\r\n  

\r\n

\r\n               Trong thời gian vừa qua, BCH Công đoàn Trường đã kêu gọi ủng hộ em Lê Thị Kim Thư – sinh viên lớp Sư phạm kỹ thuật 53, đã gặp phải đa chấn thương sau một tai nạn hiểm nghèo ngày 19/7/2011, hiện đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện huyện Mỹ Đức, song hoàn cảnh gia đình và kinh tế đang hết sức khó khăn khi bố, mẹ và em trai đã không còn. Công đoàn Trường đã tiếp nhận sự ủng hộ từ tấm lòng nhân ái và sự cảm thông sâu sắc cùng với sự đóng góp kinh phí của các tập thể cùng đông đảo CBVC và những người lao động trong Trường gửi tới em Thư qua Công đoàn trường, đến hết ngày 23/8/2011 Công đoàn Trường đã thu nhận được tổng số tiền là: 52.290.000 đồng.

\r\n

\r\n                Công đoàn Trường vẫn tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ cho em Thư của các tập thể và cá nhân đến hết ngày 06/9/2011; ngay sau đó BCH Công đoàn trường sẽ thay mặt các tập thể và cá nhân CBVC của Trường đã ủng hộ để gửi toàn bộ số tiền đã thu được vào Ngân hàng và trao tặng cho em Thư bằng Sổ tiết kiệm với tổng số tiền trên để em có điều kiện trang trải cho các chi phí cá nhân trong thời gian học tập tiếp theo tại trường và sau này.

\r\n

\r\n                Sau ngày 06/9/2011, Công đoàn trường sẽ có thông báo tổng hợp cụ thể danh sách các cá nhân và tập thể đã ủng hộ cho em Thư.

\r\n