HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTV

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Số:/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét Học bổng Simon Nanne Groot năm 2023

 

Chương trình Học bổng Simon Nanne Groot (SNG) được thành lập vào năm 2017 nhằm thúc đẩy các mục tiêu giáo dục trong nông nghiệp của người sáng lập tập đoàn East-West Seed cũng là người đoạt Giải thưởng Thực Phẩm Thế giới năm 2019, ông Simon Nanne Groot. Năm 2022, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn East-West Seed, công ty đã triển khai chương trình học bổng Simon Nanne Groot (SNG) nhằm tạo ra nhiều cơ hội và khả năng tiếp cận giáo dục tốt hơn cho con nông dân và nhân viên, đồng thời giúp các thế hệ kế thừa theo học và nghiên cứu về nông nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan khác để giúp xã hội phát triển hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành nông nghiệp

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo về Học bổng Simon Nanne Groot năm 2023 để sinh viên nộp hồ sơ xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

Sinh viên K68 trúng tuyển ngành nông nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan

2. Quyền lợi

Các sinh viên nhận học bổng sẽ được cung cấp khoản trợ cấp tương đương 1.000 USD/năm học trong suốt 4 năm học. Bằng chứng về việc tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của quỹ Học bổng sẽ được yêu cầu và sinh viên sẽ nộp các đề nghị trước khi bắt đầu mỗi học kỳ để quỹ học bổng được giải ngân.

3. Hồ sơ cần nộp:

-    Đơn đăng ký theo mẫu ;

-    Bài luận nói về các lý do tại sao bạn muốn theo học đại học ngành nông nghiệp hoặc ngành liên quan (Giới hạn trong 300 từ);

-    Phiếu nhập học;

-    Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Các yêu cầu bổ sung:

Đối với con của hộ nông dân sản xuất nhỏ - bằng chứng rằng ít nhất cha hoặc mẹ là nông dân sản xuất nhỏ (tức là thành viên trong hội nông dân/xác nhận làm nông của chính quyền địa phương)

Sinh viên xét học bổng SNG đề nghị nộp hồ sơ về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 101 Nhà hành chính trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(02)

 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Dương Thành Huân