\r\n  Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và hệ Vừa làm vừa học năm 2011 như sau:

\r\n
\r\n  1/ Ngành đào tạo liên thông:
\r\n

\r\n - Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy)

\r\n

\r\n - Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Cung cấp sử dụng điện)

\r\n

\r\n - Kinh tế nông nghiệp                                    - Kế toán

\r\n

\r\n - Quản trị kinh doanh                                     - Quản lý đất đai

\r\n

\r\n - Khoa học môi trường                                  - Khoa học cây trồng  

\r\n

\r\n - Công nghệ sau thu hoạch                            - Công nghệ thực phẩm

\r\n

\r\n - Chăn nuôi (chuyên ngành Chăn nuôi thú y)    - Thú y

\r\n

\r\n - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp                     - Công nghệ thông tin

\r\n

\r\n 2/ Đối tượng tuyển:  Là người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng khác với ngành đào tạo ở trình độ đại học nhưng trong cùng khối ngành phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào của ngành đào tạo liên thông trước khi dự tuyển. Người tốt nghiệp cao đẳng loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp, người tốt nghiệp loại trung bình khá và T.bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.

\r\n

\r\n 3/ Hình thức và môn thi tuyển:

\r\n

\r\n - Hình thức thi tuyển: Thi viết hoặc trắc nghiệm.

\r\n

\r\n - Môn thi tuyển: 2 môn, trong đó: 1 môn thuộc khối kiến thức Cơ sở của ngành, 1 môn thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành (có thông báo đính kèm).

\r\n

\r\n 4/ Thời điểm thi tuyển: các lớp mở tại địa phương do địa phương đề nghị; các lớp mở tại Trường thi tháng 3 và tháng 10 với điều kiện số lượng hồ sơ đăng ký tối thiểu 30 /1 ngành đào tạo.

\r\n

\r\n 5/ Thời gian và địa điểm đào tạo: 18 tháng, riêng ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ thông tin, Thú y 24 tháng; Các lớp mở tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội học vào  các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; Các lớp mở tại các cơ sở liên kết (trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh) có nhu cầu đào tạo học vào thời gian do cơ sở liên kết đề nghị.

\r\n

\r\n 6/ Văn bằng tốt nghiệp đại học:

\r\n

\r\n - Hệ Chính quy: áp dụng cho người học tập trung liên tục tại Trường, quá trình đào tạo thực hiện theo Quy chế đào tạo hệ chính quy.

\r\n

\r\n - Hệ vừa học vừa làm: áp dụng cho người học tại các cơ sở liên kết đào tạo, quá trình đào tạo thực hiện theo Quy chế đào tạo hệ vừa làm vừa học.

\r\n

\r\n       Thí sinh đăng ký dự thi đào tạo liên thông vào các lớp mở tại Trường cần nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh về phòng Đào tạo ĐH của Trường trước ngày 28/2 và 30/9. Mẫu hồ sơ nhận tại phòng Đào tạo ĐH.

\r\n

\r\n Các Cơ sở liên kết đào tạo có nhu cầu đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học các ngành nêu trên phải được UBND tỉnh, TP (hoặc Bộ chủ quản) đồng ý cho phép liên kết.

\r\n

\r\n Mọi chi tiết xin liên hệ tại phòng Đào tạo ĐH, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), ĐT: 0462617520. Website: www.hua.edu.vn

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n KT/ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n PGS.TS Đinh Văn Chỉnh

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n