BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 31 /HVN-KHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

(V/v tuyển dụng hợp đồng lao động)

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên làm việc tại Khoa Khoa học xã hội. Cụ thể như sau:

-       Số lượng: 02 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Pháp luật.

-       Địa điểm làm việc: Khoa Khoa học xã hội

I. Yêu cầu chung

I. Tiêu chuẩn chung

1.      Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

2.      Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3.      Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

4.      Có đơn đăng ký dự tuyển.

5.      Có lý lịch rõ ràng.

6.      Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

7.      Không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

8.      Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) của các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển có ngành/chuyên ngành: Luật học, Luật Kinh tế, Luật Thương mại, đạt loại khá trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất); số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn); môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Thương mại phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất).

           Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng của QS World University Rangkings (http://www.topuniversities.com) hoặc The World University Rangkings (http://www.timeshighereducation.co.uk) thì được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Thạc sĩ (nếu khác với ngành/chuyên ngành của bằng tốt nghiệp đại học).

9.      Có bằng Thạc sĩ trở lên (trong trường hơp ứng viên chưa được cấp bằng thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc hoàn thành chương trình đào tạo chờ cấp bằng), ngành/chuyên ngành đào tạo và nơi đào tạo như Mục 10.

10.   Có ít nhất 02 năm học bậc phổ thông trung học (PTTH) tại các trường công lập đạt loại khá trở lên, không lưu ban; hoặc có điểm thi đại học lần đầu đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL Quốc tế từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp đại học thủ khoa.

          Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng nói trên, có ngành/chuyên ngành phù hợp, có số môn học đạt loại khá trở lên chiếm ít nhất 50% trong tổng số môn học, chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) tại các trường đại học công lập và có ít nhất 01 năm học bậc PTTH đạt loại khá trở lên.

11.     Ngoài các quy định từ Mục 1 đến Mục 9 phần này thì người đăng ký dự tuyển có bằng tiến sĩ:

          a) Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với các văn bằng trước đó).

          b) Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức.

12.     Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

          a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Ưu tiên: Ứng viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, có bài báo quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus; có kinh nghiệm làm việc, công tác, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học luật pháp; tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài.

III. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Lý lịch khoa học;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

7. Bản sao học bạ phổ thông trung học;

8. Bản sao sổ hộ khẩu

          Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

 Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày  25/8/2022.

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng khoa Khoa học xã hội (P322), Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

2. Chuyên viên: Phan Thu Hương - Trợ lý tổ chức

- Điện thoại: 0978.020.074

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư kí (Đăng website)

- Lưu: KHXH

 

TL. GIÁM ĐỐC KT

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

 

TRẦN LÊ THANH