\r\n Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n             Thực hiện Công văn số 20/CV-CĐ, ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường về kế hoạch Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban nữ công Công đoàn Trường đã triển khai kế hoạch tới các công đoàn bộ phận. Đề nghị các Công đoàn bộ phận đăng ký tham gia và tổ chức tập luyện theo đúng kế hoạch. Để Hội thi thành công tốt đẹp, Ban nữ công Công đoàn trường có mời chuyên gia thời trang về tư vấn cho các công đoàn bộ phận tham gia Hội thi. Ban nữ công Công đoàn trường thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

\r\n

\r\n 1. Tổng duyệt

\r\n

\r\n - Thời gian: ngày 04 tháng 3 năm 2011 (thứ Sáu)

\r\n

\r\n + Sáng từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30: tổng duyệt cho các Khoa

\r\n

\r\n + Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30: các phòng ban, công ty, trung tâm, viện

\r\n

\r\n - Địa điểm: Hội trường giảng đường trung tâm

\r\n

\r\n 2. Lịch bốc thăm

\r\n

\r\n Ban Tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm thứ tự trình diễn (ngày 08 tháng 3 năm 2011) vào 10 giờ 00 ngày 04 tháng 3 năm 2011.

\r\n

\r\n 3. Hội thi

\r\n

\r\n - Thời gian: 8 giờ 00ngày 08 tháng 3 năm 2011 (thứ Ba)

\r\n

\r\n - Địa điểm: Hội trường giảng đường trung tâm

\r\n

\r\n - Cơ cấu chấm điểm: Tổng thang điểm 100, bao gồm điểm: kỹ thuật (phong cách, khả năng phối hợp, trang phục), sự phù hợp, quy mô và thời gian.

\r\n

\r\n - Giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao các giải ngay sau khi hội thi kết thúc, bao gồm: giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các tiết mục dự thi trang phục áo dài, trang phục công sở; giải đồng đội và các giải phụ khác.

\r\n

\r\n Để hội thi thành công tốt đẹp đề nghị các Công đoàn bộ phận thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐT.

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n TM. BAN CHẤP HÀNH

\r\n

\r\n TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n TS. Lê Thị Ngân

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n