HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

BAN THƯ KÝ HÔI ĐỒNG TUYỂN SINH

_____________________

Số:  263/HVN - QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày  18  tháng  12  năm 2018


                                                     

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển như sau:

I.   Kết quả xét tuyển:

1.  Thông báo điểm trúng tuyển (file đính kèm).

2.   Danh sách trúng tuyển (tra cứu tại đây).

II.   Kế hoạch xác nhận và làm thủ tục nhập học

Thời gian xác nhận nhập học và nhập học:               14h00 ngày 24/12/2018

Địa điểm nhập học:         Ban Quản lý đào tạo – Phòng 121, nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN), TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Khi đến nhập học, anh/chị mang theo:

1. Giấy báo trúng tuyển và nhập học của  Học viện Nông nghiệp Việt Nam (bản chính và bản sao có công chứng);

2. Hai bản Lý lịch học sinh, sinh viên theo mẫu quy định có xác nhận của xã (phường) nơi học sinh thường trú; 2 ảnh cỡ 4 x 6 cm kiểu Chứng minh nhân dân;

3. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn theo quy định (nếu có);

4. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội do Công an xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp;  Chứng minh nhân dân và bản photocopy Chứng minh nhân dân; Bản chính và bản photocopy Thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ chính sách xã hội, hộ nghèo còn giá trị (nếu có).

5. Giấy Chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận) cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban Chỉ huy quân sự xã (phường) cấp (đối với nam).

Ngoài các giấy tờ trên, học sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh cần có giấy chứng nhận hợp lệ, riêng Sinh viên thuộc các đối tượng là con thương binh, con bệnh binh, con liệt sĩ ngoài giấy chứng nhận của phòng Lao động- TBXH cần có thêm bản sao hợp lệ thẻ thương binh, thẻ bệnh binh của cha (mẹ), gia đình liệt sĩ.

6. Các khoản phí khi nhập học:

Học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 tạm thu 5.000.000 đ/ Sinh viên;

Lệ phí nhập học: 335.000 đ/ sinh viên (làm Thẻ sinh viên, khám sức khoẻ, quyển danh mục chương trình đào tạo, quyển sổ tay Sinh viên …).

Tiền bảo hiểm y tế bắt buộc 526.000 đ/ sinh viên (tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019);

Phí duy trì tài khoản (Thu hộ ngân hàng): 50.000 đ/sinh viên.

 Anh (chị) sẽ được chính thức công nhận là Sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ, các khoản phí tại mục 6 và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ.

Học viện có chỗ ở trong ký túc xá dành cho sinh viên khóa 63: Phòng ở khép kín, khang trang, sạch sẽ, đảm bảo an ninh trật tự 24/24 với chi phí nội trú từ 110.000 đồng đến 150.000 đồng/sinh viên/tháng (chưa kể chi phí điện, nước). Học viện ưu tiên chỗ ở nội trú cho các đối tượng ưu tiên tuyển sinh từ 01 đến 07; sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có xác nhận của xã, phường); sinh viên thuộc hộ nghèo (có sổ) và các đối tượng khác (nếu còn chỗ ở). Sinh viên làm thủ tục vào ở nội trú tại nơi nhập học, điện thoại liên hệ 0243.6762915, 0989.296.922.

 Sau khi nhập học, nếu sinh viên xin thôi học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam không trả lại các khoản đã thu tại mục 6.

Học viện cấp lại giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh trúng tuyển (nếu thí sinh không nhận được) tại Ban Quản lý đào tạo (phòng 121, Nhà Hành chính), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ chỗ ở ký túc xá: 024.3676.2915/ 0989.296.922

Điện thoại liên hệ về thông tin tuyển sinh và nhập học: 024.6261.7520/ 0935.582.686

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (website);

- Lưu: QLĐT, NPD (2).

BAN THƯ KÝ HĐTS

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Viết Đăng