn, tìm hiểu tình hình cơ bản về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức – quản lý, lao động và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và nông hộ.

Theo kế hoạch đào tạo của Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, có 1045 sinh viên khóa K65 đi thực tập giáo trình đợt 1 năm học 2022-2023 từ ngày 14/11/2022 đến hết 04/12/2022. Khoa đã phân công các thầy cô tham gia đoàn thực tập giáo trình đợt 1 do TS. Nguyễn Thị Thủy – Phó Trưởng bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh làm trưởng đoàn và 22 thầy cô trong Khoa. Nhìn chung, sinh viên đều phấn khởi và hào hứng tham gia thực tập giáo trình.

leftcenterrightdel
 Buổi tập huấn online trên MS Team cho 1045 sinh viên và 22 cán bộ giáo viên ngày 30/10/2022
 

Để tăng cường khả năng hợp tác và làm việc nhóm, đoàn thực tập giáo trình của sinh viên khóa K65 được chia thành 290 nhóm và mỗi nhóm có từ 03-05 sinh viên đến thực tập ở các doanh nghiệp, hợp tác xã… tại các địa phương. Nhằm trang bị cho các em các kỹ năng và kiến thức cần thiết trước khi xuống địa điểm thực tập, đoàn thực tập giáo trình 1 đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến các quy định và nội dung thực tập giáo trình 1 chung đến tất cả các sinh viên thông qua buổi tập huấn online trên phần mềm MS Team từ 20:00-22:00 ngày 30/10/2022. Sau đó các thầy cô tiến hành cho sinh viên đăng kí nhóm trên hệ thống Microsoft form và phân công giáo viên hướng dẫn các nhóm sinh viên để giúp các em nắm được quy định thực tập, cách xây dựng đề cương và viết báo cáo thực tập.

 

leftcenterrightdel
Thầy (cô) các bộ môn tập huấn online theo từng ngành học về cách viết đề cương, báo cáo thực tập giáo trình 1 cho sinh viên 
leftcenterrightdel
Đoàn thực tập giáo trình 1 hướng dẫn sinh viên đăng kí nhóm thực tập trên hệ thống Microsoft form 
  

Phương thức làm việc giữa giáo viên hướng dẫn và các nhóm sinh viên rất linh hoạt như: gặp mặt trực tiếp, làm việc trực tuyến với sinh viên thông qua phần mềm MS Teams, e-mail, điện thoại và zalo. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của đoàn thực tập giáo trình 1 và thầy cô hướng dẫn, các sinh viên đều nắm được quy định và nội dung thực tập giáo trình 1. Trong suốt quá trình thực tập, các thầy cô hướng dẫn luôn kiểm tra và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng nội quy thực tập và các quy định riêng của địa điểm thực tập. Đồng thời, sinh viên cũng chủ động liên lạc với thầy cô hướng dẫn để nghe tư vấn về báo cáo thực tập.

leftcenterrightdel
Nhóm 62 xuống thực tập tại Công ty cổ phần VLXD Bỉm Sơn 
leftcenterrightdel
 Nhóm 224 và nhóm 86 thực hành nhập liệu vào máy tính tại Công ty thực tập

 

Qua phản ánh và đánh giá sơ bộ của các thầy cô hướng dẫn, nhìn chung các nhóm sinh viên thực tập khóa K65 đều chấp hành nghiêm túc nội quy thực tập giáo trình và các quy định của đơn vị thực tập. Tất cả 1045 sinh viên (100%) đi thực tập đợt này đều hoàn thành báo cáo thực tập và trở về nhà an toàn vào ngày 04/12/2022. Đoàn thực tập giáo trình 1 đã tổ chức đánh giá kết quả thực tập của các nhóm sinh viên thông qua các buổi trình bày kết quả trực tiếp trước hội đồng. Kết quả cho thấy các nhóm sinh viên đều hoàn thành báo cáo, nhật ký thực tập và trình bày kết quả thực tập khá tốt. Điều đó cho thấy sinh viên đã bước đầu biết cách vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn để tìm hiểu tình hình cơ bản và đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại.

leftcenterrightdel
 Buổi tổ chức đánh giá TTGT1 cho các nhóm sinh viên
 

Như vậy, thực tập giáo trình đợt 1 năm học 2022-2023 của các sinh viên Khóa K65, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đã thành công tốt đẹp. Hy vọng kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ đợt thực tập giáo trình này sẽ là hành trang quý cho các em sinh viên trong quá trình học tập và các đợt thực tập tiếp theo./.

Trần Thị Thương – Thành viên Đoàn TTGT1 (2022-2023),

 Nhóm Hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp

Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh