Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Học viện có 1.345 cán bộ viên chức, trong đó có 683 giảng viên, trên 80% giảng viên của Học viện được đào tạo ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hà Lan, Bỉ…

Cô Phạm Thị Dung – Giảng viên khoa Công nghệ Sinh học, tốt nghiệp cao học ở Hoa Kỳ, hiện đang học nghiên cứu sinh tại Nhật Bản

Cô Phạm Thị Dung – Giảng viên khoa Công nghệ Sinh học, tốt nghiệp cao học ở Hoa Kỳ, hiện đang học nghiên cứu sinh tại Nhật Bản

Nguồn nhân lực chất lượng cao và thương hiệu, thành tựu, danh tiếng của Học viện đã mở ra cơ hội hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với các trường đại học trên thế giới. Theo số liệu thống kế của Ban Hợp tác Quốc tế, tính đến năm 2019, Học viện ký chương trình hợp tác với trên 100 trường đại học/tổ chức quốc tế. Điều này, tạo điều kiện cho sinh viên Học viện được tiếp thu nền khoa học tiên tiến của thế giới, giao lưu với người nước ngoài, qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng ngoại ngữ, đồng thời, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Học viện đến bạn bè thế giới.

Để đẩy mạnh giao lưu sinh viên quốc tế, hàng năm, Học viện tổ chức hội nghị/hội thảo/hội trại tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc…, chương trình thực tập sinh, thực tập tốt nghiệp/nghiên cứu tại Nhật Bản, Isarel, Australia…; chương trình khoá học hè/trao đổi tín chỉ về nông nghiệp tại Học viện với các trường của Cộng hòa Séc, Hoa Kỳ…

Sinh viên Tống Thị Hằng – Khoa Nông học, giao lưu sinh viên quốc tế tại Thái Lan (2018)

Sinh viên Tống Thị Hằng – Khoa Nông học, giao lưu sinh viên quốc tế tại Thái Lan (2018)

Hãy đến với Học viện Nông nghiệp Việt Nam để có cơ hội tiếp cận nhiều chương trình giao lưu sinh viên quốc tế. Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 024.62617578, 02462617520

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep