Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực ngành hàng rau quả tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ từ năm 2019-2021 (Dự án OKP), Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Đại học Wageningen tổ chức khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy Nghiên cứu tình huống của Đại học Kinh doanh Harvard (Harvard Bussiness School type case study training trajectory). Khóa học diễn ra tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019.

 

Học viên cùng cô Monika Sopov - giảng viên lớp tập huấn, điều phối viên Dự án trong ngày khai mạc lớp tập huấn

Học viên cùng cô Monika Sopov - giảng viên lớp tập huấn, điều phối viên Dự án trong ngày khai mạc lớp tập huấn

Giảng dạy trong khóa học là bà Monika Sopov - Chuyên gia Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Đại học Wageningen, Hà Lan. Học viên tham gia khóa học là cán bộ giảng dạy thuộc 4 khoa của Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Kế toán và Quản trị kinh doanh, Kinh tế và Phát triển nông thôn, Nông họcLý luận Chính trị và Xã hội

Bà Monika Sopov - Giới thiệu về mục tiêu lớp tập huấn

Bà Monika Sopov - Giới thiệu về mục tiêu lớp tập huấn

Khóa học được chia thành 2 phần: (i) Học viên nghe lý thuyết về phương pháp nghiên cứu tình huống; (ii) Học viên chia nhóm đi thực tế để phát triển các tình huống nghiên cứu của 02 Hợp tác xã tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Học xong khóa tập huấn, học viên có thể hiểu được bản chất của phương pháp giảng dạy nghiên cứu trường hợp của Trường Đại học Kinh doanh Harvard, có thể độc lập phát triển các nghiên cứu tình huống, và có thể áp dụng các nghiên cứu tình huống trong giảng dạy. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành đã giúp nâng cao năng lực, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu của học viên. Các học viên rất hài lòng khi được tiếp cận với khối kiến thức mới và phương pháp dạy mới. 

Giảng viên hướng dẫn học viên tại lớp tập huấn

Giảng viên hướng dẫn học viên tại lớp tập huấn

Khóa đào tạo thứ 2 và 3 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam vào năm 2020 và 2021. Mô hình cho phát triển trường hợp nghiên cứu trong những khóa tới sẽ hướng đến đối tượng là các doanh nghiệp.

Một số hình ảnh khác

 

Học viên đi thực tế tại Bắc Ninh


Học viên đi thực tế tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Liêm Anh - Bắc Ninh

 

Học viên cùng với hai điều phối viên Dự án - Bà Monika Sopov - Điều phối phía Hà Lan và Ông Nguyễn Việt Long - Điều phối phía Việt Nam trong ngày kết thúc lớp tập huấn

Dự án “Tăng cường năng lực cho ngành hàng rau quả tại miền Bắc và Trung Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ từ năm 2019-2021 thông qua chương trình Orange Knowlegde Program (OKP) gồm Học viện Nông nghiệp Việt Nam và 05 Trường Đại học, Tổ chức phát triển, Doanh nghiệp của Hà Lan.

Nội dung của dự án bao gồm 3 mảng chính:

1. Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng trung tâm nghiên cứu, đổi mới công nghệ, mô hình trình diễn ngành hàng rau hoa quả phục vụ đào tạo và phát triển các công nghệ tích ứng cho Việt Nam;

2. Xây dựng Trung tâm tri thức Hợp tác xã nông nghiệp;

3. Hỗ trợ người sản xuất, hợp tác xã tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, phát triển một số chuỗi giá trị rau quả bản địa.

 

  

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Minh Tuân, Phúc Việt – TT QHCC&HTSV