\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 12

\r\n

\r\n và Chương trình giáo dục quốc tế tại Nhật Bản

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Trong năm học 2011-2012, Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA), Nhật Bản phối hợp với Trường Đại học bang Michigan (USM), Hoa Kỳ tiếp tục tổ chức Hội nghị sinh viên quốc tế (ISS) tại USM.

\r\n

\r\n Số lượng:       Sinh viên là đại biểu chính thức: 01

\r\n

\r\n                         Sinh viên tham gia: 01

\r\n

\r\n Tài trợ: Chương trình sẽ tài trợ toàn bộ cho đại biểu chính thức tham dự ISS và nơi ở cho một sinh viên khác của Trường cùng tham gia.

\r\n

\r\n Thời gian:      29/9-6/10/2012

\r\n

\r\n Nội dung:      Chủ đề: Students taking action in response to energy challenges in the areas of food, agriculture and environment.

\r\n

\r\n Yêu cầu: Trình độ tiếng Anh tốt (ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh quốc tế, đã có chứng chỉ còn giá trị sử dụng), kết quả học tập từ hạng khá trở lên.

\r\n

\r\n Hồ sơ dự tuyển bao gôm:

\r\n

\r\n 1)    Đơn dự tuyển có xác nhận của Khoa, lớp đề cử ứng viên (mẫu đơn tải tại trang web của Phòng Hợp tác quốc tế) ghi rõ vị trí dự tuyển (đại biểu chính thức/sinh viên tham gia);

\r\n

\r\n 2)    Kết quả học tập trung bình năm học 2010-2011;

\r\n

\r\n 3)     Bản sao chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị sử dụng đã được công chứng.

\r\n

\r\n Phòng Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Trường quan tâm tham gia Chương trình. Hồ so dự tuyển gửi về Phòng HTQT (chuyên viên phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 225, Nhà Hành chính, tel: 04-62617543, email: tttphuong@hua.edu.vn) chậm nhất ngày 10/4/2012 để Nhà trường lựa chọn sinh viên ưu tú nhất và hướng dẫn thủ tục đăng ký phía bạn tham gia Chương trình.