Thí sinh đã bắt đầu thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2021 và xét tuyển đại học, cao đẳng từ ngày 27/04/2021. Thí sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo 1 trong 2 phương thức, trực tiếp hoặc trực tuyến. Nếu đăng ký trực tiếp bằng phiếu, thời hạn là ngày 11/05/2021; còn nếu đăng ký trực tuyến, thời hạn là ngày 16/05/2021.

Với phương thức trực tiếp, thí sinh cần đăng ký tất cả thông tin trên phiếu. Thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm thu nhận hồ sơ đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Với phương thức trực tuyến, thí sinh sẽ đăng ký trực tiếp trên phiếu phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT; còn phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh trực tuyến tối đa 3 lần trong thời gian từ ngày 07-17/08/2021. Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh. Trong trường hợp, thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin trên Phụ lục 2 và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ.

Cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2021 trực tuyến: Trong tờ "Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào Đại học Cao đẳng", thí sinh vẫn điền thông tin theo hướng dẫn trong Công văn 1318/BGDĐT-QLCL. Đến mục số 21, hãy tích chọn “Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến”, đồng thời ghi rõ tổng số nguyện vọng.

Thí sinh nhận thông tin tài khoản đăng nhập từ điểm tiếp nhận hồ sơ, hoặc nhận mật khẩu tài khoản qua email đã đăng ký. Sau đó, đăng nhập trên trang thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Chi tiết xem hướng dẫn đăng ký (tại đây).

leftcenterrightdel
 


BAN QLĐT