BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

 Số:  108 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10  tháng 02  năm 2017THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đại học (ĐH), hình thức Vừa làm vừa học (VLVH)

 

Thực hiện Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức VLVH, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh ĐH, hình thức VLVH năm 2017 như sau:

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000.

- Đào tạo kỹ sư (cử nhân) các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ thông tin, Công thôn, Kế toán (5 ngành trên thi khối A); Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi,  Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Khoa học cây trồng, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Phát triển nông thôn, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Thú y, Xã hội học (các ngành này thi khối A hoặc B).

- Thời gian và địa điểm đào tạo: từ 4,5  đến 5,5 năm; Các lớp mở tại Học viện học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; Các lớp mở tại các cơ sở liên kết như trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (thành phố) có nhu cầu đào tạo học vào thời gian do cơ sở liên kết đề nghị.

- Đối tượng tuyển sinh là những người đã tốt nghiệp: THPT, Bổ túc trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

- Thời gian thi tuyển: 4 đợt, vào các tháng 3, 4, 10 và 11. Học viện tổ chức ôn thi cho các thí sinh có nhu cầu.

- Quá trình đào tạo thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức VLVH ban hành theo Quyết định số 36/2007/QĐ- BGDĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh có nhu cầu học tập tại Học viện cần nộp Hồ sơ theo quy định về Ban Quản lý đào tạo của Học viện trong các tháng: 02, 03, 09 và 10 năm 2017 (Mẫu hồ sơ có đính kèm theo thông báo này và có tại Ban Quản lý đào tạo). Lớp học chỉ được mở khi có 45 thí sinh trúng tuyển trở lên cho một ngành đào tạo.

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (TP) có nhu cầu liên kết đào tạo với Học viện, cần có công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản về việc liên kết nói trên và lớp học chỉ được mở khi có 45 thí sinh trúng tuyển trở lên cho một ngành đào tạo.

Mọi chi tiết về tuyển sinh VLVH xin liên hệ tại Ban Quản lý đào tạo của Học viện (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), điện thoại 0462 617 520 hoặc  tra cứu trên Website theo địa chỉ: www.vnua.edu.vn

Nơi nhận:

- Các Cơ sở đang liên kết ĐT;

- TT GDTX các tỉnh (TP);

- Lưu QLĐT, VT, HVS (100).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Xuân Trạch