\r\n  Chương trình Fullbright Vietnam sẽ tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình học giả Việt Nam 2011. Chương trình học giả Việt Nam (VSP), một trong bốn thành phần truyền thống của Chương trình Fullbright tại Việt Nam tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng bài và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 3 - 9 tháng.

\r\n

\r\n  1. Đối tượng tham gia dự tuyển:

\r\n

\r\n ¨       Là công dân Việt Nam, ưu tiên độ tuổi dưới 50;

\r\n

\r\n ¨       Có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn);

\r\n

\r\n ¨       Năng lực tiếng Anh đủ thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy tại Hoa Kỳ.

\r\n

\r\n 2. Chuyên ngành giảng dạy/nghiên cứu: Bất kì chuyên ngành nào, ưu tiên những chuyên ngành sau: Quản lý giáo dục đại học, luật, quản lý công, quy hoạch và phát triển đô thị, chính sách và nghiên cứu môi trường, chính sách đối ngoại, sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu về Hoa Kỳ, nghiên cứu về giới nữ, kinh tế (kinh tế quốc dân và kinh tế nông nghiệp).

\r\n

\r\n 3. Hồ sơ ứng tuyển:

\r\n

\r\n Chỉ nhận hồ sơ trực tuyến thông qua trang web tại vietnam.usembassy.gov/fvsc.html.

\r\n

\r\n 4. Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 15/10/2010..

\r\n

\r\n             Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị các đơn vị thông báo cán bộ quan tâm tham gia dự tuyển. Danh sách đề cử xin gửi về Phòng KHCN và HTQT để được hỗ trợ về hồ sơ dự tuyển (Trần Thị Thanh Phương, phòng số: 223, tel: 04 62617533, email: tttphuong@hua.edu.vn).

\r\n

\r\n Xin trân trọng cảm ơn.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Thông báo học bổng học giả Fulbright của Hoa Kỳ 2011

\r\n