\r\n Từ ngày 13 đến ngày 17/10/2015, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan, Phó giám đốc phụ trách Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh dự là một trong những khách mời tham gia Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Thú y, Đại học Tổng hợp Yamaguchi (ĐH Yamaguchi), Nhật Bản.

\r\n

\r\n Trong những năm qua, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo thông qua việc hợp tác với các trường đại học của Nhật Bản và các trường đại học trên thế giới. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, PGS.TS Nguyễn Thị Lan vinh dự được Đại học Miyazaki mời làm giáo sư thỉnh giảng về lĩnh vực thú y, chuyên ngành bệnh truyền lây qua biên giới. Gần đây trên cương vị mới là Phó giám đốc phụ trách Học viện, PGS. TS Nguyễn Thị Lan đã có nhiều hoạt động thiết thực để đẩy mạnh hợp tác, tăng cường năng lực nghiên cứu của Học viện qua việc cử cán bộ đi học tập, phối hợp với các trường đại học của Nhật Bản về lĩnh vực thú y và chăn nuôi, bước đầu nghiên cứu sản xuất các loại vaccine phòng bệnh cho vật nuôi...

\r\n

\r\n Với những thành tích và cống hiến đó, nhân dịp này, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan đã được trường Đại học Thú y – ĐH Yamaguchi trao danh hiệu Giáo sư danh dự chuyên ngành thú y. Đây là danh hiệu cao quý được trao cho những cá nhân xuất sắc, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong lĩnh vực chuyên môn và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đặc biệt, PGS. TS Nguyễn Thị Lan là người Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu này. Đây chính là động lực cho PGS.TS. Nguyễn Thị Lan cũng như cán bộ Học viện tiếp tục phấn đấu trong nghiên cứu, giảng dạy, thúc đẩy, giữ vững quan hệ hợp tác quốc tế.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Ông Sato Hiroshi - Hiệu trưởng Trường Đại học Thú y trao Danh hiệu cho PGS.TS Nguyễn Thị Lan

\r\n