\r\n THÔNG BÁO LIÊN TỊCH

\r\n

\r\n Về việc tổ chức cuộc thi sáng tác thơ, ca, tiểu phẩm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Nông nghiệp Hà nội (12/10/1956 - 12/10/2011)

\r\n

\r\n      

\r\n

\r\n  Kính gửi:   Toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã và đang học   tập, công tác tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n

\r\n             Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (12/10/1956- 12/10/2011), được sự đồng ý của Đảng uỷ trường; Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo và phát động cuộc thi sáng tác thơ, ca, tiểu phẩm văn nghệ mang chủ đề "Mừng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  tròn 55  tuổi".

\r\n

\r\n             1. Đối tượng tham gia

\r\n

\r\n             Toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, lưu học sinh và thực tập sinh nước ngoài đã và đang học tập, công tác tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  trong suốt 55 năm qua.

\r\n

\r\n             2. Nội dung và thể loại tham gia cuộc thi

\r\n

\r\n             - Nội dung: Ca ngợi tình yêu nghề nghiệp, tình yêu trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ca ngợi tinh thần lao động, học tập và giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ đào tạo của các thế hệ cán bộ, giáo viên, viên chức và sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  trong 55 năm xây dựng và phát triển.

\r\n

\r\n             - Thể loại: Thơ, ca và các tiểu phẩm văn nghệ. Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế.

\r\n

\r\n 3. Kế hoạch triển khai cuộc thi

\r\n

\r\n             - Phát động cuộc thi: Ngày 25 tháng 4 năm 2011

\r\n

\r\n             - Thời hạn cuối cùng nhận bài thi:  Ngày 30 tháng 8 năm 2011

\r\n

\r\n - Kết thúc cuộc thi và trao giải thưởng: Cuối tháng 9 năm 2011

\r\n

\r\n Hình thức và địa chỉ gửi bài dự thi: Bài dự thi gửi về địa chỉ: Văn phòng Công đoàn trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội  (bản in và gửi theo địa chỉ Email: thanhtuyenkng@gmail.com.

\r\n

\r\n 4. Giải thưởng

\r\n

\r\n Ban tổ chức sẽ chấm và trao các giải thương như sau: 03 giải nhất; 06 giải nhì; 09 giải ba và 15 giải khuyến khích. Các tác phẩm dự thi phải là các tác phẩm chưa từng đăng trên một ấn phẩm nào. Các tác phẩm này sẽ được chọn lựa để đăng trong "Tuyển tập các tác phẩm văn nghệ chào mừng  kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội".

\r\n

\r\n             Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức, sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, lưu học sinh và thực tập sinh trong nước và nước ngoài (thuộc tất cả các hệ và hình thức đào tạo) đã và đang học tập, công tác tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được biết và tham gia, rất mong được sự quan tâm tham gia của đông đảo mọi người.

\r\n

\r\n             Xin trân trọng cảm ơn.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

\r\n
\r\n

\r\n TM. BAN THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n
\r\n

\r\n                 

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n -  Như trên

\r\n

\r\n - Đảng ủy Trường (để b/c);

\r\n

\r\n - Các đơn vị  trong toàn trường (để t/h);

\r\n

\r\n - Ba tổ dân phố trong trường (để t/h);

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐT.
\r\n

\r\n