Ngày 22/3/2017, Công đoàn Học viện đã mời TS. Nguyễn Văn Toàn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về tập huấn “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy và Nghiên cứu khoa học” cho hơn 200 đoàn viên công đoàn làm công tác giảng dạy; nghiên cứu tại các công đoàn bộ phận của Học viện.

 

Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu khai mạc khóa tập huấn

 

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện nhấn mạnh sự quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Vấn đề này đã và đang được lãnh đạo Học viện đặc biệt quan tâm, chú trọng việc tìm kiếm khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy; sử dụng một số ứng dụng và phần mềm xử lý tài liệu; sử dụng một số ứng dụng online phục vụ giảng dạy và nghiên cứu (Các ứng dụng Google, Facebook group, Edmodo...); cách thiết kế, trình bày báo cáo hội thảo, bài giảng sẽ giúp giảng viên có bài giảng sinh động phong phú, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

 

TS. Nguyễn Văn Toàn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao đổi với các học viên những thông tin liên quan đến việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và NCKH


Nắm bắt được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức Học viện, TS. Nguyễn Văn Toàn đã trao đổi, đồng thời giúp các học viên nắm bắt được cách tìm kiếm thông tin, cách thiết kế bài giảng sao cho mới mẻ, sinh động và bám sát yêu cầu cần truyền tải đến người học.

Khóa tập huấn đã kết thúc tốt đẹp, được đông đảo học viên đánh giá cao về chất lượng. Thông qua buổi tập huấn, các học viên được cung cấp thêm nhiều tài liệu tham khảo, minh họa hết sức ý nghĩa.