Ngày 19/6, Công đoàn Học viện tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ công đoàn viên năm 2018. 

 

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Oánh – Chủ tịch Công đoàn Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn; BCH các công đoàn bộ phận và các công đoàn viên. 

 

Tại buổi lễ, Công đoàn Học viện đã chuẩn y kết nạp cho 84 đoàn viên công đoàn thuộc các công đoàn bộ phận trong Học viện. 

 

 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các công đoàn viên mới, đồng chí Nguyễn Quốc Oánh – Chủ tịch Công đoàn Học viện chúc mừng các công đoàn viên mới được kết nạp. 

 

Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn cũng nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên Công đoàn; giới thiệu truyền thống, cơ cấu tổ chức của Công đoàn Học viện; một số luật định của Công đoàn nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn Học viện cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các công đoàn viên nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, luôn xứng đáng là tổ chức tin cậy của đội ngũ người lao động trong Học viện.