\r\n Sáng 26/1/2014, tại trụ sở Trung ương Đảng, trong không khí chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng, Ban Bí thư tổ chức gặp gặp mặt các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu cả nước.

\r\n

\r\n Các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng dự còn có ông Trần Quốc Vương, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành Trung ương.

\r\n

\r\n Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Ban Bí thư vui mừng chào đón 150 đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trong cả nước. PGS. TS. Nguyễn Thị Lan – Phó Trưởng khoa Thú y, là nhà khoa học nữ trẻ, tiêu biểu của Học viện trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp đã vinh dự được tham dự buổi gặp mặt này.

\r\n

\r\n Nói chuyện với các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát những nét nổi bật trong năm 2013 trên các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, đối ngoại và nhiệm vụ năm 2014. Trong khó khăn và còn không ít thiếu sót, khuyết điểm, chúng ta tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội; Quốc hội thông qua Hiến pháp 1992 sửa đổi; đẩy mạnh việc phòng, chống tham nhũng.

\r\n

\r\n Trong thành tích chung của cả nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đã có đóng góp hết sức to lớn vào sự nghiệp này. Với tâm huyết, trách nhiệm, với lòng yêu nước, thương dân, gắn bó, đồng hành với Đảng và dân tộc, bằng tài năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ đã có nhiều công trình sáng tạo kể cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trên lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí.

\r\n

\r\n Tổng Bí thư chỉ rõ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có trách nhiệm rất lớn trong việc xây dựng con người, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí.

\r\n

\r\n Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng luôn luôn coi trọng lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo coi đây là quốc sách hàng đầu. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đảng luôn coi trọng trí thức, coi trọng trí tuệ bởi trí thức là nguồn lực sáng tạo, nguồn lực trí tuệ góp phần làm nên rất nhiều công trình to lớn, vĩ đại của đất nước, kể cả việc thiết kế đường lối, chủ trương, chính sách cho đến việc triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, việc kiểm tra, giám sát, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Đảng hết sức coi trọng đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ. Đây là nguồn lực chất xám.

\r\n

\r\n Tổng Bí thư chỉ rõ, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế là môi trường, là hiện thực rộng lớn, là nguồn cảm hứng vĩ đại để các nhà khoa học, các nhà văn hóa, văn học nghệ thuật sáng tạo ra những công trình, tác phẩm mới phản ánh sinh động cuộc sống muôn hình, muôn vẻ, cuộc đấu tranh giữa cái cũ với cái mới, giữa tiến bộ với lạc hậu. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cũng phải tích cực tham gia vào việc bảo vệ cái đúng, đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

\r\n

\r\n Tổng Bí thư cảm ơn những ý kiến phát biểu ngắn gọn nhưng tràn đầy tâm huyết, sâu sắc. Đảng trân trọng lắng nghe và tiếp thu để hoàn thiện hơn nữa đường lối chỉ đạo, lãnh đạo đồng thời tạo điều kiện để phát huy năng lực và năng lượng sáng tạo của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Theo VOV

\r\n