BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số:1904/HVN-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

             

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

THẠC SĨ ĐỢT 2, 3 NĂM 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển, kế hoạch đón tiếp thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 2, 3 năm 2022 nhập học như sau:

I.    Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (Thí sinh tra cứu ở đây)

II.   Kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2,3 năm 2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển, kế hoạch đón tiếp thí sinh trúng tuyển thạc sĩ nhập học như sau:

I.    Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (Danh sách đính kèm)

II.   Kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

Học viện thông báo một số thông tin cần thiết như sau:

1.      Hồ sơ nhập học:

1/ Giấy báo trúng tuyển và nhập học của Học viện;

2/ 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh nhân dân;

3/ Bản chính và 01 bản photocopy Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân);

4/ Bản chính và 01 bản photocopy Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng (nếu có);

Anh (chị) nộp hồ sơ nhập học về địa chỉ:

Ban Tài chính và Kế toán (phòng 108 – nhà Hành chính), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội.

2.      Lệ phí nhập học và tạm thu học phí:

Phí nhập học và tạm thu học phí là 7.400.000đ/sinh viên; trong đó: Học phí tạm thu học kỳ 1 năm học 2022-2023: 7.015.000 đ/học viên; Lệ phí nhập học: 335.000/học viên; Phí duy trì tài khoản (thu hộ ngân hàng): 50.000 đ/học viên.

Anh (chị) nộp lệ phí nhập học và tạm thu học phí vào tài khoản sau:

+ Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

+ Số tài khoản: 124 000 000 265

+ Tại: Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Chương Dương

+ Nội dung ghi: “Mã học viên” “Họ và tên” “Số điện thoại

Ví dụ: 3160009   Trần Văn Huy   0866970xxx

Thời gian nộp: từ 08 giờ 00 đến 17giờ 00 phút ngày 03/10/2022.

Thời gian học của học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ ngày 31/10/2022.

Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học, Học viện sẽ cấp lại giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh tại Bàn 6, Ban Quản lý đào tạo, Phòng 121, Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ : 024.6261.7520

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- VT, VKT(3).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường