leftcenterrightdel
 

Kiến thức về thuốc và tác dụng của thuốc là nền tảng của kiến thức chuyên môn ngành y dược. Tuy nhiên hành nghề y dược lại liên quan đến bệnh nhân hay người tiêu dùng sản phẩm thuốc mà hành vi của họ lại chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội từ cá nhân, gia đình, tổ chức và hệ thống y tế ở các quốc gia khác nhau với các nền văn hóa khác nhau và hệ thống luật pháp khác nhau. Vì thế, khi thực hành nghề y dược, chỉ kiến thức của khoa học tự nhiên là chưa đủ, người thực hành y dược cần bổ sung hệ thống kiến thức xã hội học về con người, tổ chức và xã hội.

Trong Dược xã hội học, các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sử dụng thuốc như niềm tin, thái độ, quy tắc, thói quen, các mối quan hệ…được nhấn mạnh. Dược xã hội học cũng đề cập đến các khía cạnh của chính bản thân nghề dược như sản xuất thuốc, phân phối thuốc, kê đơn thuốc, thông tin về thuốc và kiểm soát thuốc. Dược xã hội học ứng dụng các lý thuyết và quan điểm xã hội học trong nghiên cứu giải quyết các vấn đề xã hội trọng tâm của thực hành y dược. Mặc dù là môn học rất mới trên thế giới và ở Việt Nam Dược xã hội học đã thu hút được sự quan tâm của nhiều sinh viên, giảng viên, giới hàn lâm cũng như các nhà quản lý và người thực hành y dược.

leftcenterrightdel
Bộ môn Xã hội học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi đề cương môn học
Bộ môn Xã hội học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi đề cương môn học 
leftcenterrightdel
PGS TS Nguyễn Thị Diễn trình bày nội dung môn Dược xã hội học
 PGS TS Nguyễn Thị Diễn trình bày nội dung môn Dược xã hội học
 

Bộ môn Xã hội học, Khoa Khoa học xã hội xây dựng môn học này đáp ứng yêu cầu của ngành Công nghệ sinh dược - một ngành có nhiều triển vọng trong tương lai. Dược xã hội học cũng rất hữu ích cho các ngành Thú y, Nhân y và các ngành nghề liên quan đến y dược khác.

Khoa Khoa học xã hội