\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Tuyển sinh đại học (ĐH), hình thức Vừa làm vừa học (VLVH)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thực hiện Quyết định số 62/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/11/2008 và thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tuyển sinh ĐH hình thức VLVH, năm 2012 Nhà trường tuyển sinh ĐH, hình thức VLVH như sau:

\r\n

\r\n - Đào tạo kỹ sư (cử nhân) các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp (các ngành trên thi khối A); Quản lý đất đai, Phát triển nông thôn, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm , Công nghệ sinh học ( các ngành này thi khối A hoặc B) .

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Thời gian và địa điểm đào tạo: từ 4,5  đến 5,5 năm; Các lớp mở tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; Các lớp mở tại các cơ sở liên kết như trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (thành phố) có nhu cầu đào tạo học vào thời gian do cơ sở liên kết đề nghị.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Đối tượng tuyển sinh là những người: đã tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Thời gian thi tuyển: 4 đợt, vào các tháng 3, 4, 10 và 11. Riêng các lớp mở tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội chỉ thi tuyển vào tháng 11.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thí sinh có nhu cầu học tập tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội cần nộp hồ sơ theo quy định về phòng Đào tạo ĐH của Trường trước ngày 30/10 (mẫu hồ sơ có tại phòng Đào tạo ĐH).

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (TP) có nhu cầu liên kết đào tạo với Nhà trường, cần có công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản về việc liên kết nói trên.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Mọi chi tiết về tuyển sinh VLVH xin liên hệ tại phòng Đào tạo ĐH của Trường (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), điện thoại 0462617520 hoặc  tra cứu trên Website theo địa chỉ: www.hua.edu.vn

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các Cơ sở đang liên kết ĐT

\r\n

\r\n - TT GDTX các tỉnh (TP)

\r\n

\r\n - Lưu VTHC, ĐTĐH

\r\n
\r\n

\r\n KT/ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n PGS.TS Đinh Văn Chỉnh

\r\n
\r\n