\r\n  Chương trình học bổng Endeavour do Cơ quan Giáo dục quốc tế Úc (AEI) tài trợ có tính cạnh tranh toàn cầu, cung cấp cơ hội cho công dân các nước trong đó có Việt Nam tham gia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Úc. Thời gian dự tuyển đến ngay 31/7/2010.

\r\n
\r\n

\r\n Học bổng:

\r\n
    \r\n
  • \r\n Học bổng Endeavour dành cho đào tạo dạy nghề (119.500 đô la Úc);
  • \r\n
  • \r\n Học bổng Endeavour dành cho bậc Sau đại học (thạc sĩ: 108.500 đô la Úc, tiến sĩ: 201.000 đô la Úc);
  • \r\n
  • \r\n Học bổng cho nghiên cứu ngắn hạn (23.500 đô la Úc, 4-6 tháng);
  • \r\n
  • \r\n Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý (23.500 đô la Úc, 1-4 tháng).
  • \r\n
\r\n

\r\n Đặc điểm chương trình: Dành cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, không hạn chế độ tuổi, nộp hồ sơ trực tuyến và có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian nhận học bổng ở Úc.

\r\n

\r\n Thông tin tham khảo: www.endeavour.deewr.gov.au hoặc chị Lê Thị Thu Hiền, Cơ quan giáo dục quốc tế Úc (AEI) tại Việt Nam, tel: 04 37740137, email: hien.le@aei.gov.au hoặc Trần Lê Hà, tel: 04 37740138, email: ha.tran@aei.gov.au.

\r\n

\r\n Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị các đơn vịthông báo đến cán bộ quan tâm tham gia chương trình. Danh sách đề cử chính thức xin chuyển về Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, tel: 04 62617533, email: tttphuong@hua.edu.vn) để nhận được hỗ trợ trong quá trình dự tuyển.

\r\n

\r\n             Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Thông tin chi tiết xem tại đây

\r\n
\r\n