\r\n           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n  TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n                  Số:  82 /TB-NNH                                               Hà Nội, ngày  13  tháng 02  năm 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v tuyển sinh đại học (ĐH), hình thức Vừa làm vừa học (VLVH)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Thực hiện Quyết định số 62/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/11/2008 và thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tuyển sinh ĐH hình thức VLVH, năm 2014 Nhà trường tuyển sinh ĐH, hình thức VLVH như sau:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Đào tạo kỹ sư (cử nhân) các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ thông tin, Công thôn, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Xã hội học (các ngành trên thi khối A); Quản lý đất đai, Phát triển nông thôn, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm , Công nghệ sinh học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (các ngành này thi khối A hoặc B) .

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Thời gian và địa điểm đào tạo: từ 4,5  đến 5,5 năm; Các lớp mở tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; Các lớp mở tại các cơ sở liên kết như trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (thành phố) có nhu cầu đào tạo học vào thời gian do cơ sở liên kết đề nghị.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Đối tượng tuyển sinh là những người đã tốt nghiệp: THPT, Bổ túc trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Thời gian thi tuyển: 4 đợt, vào các tháng 3, 4, 10 và 11. Riêng các lớp mở tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội chỉ thi tuyển vào tháng 11.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Thí sinh có nhu cầu học tập tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nộicần nộp hồ sơ theo quy định về Ban Quản lý đào tạo của Trường trước ngày 30/10 (mẫu hồ sơ có tại Ban Quản lý đào tạo). Lớp học chỉ được mở khi có 30 thí sinh trúng tuyển trở lên cho một ngành đào tạo.

\r\n

\r\n Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (TP) có nhu cầu liên kết đào tạo với Nhà trường, cần có công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản về việc liên kết nói trên và lớp học chỉ được mở khi có 50 thí sinh trúng tuyển trở lên cho một ngành đào tạo.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Mọi chi tiết về tuyển sinh VLVH xin liên hệ tại Ban Quản lý đào tạo của Trường (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), điện thoại 0462617520hoặc  tra cứu trên Website theo địa chỉ: www.hua.edu.vn

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                      KT/ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n - Các Cơ sở đang liên kết ĐT                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                 

\r\n

\r\n - TT GDTX các tỉnh (TP)                                                                         Đã ký

\r\n

\r\n - Lưu QLĐT, VTHC.                                                                       Đinh Văn Chỉnh

\r\n