HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 08/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

                         

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Căn cứ công văn số 222/HVN-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Ban Tổ chức cán bộ về việc Giám đốc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam phê duyệt chủ trương tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tuyển dụng lao động như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên phụ trách Bộ phận một cửa, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên.

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Là công dân Việt Nam, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm các quy định của pháp luật; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được phân công.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Văn hóa, Học viện Quản lý giáo dục…

- Có khả năng giao tiếp tốt;

- Thành thạo tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học theo quy định;

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin việc (viết tay).

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

- Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chứng).

- Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn trong 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đã nộp.

5. Thời gian nhận hồ sơ: 01/6/2024 đến 30/6/2024.

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 103, Tòa nhà trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

* Điện thoại liên hệ: 024. 62617528 hoặc 0983.398.416.

Trân trọng!  

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Đăng website;

- Lưu CTCT&CTSV.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Giang Trung Khoa