STT

Tên bài báo

Năm xuất bản

Nước xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1. 

Giải mã và phân tích trình tự gen VP1 của một số chủng virus lở mòm long móng type A phân lập được tại Hà Nội và Hà Tĩnh năm 2013

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú Y số 1

LÊ VĂN PHAN, VŨ THỊ THU HẰNG, TRƯƠNG THỊ KHA, DƯƠNG HỒNG QUÂN, LÊ HUỲNH THANH PHƯƠNG, NGUYỄN BÁ HIÊN

2. 

Hiệu quả của mô hình nuôi tôm chân trắng (Penaeus vannamei) ghép với cá diêu hồng (Oreochromis sp.) thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Giao Thủy, Nam Định

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2017, tập 15, số 1: 58-63

Kim Văn Vạn, Ngô Thế Ân

3. 

EFFECTS OF IRRIGATION METHODS ON THE GROWTH, YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF TOMATOES IN RED RIVER DELTA ALLUVIAL SOIL

2017

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Science:

 

4. 

Đánh giá tình hình sản xuất và đời sống của người dân tái định cư thủy điện Sơn La tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 3+4/2017

Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Bá Ngọc, Hồ Thị Lam Trà

5. 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cho công tác tạo quỹ đất của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 5/2017

Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Lam Trà

6. 

Hiệu quả sử dụng đất tích tụ để trồng hai vụ lúa ở Nam Định

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 2/2017

Hồ Thị Lam Trà, Xuân Thị Thu Thảo

7. 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự lãng phí thực phẩm trong hộ gia đình: nghiên cứu trường hợp tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Hương Giang, Cao Trường Sơn

8. 

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, ảnh hưởng của cắt tỉa cành và công thức phân bón đến năng suất, chất lượng vải lai Thanh Hà tại Hải Dương

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thị Hải, Đào Quang Nghị, Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Thanh Hải

9. 

Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Bacillus spp. từ dạ cỏ bò có khả năng sinh enzyme β-glucanase và bước đầu xác định đặc tính của enzyme

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017

Nguyễn Hoàng Anh*, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Vĩnh Hoàng

10. 

Giải pháp tăng cường chế biến sâu lúa gạo của Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại đồng bằng sông Cửu Long

2017

Việt Nam

Nghiên cứu Kinh tế

Quyền Đình Hà, Đỗ Thị Diệp

11. 

Tiêu chí việc làm bền vững và một số vấn đề khó khăn trong vận dụng ở khu vực nông thôn Việt Nam

2017

Việt Nam

Nghiên cứu kinh tế

Lê Thị Xuân

12. 

Sự biến đổi một số chức năng của gia đình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

2017

Việt Nam

Giáo dục lý luận

1. Hà Thị Yến

13. 

Đánh giá hiệu quả giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lê Quang Vĩnh Đoàn Văn Điếm Hoàng Huy Tuấn

14. 

Điều chỉnh tối ưu hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT

2017

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

Nguyễn Thị Hiên

15. 

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO NGUỒN VẬT LIỆU LÚA KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN

2017

Việt Nam

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trần Thị Thu Trang, Đồng Huy Giới, Võ Thị Minh Tuyển

16. 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Xanthomonas oryzae PV ORYZAE GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA CỦA NANO BẠC VÀ DỊCH CHIẾT LÁ TRẦU KHÔNG

2017

Việt Nam

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguyễn Thanh Hải, Đồng Huy Giới

17. 

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LILY NHẬP NỘI

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bùi Thị Cúc, Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy Giới

18. 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA VỊT LAI BROILER F1(SÍN CHÉNG X SUPER M3)

2017

Việt Nam

KHKT Chăn nuôi

Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Thịnh

19. 

Chỉ tiêu huyết học chuột nhắt trắng (Swiss albino) nuôi ở một số trung tâm động vật thí nghiệm tại Hà Nội

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Bá Tiếp, Lại Thị Lan Hương, Nguyễn Chí Hiếu, Phạm Hồng Trang, Hoàng Minh, Lê Ngọc Ninh, Trần Thị Đức Tám

20. 

Đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản của chuột nhắt trắng (Swiss albino) nuôi tại các trung tâm động vật thí nghiệm ở Hà Nội

2017

Việt Nam

tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

LẠI THỊ LAN HƯƠNG, NGUYỄN CHÍ HIẾU, NGUYỄN BÁ TIẾP

21. 

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt ở một số cơ sở giết mổ lợn tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2017

Việt Nam

tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

LẠI THỊ LAN HƯƠNG, VŨ ĐỨC HẠNH

22. 

Cải dại Rorippa indica (L.) Hiern ký chủ thích hợp cho sâu tơ Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) tổn tại trên đồng ruộng

2017

Việt Nam

Tạp chí Bảo vệ thực vật

Phạm Thị Hiếu, Nguyễn Đức Khánh, Thân Thế Anh, Phạm Thị Luyến

23. 

Năng suất sinh sản của lợn nái F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng stress, PiDu nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Hà Xuân Bộ Đỗ Đức Lực

24. 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Th.S Đặng Thị Kim Hoa Th.S Bùi Hồng Quý

25. 

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CẤY VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA CẢM QUANG BAO THAI LÙN

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Vũ Duy Hoàng, Vũ Đức Thắng

26. 

EXPRESSION OF IMMUNO-RELATED GENE (LYSOZYME) AFTER USING IMMUNOSTIMULANT IN KURUMA SHRIMP (Marsupenaeus japonicus)

2017

Việt Nam

Tạp chí KHNN Việt Nam

Vu Duc Hanh1, Nguyen Thi Hong Chien1, Dao Le Anh1, Nguyen Thi Hang1, Le Van Truong1, T. Itami2, Lai Thi Lan Huong1, Nguyen Thi Lan1

27. 

Khảo sát thực trạng tồn dư các chất tạo nạc trong thịt và gan lợn được bán trong địa bàn thành phố Hà Nội.

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Thú y

Nguyễn Thị Hằng, Đào Công Duẩn, Vũ Đức Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Chiên, Nguyễn Thị Hòa Bình, Trịnh Đình Thâu

28. 

Giám sát sự lưu hành virus cúm A H5N1, H5N6 và H7N9 tại một số nơi ở các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc

2017

Việt Nam

Khoa học và phát triển

Nguyễn Thị Lan*, Phạm Ngọc Thạch, Đào Lê Anh, Trịnh Đình Thâu

29. 

Sự lưu hành virus cúm A H5N6 trên đàn gia cầm Lạng Sơn và ứng dụng phương pháp Realtime- PCR trong chẩn đoán bệnh

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Thị Lan, Phạm Ngọc Thạch, Trịnh Đình Thâu, Phạm Hồng Ngân, Đào Lê Anh

30. 

Một số sai lầm trong nuôi dưỡng, chăm sóc, khai thác đực giống dẫn đến rối loạn phản xạ sinh dục và vô sinh

2017

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Thú y

1. Vũ Như Quán

31. 

Một số bệnh dẫn đến vô sinh ở đực giống.

2017

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Thú y

1. Vũ Như Quán

32. 

BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH PORCINE DELTACORONAVIRUS (PDCoV) GÂY TIÊU CHẢY Ở LỢN NUÔI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỈNH THÁI BÌNH

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Lê Văn Phan, Cao Thị Bích Phượng, Đồng Văn Hiếu, Lê Đình Quyền, Phạm Ngọc Thạch

33. 

GENETIC CHARACTERIZATION OF E2 GENE OF CLASSICAL SWINE FEVER VIRUS CIRCULATING IN NAM DINH AND HAI DUONG PROVINCES

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Nguyen Phuc Hung, Nguyen Thi Lan, Bui Thi To Nga, Thang Truong, Le Van Phan

34. 

Ảnh hưởng của phương pháp xử lý hạt và độ sâu lấp hạt đến khả năng nảy mầm hạt giống bảy lá môt hoa ( Paris chinensis Franchet)

2017

Việt Nam

Khoa Học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

1. Nguyễn Tiến Dũng 2. Nguyễn Thị Thu 3. Trần Ngọc Lân 4.Đoàn Thùy Dương 5. Ninh Thị Phíp 6. Đoàn Thị Thanh Nhàn

35. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu giàn và mật đô đến năng suất cây bìm bìm biếc (Pharbitis nil L.) tại Gia Lâm Hà Nội

2017

Việt Nam

Khoa Học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

1. Dương Thị Duyên 2. Nguyễn Thị Hà Ly 3. Ninh Thị Phíp 4. Nguyễn Tất Cảnh

36. 

Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 trên các mức phân bón và phương pháp bón đạm khác nhau

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Văn Khánh, Phạm Văn Cường, Tăng Thị Hạnh

37. 

Ảnh hưởng của các mức kali bón đến khả năng quang hợp và vận chuyển hydrat carbon không cấu trúc của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Lê Văn Khánh, Vũ Quang Sáng, Tăng Thị Hạnh, Đinh Mai Thùy Linh

38. 

HOÀN THIỆN THIẾT KẾ MỘT SỐ BỘ PHẬN LÀM VIỆC CHÍNH CỦA MÁY BÓN PHÂN VIÊN CHẬM TAN CHO CÂY CÔNG NGHIỆP

2017

Việt Nam

Nông nghiệp & PT Nông thôn

Lê Vũ Quân, Lưu Văn Chiến

39. 

Đặc điểm hình thái, giải phẫu của dòng lúa mang một đoạn nhiễm sắc thể từ giống Japonica Asominori trên nền di truyền giống Indica IR24

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Việt Nam

Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Văn Cường

40. 

SỰ LƯU HÀNH CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS ĐỀ KHÁNG METHICILLIN Ở CHÓ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

2017

Việt Nam

Tạp chi khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương, Đào Công Duẩn, Lê Văn Trường, Vũ Đức Hạnh, Trịnh Đình Thâu Khoa Thú y, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

41. 

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến hiệu suất trích ly polyphenol từ lá chè (Camellia sinensis (L) O.Kuntze)

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Giang Trung Khoa, Bùi Quang Thuật, Ngô Xuân Mạnh

42. 

Năng suất và giá trị dinh dưỡng của cỏ Taiwanese Napier nhập từ Thái Lan trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hòa Bình, Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Hằng, Bùi Quang Tuấn

43. 

Giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch đến Điện Biên

2017

Việt Nam

Kinh tế dự báo

Nguyễn văn Song và Trần Bá Uẩn

44. 

ASSOCIATION OF THE POLYMORPHISM IN THE RNF4, RBP4 AND IGF2 GENES WITH REPRODUCTIVE TRAITS IN LANDRACE AND YORKSHIRE SOWS

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyen Thi Vinh1, Do Duc Luc1,2, Nguyen Hoang Thinh1, Ha Xuan Bo1, Hoang Ngoc Mai2, Vu Dinh Ton1,2 1Faculty of Animal Science, Vietnam National University of Agriculture 2Center for Interdisciplinary Research on Rural Development

45. 

Giải pháp hợp lý hóa việc cung cấp nguồn điện năng ở Việt Nam

2017

Việt Nam

Kinh tế và dự báo

Ngô Thế Tuyển

46. 

Thực trạng chất lượng lao động ở làng nghề tỉnh Bắc NInh

2017

Việt Nam

Kinh tế và dự báo

Phạm Ngọc Tùng

47. 

Đánh giá sự hài lòng của hộ gia đình về chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hưng Yên

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ninh Xuân Trung Ngô Thế Tuyền Ngô Thị Thuận

48. 

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA VIRUS CA RÊ PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Trần Văn Nên, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Thanh, Lương Quốc Hưng

49. 

Năng suất sinh sản của lợn nái Móng Cái và Rừng phối với đực Rừng tại Công ty CP Giống Thái Bình

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Phan Xuân Hảo Nguyễn Hữu Cường Đinh Văn Chỉnh Chu Đức Uy

50. 

Hiệu quả kinh tế của mô hình chuyển đổi đất lúa sang nuôi ghép các loại cá huyện Ý Yên, Nam Định

2017

Việt Nam

Tài nguyên và Môi trường

PGS.TS. Hoàng Thái Đại1, ThS. Nguyễn Thị Giang, Tống Thu Hương

51. 

Đánh giá khả năng gây nhiễm virus đốm trắng từ cáy đỏ (Uca sp.) sang tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Trương Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phạm Thế Việt, Phan Thị Vân

52. 

Land use management and their impacts on efficiency of agricultural land use in Son Tay town, Hanoi city

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Đỗ Thị Tám (1), Bùi Tuấn Anh

53. 

Đánh giá tình hình thực hiện nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đỗ Văn Nhạ

54. 

Nghiên cứu, đánh giá quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch đến năm 2020, huyên Nam Sách, tỉnh Hải Dương

2017

Việt Nam

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Nguyễn Quang Học

55. 

Ứng dụng mô hình toán về lan truyền ẩm để xác định chế độ tưới nhỏ giọt cho cà chua vụ đông vùng Gia lâm, hà nội

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,năm 2017, tập 15, số 4; 390-399

Nguyễn Văn Dung, Ngô Thị Dung (1), Hoàng Thái Đại, Nguyễn Thị Giang

56. 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE MnO2/Al2O3 CATALYST APPLIED TO TREATMENT ORGANIC DYES IN WASTE WATER

2017

Việt Nam

Tạp chí KHoa học Nông Nghiệp Việt Nam

Nguyen Thi Hong Hanh

57. 

Ảnh hưởng từ việc sử dụng mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên

2017

Việt Nam

Nhân lực Khoa học xã hội

Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thanh Hương, Trần Linh Chi

58. 

Năng lực và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên hiện nay

2017

Việt Nam

Tâm lý học xã hội

Trần Thị Hà Nghĩa, Lê Thị Kim Thư, Bùi Thị Hải Yến

59. 

Đánh giá chất lượng và mức nhiễm khuẩn trong sữa bò tươi trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội

2017

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Thú y

Trịnh ĐÌnh Thâu, Nguyễn Thị Nhiên

60. 

ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÀ GAI LEO TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phùng Thị Thu Hà*, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Hữu Cường

61. 

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA HOÀNG THẢO HẠC VỸ VÀ HOÀNG THẢO NGHỆ TÂM

2017

Việt Nam

Trang tin Tạp chí KHCNNN

Nguyễn Thị Lài, Phạm Hương Sơn, Nguyễn Hữu Cường

62. 

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Ri Ninh Hòa từ 4 đến 14 tuần tuổi được nuôi trong điều kiện bán chăn thả

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Phương Giang, Bùi Hữu Đoàn và Phạm Kim Đăng

63. 

Phân tích và xác định thành phần protein của sán lá gan lớn bằng phương pháp Western blot

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật Thú y

Dương Đức Hiếu, Bùi Khánh Linh, Sử Thanh Long, Nguyễn Văn Thọ, Trịnh Đình Thâu

64. 

Nghiên cứu tác dụng của trà xanh trong phòng và trị cầu trùng ở gà gây nhiễm

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật Thú y

Bùi Khánh Linh Đỗ Thanh Thơm

65. 

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN KIM ĐỘNG TỈNH HƯNG YÊN

2017

Việt Nam

Khoa học đất

Nguyễn Xuân Thành, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Xuân Tiến

66. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

2017

Việt Nam

Khoa học đất

Đỗ Văn Nhạ (1) Nguyễn Quang Tiến (2)

67. 

Đánh giá tình hình tặng cho quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

2017

Việt Nam

Khoa học đất

Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Vân Anh, Vũ Thanh Biển

68. 

Kế toán thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng không chịu thuế thuế giá trị gia tăng và chịu thuế giá trị gia tăng 0%

2017

Việt Nam

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Trần Nguyễn Thị Yến

69. 

Đánh giá đặc điểm nông sinh học, sâu bệnh, năng suất và chất lượng của cây đậu núi (Plukenetia volubilis L.)

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NGUYỄN THỊ TRÂM, NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG, NGUYỄN THỊ KIM OANH

70. 

Đánh giá đa dạng di truyền của các mẫu giống vừng (Seasamim indicum L.) sử dụng chỉ thị SSR và SRAP

2017

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Tài Toàn, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết, Nguyễn Quốc Trung

71. 

Tác động của tham gia liên kết trong sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi đến thu nhập của các hộ chăn nuôi lợn ở Sơn La

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Trần Quang Trung Lê Thị Minh Châu Nguyễn Đăng Học

72. 

Isolation and characterization of the phytase gene promoter from Bacillus licheniformis DSM13

2017

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Huy Thuần, Trịnh Thành Trung, Nguyễn Quốc Trung, Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Anh

73. 

Characterization of local genetic resource for bacterial leaf streak resistance in rice

2017

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

 

74. 

Characteristics of elemental and organic carbon in atmospheric nanoparticales at different sampling locations in Vietnam

2017

Việt Nam

Jounal of Science and Technology

Nguyen Thi Thu Thuy, Nghiem Trung Dung, Kazuhiko Sekiguchi, Ryosuke Yamaguchi, Pham Chau Thuy, Ho Quoc Bang

75. 

ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME GIỮ ẨM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA RAU CẢI XANH (Brassica juncea) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ

2017

Việt Nam

Tạp chí KHoa học Nông Nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phùng Thị THu Hà

76. 

Land Use Changes and Its Interaction among Soil, Water Resources, and Rural Livelihood in Hoa Binh province

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Trần Trọng Phương, Ngô Thanh Sơn

77. 

Tác động của đô thị hóa đến người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Tài nguyên và Môi trường số 04/2017

Trần Trọng Phương

78. 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8, kỳ 1/2017

Trần Trọng Phương, Đỗ Nguyên Hải

79. 

PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP VEN ĐÔ THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ SINH THÁI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2017

Việt Nam

Tài nguyên và Môi trường, số 10/2017

Trần Trọng Phương, Trần Văn Khải

80. 

Xác định lượng đạm bón và mật độ cấy cho giống lúa KN6 tại vùng đồng bằng sông Hồng

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Ngọc Hưng, Đào Văn Khởi

81. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá đất tại dự án khu đô thị Bắc sông Cấm, thành phố Hải Phòng

2017

Việt Nam

Khoa học đất số 49

Đỗ Thị Tám, Bùi Văn Duy, Đỗ Thị Đức Hạnh, Vũ Phương Đông

82. 

Tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam - Một số luận điểm và kinh nghiệm ở Đồng Tháp

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Mai Thanh Cúc, Bạch Văn Thủy

83. 

Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt, tính biệt của tổ hợp lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire)

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Võ Trọng Thành Hà Xuân Bộ Đỗ Đức Lực Hoàng Thanh Vân Đinh Xuân Tùng

84. 

Năng suất thân thịt theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt và tính biệt của lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire)

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Võ Trọng Thành Hà Xuân Bộ Đỗ Đức Lực Hoàng Thanh Vân Đinh Xuân Tùng

85. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá đến sản xuất nông nghiệp, đời sống và việc làm của hộ nông dân tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9, kỳ 1/2017

Trần Trọng Phương, Ngô Thanh Sơn

86. 

Đánh giá tình hình thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10, kỳ 2/2017

Trần Trọng Phương, Trần Văn Khải, Đặng Tuấn Anh

87. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái ở huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9, kỳ 2/2017

Trần Trọng Phương

88. 

Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

2017

Việt Nam

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Phạm Huy Hoàng, Nguyễn Quang Huy

89. 

Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của tổ hợp lai giữa nái F1(Yorkshire x Meishan) phối với đực PiDu có thành phần di truyền khác nhau

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Lê Hữu Hiếu và Vũ Đình Tôn

90. 

Khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của gà H’Mông nuôi theo phương thức công nghiệp

2017

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Năm

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Duy, Vũ Đình Tôn

91. 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

2017

Việt Nam

Khoa học đất

Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thị Cẩm Vân

92. 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi nhóm và nuôi cũi đến tập tính của lợn cái

2017

Việt Nam

Tạp chí KH KT Chăn nuôi

Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng, Chetana Mirle, và Vũ Đình Tôn

93. 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi theo nhóm và chuồng nuôi theo cũi cá thể đến nồng độ cortisol trong nước bọt của lợn nái hậu bị

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi

Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn, Marc Vandenheed và Chetana Mirle

94. 

Về bài kế toán điều chỉnh một số nghiệp vụ kinh tế khi phát sinh sai sót

2017

Việt Nam

kế toán &kiểm toán

Nguyễn Thị Thuỷ Vũ Ngọc Huyên

95. 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu hai loài cây thuốc Khúc khắc và Thổ phục linh

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hạnh Hoa, Nguyễn Thị Minh, Đinh Thị Thu Trang, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Hữu Thiện

96. 

DESIGN OF A WIRELESS AIR TEMPERATURE AND HUMIDITY MONITORING SYSTEM

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

1. Nguyễn Kim Dung

97. 

EFFECT OF INORGANIC NITROGEN FORMS AND CONCENTRATIONS ON GROWTH OF RICE GENOTYPES IN SEVERE SALINE CONDITION

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phan Thị Hồng Nhung, Tăng Thị Hạnh, Pierre Bertin, Phạm Văn Cường

98. 

Thực trạng tham gia bảo hiểm vi mô của người thu nhập thấp trên địa bàn phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

2017

Việt Nam

Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam

Nguyễn Thị Phương, Trần Nguyên Thành

99. 

Intra-Household Impacts of Climate Hazards and Autonomous Adaptation in Selected Coastal Areas of Vietnam

2017

Việt Nam

WorldFish (ICLARM) - Economy and Environment Program for Southeast Asia

Nguyễn Viết Đăng, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Thiêm, Phạm Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thanh Phong, Đỗ Thị Diệp, Trương Thị Cẩm Anh, Asa Jose U.Sajise

100. 

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ DIESEL 3T84 BẰNG THỰC NGHIỆM QUA TRỤC TRÍCH CÔNG SUẤT

2017

Việt Nam

Khoa học công nghệ xây dựng

Đặng Tiến Hòa, Bùi Việt Đức: Học viện NN - Việt Nam Đặng Đức Thuận: Đại học CNGTVT Phạm Trọng Phước: Đại học Thành đô

101. 

Sử dụng sổ ghi chép từ vựng trong học tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2017

Việt Nam

Giáo dục và Xã hội

Phạm Hương Lan

102. 

QUANG HỢP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA KHOAI SỌ (Colocasia ecsculenta var. esculenta) Ở THỜI KỲ BẮT ĐẦU PHÂN HÓA CỦ VÀ THỜI KỲ TĂNG NHANH TÍCH LŨY VÀO CỦ NGỪNG SINH TRƯỞNG THÂN LÁ

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Dương Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Ny

103. 

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia liên kết trong tiêu thụ ngô của các hộ nông dân ở Sơn La

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Đăng Học Trần Quang Trung Bùi Thị Khánh Hòa

104. 

TÌNH THÁI CĂN BẢN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ ĐỘNG LỰC

2017

Việt Nam

Giáo dục và xã hội

Nguyễn Thị Thu Thủy

105. 

Các hình thức khích lệ sinh viên học tiếng Anh trong giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam - thực trạng và đề xuất giải pháp

2017

Việt Nam

Dạy và Học Ngày Nay

ThS. Trần Thị Hải, ThS. Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Hoài

106. 

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh do Rickettsia trên chó tại địa bàn Hà nội

2017

Việt Nam

tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Thị Hồng Chiên, Vũ Đức Hạnh, Trần Hải Thanh, Nguyễn Thị Hằng, Đào Lê Anh, Bùi Khánh Linh

107. 

Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh do H.meleagridis trên gà nuôi thả vườn tại 1 số tỉnh phía BÁc Việt Nam

2017

Việt Nam

tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

nguyễn văn thọ, nguyễn thị lan, đào lê anh, nguyễn thị Giang, nguyễn thị Hồng Chiên

108. 

Biểu hiện của lysozyme gen liên quan đến miễn dịch sau khi sử dụng chất kích thích miễn dịch trong tôm he Nhật Bản. Expression of immuno- related gene (Lysozyme) after using immunostimulant in kuruma shrimp ( Marsupenaeus japonicus)

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

Vu Duc Hanh, Nguyen Thi Hong Chien, Dao Le Anh, Nguyen Thi Hang, Le Van Truong, Lai Thi Lan Huong, Nguyen Thi Lan

109. 

Kiểm tra đánh giá kết quả học phần của sinh viên trong chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng (POHE).

2017

Việt Nam

Thiết bị giáo dục

Nguyễn Công Ước, Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hải Yến, Trần Thúy Lan

110. 

Ảnh hưởng của môi trường làng nghề lụa Vạn Phúc đến sức khỏe người dân

2017

Việt Nam

Tài nguyên và Môi trường

Lê Phương Nam Nguyễn Mạnh Hiếu Hoàng Thị Hằng

111. 

Tình hình sản xuất và tiêu thụ gà công nghiệp của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển nông thôn Việt Nam

1. Phạm Thị Hương Dịu 2. Hoàng Thị Chinh

112. 

Real-time table plane detection using accelerometer and organized point cloud data from Kinect sensor

2017

Việt Nam

Journal of Computer Science and Cybernetics

Van-Hung Le, Michiel Vlaminck, Hai Vu, Thuy Thi Nguyen, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Quang-Hiep Luong, Peter Veelaert and Wilfried Philips

113. 

Một số chỉ tiêu sinh sản của giống chó Berger Đức nuôi ở phía Bắc Việt Nam

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật Chăn Nuôi

Nguyễn Văn Thanh

114. 

Hệ thống thủy lực tự động điều chỉnh chiều cao cắt trên máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏ

2017

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

Bùi Hải Triều, Bùi Việt Đức, Nguyễn Trọng Minh ( Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

115. 

Ứng xử của hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp đối với biến động giá điện tại các làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2017

Việt Nam

Kinh tế & Dự báo

Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Thị Hải Ninh

116. 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA MÁY KÉO MKX-30 KHI LIÊN HỢP VỚI MÁY SAN ỦI

2017

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

ThS. Đỗ Trung Thực PGS.TS. Nguyên Ngọc Quế

117. 

Những nhân tố quyết định chiến lược sử dụng đất nông nghiệp của các hộ nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng

2017

Việt Nam

Xã hội học

Nguyễn Thị Diễn

118. 

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN MẠNG SINH HỌC ĐỂ DỰ ĐOÁN CÁC GENE GÂY BỆNH

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Lê Đức Hậu

119. 

Khảo sát ảnh hưởng của kích thước đồng ruộng đến hiệu quả cơ giới hóa sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng

2017

Việt Nam

Khoa học Công nghệ Xây dựng

1. Hàn Trung Dũng 2. Trịnh Duy Đỗ

120. 

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GEN KÉO DÀI LÓNG CỔ BÔNG (EUI) TRONG CHỌN DÒNG BẤT DỤC ĐỰC TẾ BÀO CHẤT Ở LÚA

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Trọng Tú, Bùi Thị Thu Hương, Hoàng Thị Ngân, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Trâm

121. 

Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Nguyễn Thị Tuyết Lê, Phạm Kim Đăng, Trần Hiệp

122. 

THÀNH PHẦN POLYPHENOL VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA GIỐNG CHÈ SHAN

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Giang Trung Khoa, Bùi Quang Thuật, Ngô Xuân Mạnh, P.Duez

123. 

Một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của dê nuôi tại tỉnh Bắc Cạn

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

Đặng Thị Hòe Nguyễn Bá Hiếu Nguyễn Bá Mùi

124. 

Đánh giá đặc tính sinh học và hiệu quả bảo quản tinh chó Bully trong môi trường chứa Ascorbic acid và lòng đỏ trứng gà ở 5 độ C

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

Ngô Thành Trung Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Đức Trường Trần Thị Chi Nguyễn Chí Cường Nguyễn Thị Hà

125. 

XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ LĂNG (Ictalurus punctatus) TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thị Dung, Trương Đình Hoài

126. 

CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT CHẾ PHẨM PROBIOTIC

2017

Việt Nam

Khoa học Công Nghệ Chăn nuôi

Vũ Duy Giảng, Phạm Kim Đăng, Huỳnh Minh Việt

127. 

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG RƠM LÚA CHẾ BIẾN TRONG THỨC ĂN VỖ BÉO BÒ THỊT Ở SƠN LA

2017

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi

Lê Thị Thanh Huyền, Lê Văn Hà và Phạm Kim Đăng

128. 

SỬ DỤNG NGUỒN PHỤ PHẨM SẴN CÓ BỔ SUNG DINH DƯỡNG ĐỂ NUÔI BÒ VÀNG ĐỊA PHƯƠNG LẤY THỊT TẠI NÔNG HỘ Ở SƠN LA

2017

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi

Lê Thị Thanh Huyền, Lê Văn Hà và Phạm Kim Đăng

129. 

NH HƯ NG C A PROBIOTIC BACILLUS D NG B O TỬ CHỊU NHIỆT Đ N SINH TRƯ NG, MỘT SỐ VI KHUẨN V H NH TH I VI THỂ BIỂU MÔ ĐƯỜNG RUỘT G ROSS 308

2017

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi

Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Đình Trình, Trần Minh Hải, Nguyễn Bá Tiếp và Phạm Kim Đăng

130. 

Đánh giá dịch vụ môi trường của hệ thống nông lâm kết hợp tại một số tỉnh phía bắc Việt Nam

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thanh Lâm, Cao Trường Sơn

131. 

Nghiên cứu lồng ghép các yếu tố môi trường trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 8/2017

Lê Thái Ninh, Trần Xuân Biên, Trịnh Quang Huy, Hồ Thị Lam Trà

132. 

Quản lý liên kết dọc theo chuỗi sản phẩm xuất khẩu: trường hợp nghiên cứu trong ngành cá tra tại tỉnh An Giang

2017

Việt Nam

Kinh tế và dự báo

Lê Hữu Ảnh, Nguyễn Quốc Chỉnh, Đồng Đạo Dũng

133. 

Đánh giá chương trình chi trả dịch vụ môi trường trên thế giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2017

Việt Nam

Tài nguyên & Môi trường

Cao Trường Sơn, Nguyễn Thanh Lâm

134. 

Chất lượng tinh dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch gà Đông Tảo

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Đỗ Thị Huế1,*, Nguyễn Văn Duy2, Nguyễn Thị Xuân1, Đỗ Đức Lực1,2, Lê Thị Thắm3, Đặng Vũ Bình4, Vũ Đình Tôn1,2

135. 

Phân tích Panel trụ FGM chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ - Lời giải giải tích và Lời giải số

2017

Việt Nam

Tạp Khoa học công nghệ xây dựng

Trần Hữu Quốc, Dương Thành Huân, Trần Minh Tú và Nghiêm Hà Tân

136. 

Nghiên cứu đặc tính lý, hóa học của các nhóm đất chính ở Phú Thọ

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Nguyễn Bá Lâm Nguyễn Quang Huy

137. 

Một số dẫn liệu về ong ký sinh sâu non Microplitis pallidipes Szepligeti (Hymenoptera: Braconidae) trên sâu keo da láng

2017

Việt Nam

Tạp chí Bảo vệ thực vật

Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Thu Giang, Phạm Văn Lầm

138. 

Đánh giá tính bền vững của mô hình phục hồi và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

2017

Việt Nam

NN&PTNT

Đoàn Văn Điếm Hoàng Thái Đại Đoàn Thị Tố Uyên

139. 

Quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Quỳnh*, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Quốc Oánh

140. 

DISTANCE AND DISSIMILARITY MEASURE OF PICTURE FUZZY SET

2017

Việt Nam

Fair 2017

Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Thảo, Ngọc Minh Châu

141. 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa giao đất, giao rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

2017

Việt Nam

Khoa học Đất

Cao Trường Sơn, Hồ Thị Lam Trà

142. 

Analytical solutions for bending, buckling and vibration analysis of functionally graded cylindrical panel

2017

Việt Nam

Vietnam Journal of Science and Technology

Dương Thành Huân, Trần Minh Tú và Trần Hữu Quốc

143. 

EVALUATING THE IMPACT OF VILLAGE SAVINGS AND LOANS MODEL ON LIVING CONDITIONS OF RURAL WOMEN: A CASE STUDY IN QUANG BINH AND QUANG TRI PROVINCE

2017

Việt Nam

Vietnam Journal of Agriculture Sciences

Nguyen Tho Quang Anh*, Tran Dinh Thao

144. 

Đạo đức nghề nghiệp và lợi ích kinh tế

2017

Việt Nam

Đạo đức nghề nghiệp thêm một vài góc nhìn

TS. Lê Thị Lý (chủ biên) Th.s Hoàng Thị Thanh Th.s Ngô Thị Mai TH.S Trương Thị Thu Hạnh Th.s Nguyễn Thị Hiền Th.s Lê Thị Thảo Th.s Trần Thị Thu Huyền

145. 

Đông lạnh nhanh tinh gà Đông Tảo

2017

Việt Nam

Vietnam J. Agri. Sci.

Ngô Thành Trung, Trần Thị Chi, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Thanh

146. 

TÁC DỤNG DIỆT KHUẨN IN VITRO CỦA CAO KHÔ DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC TRÊN VI KHUẨN Staphyloccoc cus spp. VÀ Streptococcus spp. PHÂN LẬP TỪ DỊCH VIÊM TỬ CUNG BÒ

2017

Việt Nam

Vietnam J. Agri. Sci.

Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Văn Thanh

147. 

Thực trạng bệnh viêm tử cung ở bò sữa trong chăn nuôi nông hộ và một số phác đồ điều trị

2017

Việt Nam

Vietnam J. Agri. Sci.

Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Thanh

148. 

Thực trạng bệnh ở đường sinh dục và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn trâu cái nội nuôi tại một số địa phương phía Bắc Việt Nam

2017

Việt Nam

Vietnam J. Agri. Sci.

Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thanh Hà

149. 

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh, an toàn thực phẩm ở Đông Anh, Hà Nội

2017

Việt Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Lê Thị Như Trang, Nguyễn Xuân Hữu

150. 

Cơ sở kinh tế không tăng thuế suất quá cao và thuế suất lũy tiến đều cho một ngành

2017

Việt Nam

Nghiên cứu Kinh tế

Nguyễn Xuân Điệp, Nguyễn Xuân Hữu

151. 

Phát triển nuôi cá nước ngọt ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

2017

Việt Nam

Kinh tế và Dự báo

Lê Văn Sỹ, Nguyễn Xuân Hữu

152. 

Tăng cường quản lý nhà nước về bưu chính và viễn thông ở tỉnh Thái Bình

2017

Việt Nam

Kinh tế và Dự báo

Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Xuân Điệp

153. 

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi cấy đến khả năng sinh invertase ngoại bào của các chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae 263 và 259.

2017

Việt Nam

Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Phạm Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Giang

154. 

Tuyển chọn, định danh vi khuẩn Bacillus sinh enzyme protease, và xác định đặc tính chịu nhiệt của enzyme.

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Giang

155. 

Thành lập bản đồ nguy cơ xói mòn đất nông nghiệp bằng kỹ thuật phân tích không gian của GIS huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Quốc Vinh

156. 

Tác dụng của dịch sắn dây trong việc giảm thời gian ngủ và nồng độ cồn trong máu của chuột khi sử dụng ethanol

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Thủy

157. 

Tối ưu hóa điều kiện tự phân tế bào nấm men bia thải

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Thủy Hồ Tuấn Anh

158. 

Screening and characterization of cellulases produced by Bacillus spp.

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Samley Mam Nguyen Thi Thanh Thuy

159. 

Xác định thành phần dinh dưỡng và tối ưu hóa điều kiện rang hạt sacha inchi (Plukenetia volubillis)

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Minh

160. 

Kinh nghiệm đánh giá chương trình chi trả dịch vụ môi trường trên thế giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2017

Việt Nam

Tài nguyên & Môi trường

Cao Trường Sơn, Nguyễn Thanh Lâm

161. 

Đánh giá tác động của chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng trực tiếp đến hoạt động và ý thức bảo vệ rừng của người dân

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên

162. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CHIP GỖ SỒI, NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN TÀNG TRỮ ĐẾN CHẤT LƯỢNG BRANDY DỨA

2017

Việt Nam

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hồ Tuấn Anh, Đinh Thị Hiền

163. 

Ảnh hưởng của cơ chất, nhiệt độ, độ ẩm đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm địa sâm (Coprinus comatus (O. F. Muller.))

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Thị Thu, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Duy Trình, Vũ Thanh Hải

164. 

TÁC DỤNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA CỦA DỊCH CHIẾT CÂY MÒ HOA TRẮNG (Clerodendron Fragrans Vent.) VÀ ĐƠN ĐỎ (Excoecaria Cochinchinensis Lour.)

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Đặng Hoàng Trang, Đoàn Thị Nhung, Nguyễn Thanh Hải

165. 

Đánh giá một số dòng lạc triển vọng nhập nội từ Trung Quốc tại Gia Lâm, Hà Nội

2017

Việt Nam

Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Bùi Thế Khuynh, Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Thị Xuân

166. 

Free vibration analysis of functionally graded doubly - curved shallow shells including thermal effect

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Duong Thanh Huan, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu, and Le Minh Lu

167. 

Modeling approach for determining biological age of tomato ‘cv. Savior’ grown in Winter

2017

Việt Nam

VietNam journal of Agricultural Sciences

Dinh T. Tran, Huong Thi Lan Tran

168. 

Tuyển chọn chủng vi khuẩn Lactic có khả năng sinh enzyme β - galactosidase chịu axit (pH 2 - 3).

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng Anh, Hồ Tuấn Anh (*)

169. 

Expression of chitinase gene from Bacillus licheniformis DSM13 in E.coli T7 and biochemical characterisation of recombinant enzyme.

2017

Việt Nam

Journal of Agricultural Science

Nguyễn Hoàng Anh

170. 

Isolation, selection and identification of Aspergilus oryzae from some traditional fermented foods producing high salt tolerant neutral protease

2017

Việt Nam

Journal of Agricultural Science

Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Thị Lan

171. 

Tuyển chọn và định danh vi khuẩn Bacillus có khả năng sinh enzyme b- galactosidase chịu nhiệt.

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thị Na

172. 

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của một số mô hình chuyển đổi đất lúa sang nuôi trồng thủy sản tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam ĐỊnh

2017

Việt Nam

Kinh tế sinh thái

Vũ Thị Xuân Hoàng Thái Đại, Đào Lê Hoa, Nguyễn Thị Giang,

173. 

Đánh giá chất lượng và định hướng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hoàng thị Hương, Cao Việt Hà

174. 

Xây dựng bản đồ trực tuyến vùng sản xuất vải VietGAP huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Đức Lộc, Trần Trọng Phương

175. 

Growth and physiological response of mugwort (Artemisia vulgaris L.) to different irrigation frequencies

2017

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Science

Ninh Thị Phíp, Nguyễn Thị Thanh Hải, Bui The Khuynh

176. 

Ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên học viện nông nghiệp Việt Nam

2017

Việt Nam

Tâm lý học xã hội

Đặng Thị Vân, Đinh Hồng Duyên

177. 

Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đất

Phạm Phương Nam, Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Thị Thu Hà

178. 

Đánh giá khả năng chịu ngập úng trong điều kiện nhà lưới và ngoài ruộng cho một số giống đậu tương đông cho vùng đất thấp tại tỉnh Thanh Hóa

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đoàn Văn Lưu, Vũ Đình Chính, Vũ Quang Sáng

179. 

Ứng dụng phần mềm QH software tích hợp dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính trong công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

2017

Việt Nam

Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Đình Trung, Trần Trọng Phương

180. 

Giải pháp nâng cao thu nhập từ rừng của một số cộng đồng đồng bào dân tộc tỉnh Hòa Bình

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2017

Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên

181. 

Nghiên cứu một số tính chất vật lý của đất xám vùng đồi gò huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

2017

Việt Nam

Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Luyện Hữu Cử, Luyện Thị Hà

182. 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố nam Định, tỉnh Nam Định

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2017.

Nguyễn Thanh Trà, Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Phương Nam, Nguyễn Thị Thu Hương

183. 

Kết quả nghiên cứu bước đầu về hiểu biết của người dân về Luật Đất đai

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT

Luyện Hữu Cử, Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Minh Hạnh

184. 

Xác định sự có mặt của vi rút đốm trắng trong thức ăn tươi sống dùng nuôi vỗ tôm bố mẹ

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phan Thị Vân, Phạm Thế Việt, Mai Thị Phương, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Trương Mỹ Hạnh

185. 

Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết thân lá thồm lồm (Polygonumchinense L.) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm nuôi nước lợ

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

Trương Mỹ Hạnh, Phạm Thị Yến, Phạm Thị Huyền, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phạm Thị Hồng Minh, Đỗ Tiến Lâm, Trần Thị Hoài Vân, Phan Thị Vân

186. 

Nghiên cứu sự nhiễm vi rút đốm trắng (WSSV) ở tôm càng (Macrobrachium nipponense) và khả năng lan truyền bệnh sang tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

2017

Việt Nam

Khoa học Công nghệ Việt Nam

Trương Mỹ Hạnh, Phạm Thế Việt, Phan Trọng Bình, Huỳnh Thị Mỹ Lệ,Phan Thị Vân

187. 

Đặc điểm dịch tễ học phân tử theo không gian và thời gian của porcine circovirus genotype 2d (PCV2d) lưu hành ở Việt Nam

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

Phạm Hồng Quân, Phạm Công Hoạt, Huỳnh Thị Mỹ Lệ

188. 

Ứng dụng Viễn Thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá biến động đất đai Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Trần Quốc Vinh

189. 

Building a dataBase for financial management of land at Ninh Hiep Commune, Gia Lam district Ha noi city.

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt nam

Lê Thị Giang, Nguyễn Thị Hòa

190. 

Household food security and livelihood strategies in protected areas: A case study in Tay Yen Tu Nature Reserve, Son Dong district, Bac Giang province

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Lưu Văn Duy, Lê Thị Thu Hương

191. 

Nhân nhanh in vitro cây xáo tam phân thu thập tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phí Thị Cẩm Miện, Nguyễn Đức Bách, Chu Hoàng Hà, Phạm Bích Ngọc

192. 

Nghiên cứu mô phỏng sự ảnh hưởng của kích thước hạt nano tinh thể lên dòng điện cảm ứng chùm điện tử thu nhận bởi nanocontact

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Đoàn Quảng Trị, Vũ Ngọc Phan, Dương Xuân Núi, Dương Chính Cương, Nguyễn Văn Đạt

193. 

Đặc điểm hình thái hai loài thuộc giống Cryptoletes (Coleoptera: Cucujidae) hại kho vùng Hà Nội

2017

Việt Nam

Tại chí Bảo vệ thực vật

Phạm Thanh Bình, Hồ Thị Thu Giang

194. 

Phân lập và phát hiện chủng vi khuẩn Myxobacteria ở Việt nam có khả năng tổng hợp Secquiterpene tương tự Eremophilene

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Lý Thị Bích Thủy, Lê Thị Thiên Nga, Nguyễn Đức Bách

195. 

DEVELOPING CORN VALUE CHAINS OF MINORITY ETHNIC HOUSEHOLDS IN LAO CAI PROVINCE, VIETNAM

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp VN

Kim Sun Ho, Nguyen Thi Minh Hien, Nguyen Tho Quang Anh, Ho Ngoc Ninh

196. 

Ảnh hưởng salicylic acid tiền xử lý hạt giống đến khả năng nảy mầm và một số đặc điểm cấu trúc lá dưa chuột trong điều kiện hạn

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Phương Dung, Phạm Tuấn Anh, Đoàn Thị Giang, Trần Anh Tuấn

197. 

Ảnh hưởng của công thức phân bón lên sinh trưởng và năng suất đậu tương hè thu trồng trên đất Gia Lâm-Hà Nội

2017

Việt Nam

Nông nghiêp và Phát triển nông thôn

Vũ Tiến Dũng, Vũ Đình Chính

198. 

Nghiên cứu những biến đổi lâm sàng, phi lâm sàng của bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại các trang trại thuộc công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam.

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật Thú y

Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Thị Thanh Hà

199. 

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHO VIỆT NAM

2017

Việt Nam

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Trần Quốc Toản - Nguyễn Mậu Dũng

200. 

ẢNH HƯỞNG CỦA CALICUM VÀ AXIT SALICYLIC ĐẾN CÂY ĐẬU ĐŨA TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung, Trần Anh Tuấn

201. 

Khảo sát một số đặc điểm của chủng xạ khuẩn HT1 có khả năng kháng vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh trên cá rô phi

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Giang, Chu Đức Hà, Nguyễn Thị Tthu

202. 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn VS18 đối kháng với nấm Corynespora cassiicola

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Thu, Chu Đức Hà

203. 

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy, môi trường dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng của chủng xạ khuẩn GL30

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Giang, Đinh Văn Lợi, Phạm Hồng Hiển

204. 

phân lập và đánh giá một số đặc điểm sinh học chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây nghệ (Curcuma longa l.)

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Trần Thị Tuyết, Nguyễn Văn Giang

205. 

phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân giải phosphate khó tan từ đất rừng Xuân Liên

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đức Thái

206. 

Thu nhận N-acetylglucosamine từ chitin sử dụng enzyme endochitinase và beta-hexosamindase tái tổ hợp

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Giang, Lê Thanh Hà

207. 

Đánh giá một số tính chất lý, hoá học đất phù sa của hệ thống đồng bằng sông Hồng ở các loại sử dụng đất

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phan Quốc Hưng

208. 

Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng do hoạt động công nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Quốc Hưng

209. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Sơn

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Quốc Hưng

210. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Quốc Hưng Mai Minh Huyền

211. 

Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rau và một số chỉ tiêu chất lượng rau ở vùng đất phù sa ngoài đê sông Hồng huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phan Quốc Hưng

212. 

Thành phần và số lượng vi sinh vật trong các loại sử dụng đất nông nghiệp ô nhiễm kim loại nặng ven các khu công nghiệp thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phan Quốc Hưng

213. 

Đánh giá ảnh hưởng của địa hình và hình thức sử dụng đất đến tính chất lý, hoá học đất bạc màu ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phan Quốc Hưng

214. 

Đánh giá một số tính chất đất phục vụ sản xuất rau an toàn tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Phan Quốc Hưng Hoàng Quốc Việt

215. 

Nghiên cứu trường hợp về người học Tiếng Anh thành công ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2017

Việt Nam

Dạy và Học ngày nay

1. Phạm Hương Lan 2. Ngô Thị Thanh Tâm

216. 

Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sàng trong máy đập tách hạt đậu tương

2017

Việt Nam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Nguyễn Xuân Thiết

217. 

Chất lượng thịt, thành phần hoá học, tỷ lệ mỡ giắt của tổ hợp lợn lai giữa nái F1 (Landrace x Yorkshire) với đực Duroc theo chế độ ăn, khối lượng kết thúc và tính biệt

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Võ Trọng Thành, Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Hoàng Thanh Vân, Đinh Xuân Tùng

218. 

Effect of a polymorphism in the RNF4 and RBP4 genes on growth performance and meat production of Landrace and Yorkshire pigs

2017

Việt Nam

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

Nguyen Thi Vinh, Ha Xuan Bo, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Hoang Ngoc Mai, Frédéric Farnir , Vu Dinh Ton

219. 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

Nguyễn Thị Hải; Vũ Thị Quỳnh Nga - Trường Đại học Lâm nghiệp. Phạm Văn Vân - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

220. 

A Study of the Factors Affecting the Creation of Land Funds in Thai Nguyen City, Thai Nguyen province, Vietnam Journal of Agriculture Science

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt nam

Nguyễn Thị Hương và Hồ Thị Lam Trà

221. 

Nghiên cứu việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Hồ Thị Lam Trà, Phạm Anh Tuấn, Đỗ Thành Công

222. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Hồ Thị Lam Trà, Trần Trọng Phương, Mai Thị Thùy Dương

223. 

Phân tích in silico họ gen mã hóa yếu tố phiên mã nuclear factors - YB trên cây cam ngọt (Citrus sinensis)

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Chu Đức Hà, Nguyễn Thu Trang, Đoàn Thị Hải Dương, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Phạm Thị Lý Thu, Lê Tiến Dũng

224. 

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TỔNG QUÁT HARRINGTON E.C TRONG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THIẾT BỊ SẤY VẢI QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG KHÍ SINH HỌC SBOG-150

2017

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

Phạm Thị Minh Huệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trần Như Khuyên- Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

225. 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN QUÁ TRÌNH NÉN ÉP TRONG MÁY ÉP RƠM CỎ KHÔ LÀM THỨC ĂN DỰ TRỮ CHO TRÂU BÒ ERC-10

2017

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

TS. Đỗ Minh Chiến PGS.TS. Trần Như Khuyên TS. Nguyễn Khắc Thông

226. 

Thực trạng Kỹ năng giao tiếp của sinh viên khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2017

Việt Nam

Tâm lý học xã hội

Đặng Thị Vân

227. 

Nâng cao ý thức của sinh viên về bảo vệ môi trường tại khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2017

Việt Nam

Tâm lý học xã hội

Đặng Thị Vân Vi Thị Thời

228. 

Nghiên cứu ứng dụng thị giác máy vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hoàng Đức Liên, Lê Vũ Quân

229. 

Expression and inheritance of agronomic traits in F2 population of mungbean

2017

Việt Nam

Vietnam J. Agri. Sci.

Vu Thi Han, Vu Dinh Hoa,Vu Thi Thuy Hang

230. 

Ảnh hưởng của lớp độn lót nền chuồng lên men đến sinh trưởng của lợn thịt trong mùa hè

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi Số 224

Nguyễn Thị Tuyết Lê Trần Hiệp

231. 

Chất lượng và sự biến đổi của hệ vi sinh vật trong cây ngô ủ chua

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi Số 222

Nguyễn Thị Tuyết Lê, Lê Việt Phương, Trần Hiệp

232. 

Application of Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) to develop prediction models for feed intake of dairy cows based on animal factors and faecal spectra

2017

Việt Nam

J. Animal Husbandry Sciences and Technics,223 (8-2017): 24-29

Tran Hiep, Paulo Salgado and Philippe Lecomte

233. 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Probiotics và axits hữu cơ đến sinh trưởng, chuyển hóa thức ăn và khả năng cho thịt ở lợn lai thương phẩm

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi Số 222

Trần Hiệp và Nguyễn Thị Tuyết Lê

234. 

Ảnh hưởng của khẩu phần ăn đển năng suất và phát thải mêtan trên bò tiết sữa. .

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

Trần Hiệp và Nguyễn Thị Tuyết Lê

235. 

Development of Dry Matter Intake and Milk Yield prediction models for dairy cows based on animal factors and fecal Near Infrared Reflectance spectra.

2017

Việt Nam

J. Animal Husbandry Sciences and Technics, 223 (8-2017): 47-53.

Tran Hiep, Paulo Salgado and Philippe Lecomte

236. 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Green Cattle đến năng suất chăn nuôi bò tiết sữa.

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi – .

Trần Hiệp, Nguyễn Thị Tuyết Lê

237. 

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẤY LÚA GIỐNG CÓ GIAI ĐOẠN Ủ TRUNG GIAN

2017

Việt Nam

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TS.Lê Minh Lư(1), PGS.TS.Chu Văn Thiện(2)

238. 

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY SÀNG PHÂN LOẠI NGÔ QUY MÔ CÔNG NGHIỆP, NĂNG SUẤT 45-50 TẤN/H

2017

Việt Nam

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng(1); TS. Lê Minh Lư (2)

239. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ TRUYỀN ĐỘNG BỘ PHẬN CẮT THÁI RƠM LIÊN HỢP VỚI MÁY ĐẬP LÚA

2017

Việt Nam

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TS. Lê Minh Lư(1)

240. 

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ TỐI ƯU CỦA MÁY THÁI CỎ LÀM THỨC ĂN CHO BÒ TC- 5,0

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ

Th.S. Cao Đăng Đáng PGS.TS. Trần Như Khuyên TS. Phạm Thị Minh Huệ

241. 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đỗ Văn Nhạ

242. 

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN LANDRACE VÀ YORKSHIRE

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Nguyễn Văn Thắng

243. 

Tái cơ cấu nông nghiệp trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

2017

Việt Nam

Tạp chí Kinh tế

Mai Thanh Cúc Quyền Đình Hà

244. 

Phân tích rủi ro trong sản xuất cà phê của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017

Nguyễn Ngọc Thắng Nguyễn Tất Thắng Nguyễn Thành Công

245. 

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dâu tằm tỉnh Thái Bình

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017

Lê Hồng Vân Nguyễn Tất Thắng Trần Hữu Cường

246. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho giảm nghèo: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2017

Việt Nam

Nghiên cứu kinh tế

Nguyễn Thị Thiêm, Nguyễn Phượng Lê, Đỗ Kim Chung

247. 

Phát triển kinh tế nông trại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2017

Việt Nam

Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Ngọc Vinh, Đỗ Kim Chung

248. 

NÔNG NGHIỆP 4.0: BẢN CHẤT, XU HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁC

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Đỗ Kim Chung

249. 

1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển chuỗi cung ứng baba cho các nhà hàng

2017

Việt Nam

Kinh tế và Quản lý

Lương Minh Cường, Đỗ Kim Chung

250. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Bản chất, tác động và một số gợi ý chính sách cho sự phát triển kinh tế xã hội

2017

Việt Nam

Nghiên cứu Kinh tế

Đỗ Kim Chung

251. 

Nghiên cứu hoạt động của thương lái trong chuỗi giá trị gạo xuất khẩu tại tỉnh Đồng Tháp

2017

Việt Nam

Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Bảo Dương

252. 

Nghiên cứu chuỗi giá trị miến dong tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

2017

Việt Nam

Phát triển Kinh tế

Phạm Bảo Dương, Nguyễn Thanh Trà

253. 

In vitro micropropagation paramignya trime, a valuable medicinal plant collected from Khanh Hoa, Viet Nam

2017

Việt Nam

Khoa học và phát triển

Phí Thị Cẩm Miện, Nguyễn Đức Bách, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà

254. 

Thảo luận về phương pháp dạy kỹ năng mềm hiệu quả

2017

Việt Nam

Dạy và Học ngày nay

Trần Thị Hà Nghĩa

255. 

Đánh giá đa dạng nguồn gen 25 mẫu trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh bằng chỉ thị RAPD và ISSR

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Phú, Ninh Thị Thảo, Hoàng Hải Hà, Vũ Thị Hải Hà, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh Trường Sơn

256. 

Optimisation of an in vitro propagation protocol for a valuable Lily (Lilium ssp

2017

Việt Nam

Journal of forestry science and technology.

Bùi Thị Thu Hương; Đồng Huy Giới; Bùi Văn Thắng

257. 

Nhân nhanh in vitro cây dạ yến thảo hoa hồng sọc tím (Petunia hybrida L.)

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm Nghiệp

Đồng Huy Giới Bùi Thị Cúc Bùi Thị Thu Hương

258. 

Bước đầu sử dụng nano bạc trong phòng trừ bệnh thối nâu do vi khuẩn Gluconobacter frateurii gây ra trên quả nhãn

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Đồng Huy Giới

259. 

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nano trong nuôi cấy mô cây mía (Saccharum offcinarum L.)

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Đồng Huy Giới Ngô Thị Ánh

260. 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến mô tế bào cây chuối ngự in vitro

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy Giới, Phí Thị Cẩm Miện, Trần Hiền Linh, Trịnh Khắc Quang.

261. 

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nano trong nuôi cấy mô cây hoa hồng cổ Sapa (Rosa gallica L.).

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Đồng Huy Giới Dương Thị Mến

262. 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ CHỦNG NẤM SÒ (PLEUROTUS spp.) TRÊN RƠM RẠ

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Lâm Hải1, Nguyễn Thị Bích Thùy1*, Ngô Xuân Nghiễn1, Nguyễn Thị Luyện1, Trần Đông Anh1, Nguyễn Văn Giang1, Nguyễn Thị Ngọc

263. 

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2017

Việt Nam

Thông tin khoa học Lý luận chính trị

TS Lê Văn Hùng Th.s Nguyễn Thị Thanh Minh Th.s Nguyễn Thị Thanh Hòa

264. 

Văn hóa gia đình truyền thống với việc xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay

2017

Việt Nam

Văn hóa thể thao và du lịch

TS.Lê Văn Hùng

265. 

Văn hóa ứng xử của sinh viên với giảng viên trong môi trường giáo dục đại học hiện nay

2017

Việt Nam

Giáo dục lý luận

CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt TS. Lê Văn Hùng

266. 

Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ

2017

Việt Nam

Kinh tế và Dự báo

Nguyễn Văn Song, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Xuân Hữu, Lê Phương Nam

267. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát triển của sâu keo da láng Spodoptera exigua (Hubner) (Lep.: Noctuidae) trong phòng thí nghiệm

2017

Việt Nam

Tại chí Bảo vệ thực vật

Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Thu Giang, Phạm Văn Lầm, Thân Thế Anh

268. 

Mức độ kháng hoạt chất Imidacloprid của rầy nâu Nilaparvata lugens Stal trên một số giống lúa

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bùi Xuân Thắng, Hồ Thị Thu Giang, Hồ Thu Trang, Lê Ngọc Anh

269. 

Xây dựng mô hình nuôi cá nheo mỹ (Ictalurus punctatus) trong ao tại Hưng Yên

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp VIệt Nam

Kim Văn Vạn

270. 

Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh sản của Rùa câm Mauremys mutica (Cantor, 1812) tại Bắc Ninh

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kim Văn Vạn, Tạ Thị Hợp

271. 

Mối tương quan giữa mật độ vi khuẩn Vibrio spp. và độ mặn trong ao nuôi tôm

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp VIệt Nam

Trương Thị Mỹ Hạnh, Kim Văn Vạn, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phan Thị Vân

272. 

Đánh giá khả năng diệt khuẩn In Vitro của sản phẩm Nano Polyme - Ag - Fe3O4 - kháng sinh đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tuỵ cấp (AHPND) trên tôm nước lợ

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp VIệt Nam

Đặng Thị Lụa, Kim Văn Vạn, Hà Phương Thư

273. 

Đánh giá sự tương quan giữa các yếu tố địa lý và biến động sử dụng đất tại lưu vực sông Nậm Rốm, tỉnh Điện Biên.

2017

Việt Nam

Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Vol 3, 71-78

Hoàng Lê Hường, Trần Trọng Phương, Ngô Thanh Sơn

274. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy và chế độ ngâm chiết tới sự biến đổi thành phần hoá học và cảm quan của giá thể sau thu hoạch đông trùng hạ thảo

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp VN

Nguyễn Thị Thanh Thủy Phí Quyết Tiến

275. 

Nâng cao khả năng sinh tổng hợp validamycin-A từ chủng Streptomyces hygroscopicus 11405 bằng đột biến tế bào trần

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp VN. 7: 63-68

 

276. 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tự phân nấm men bia thải để thu nhận protein hòa tan và amin tự do

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 18:97-101

Hồ Tuấn Anh Nguyễn Thị Thanh Thủy

277. 

Thực trạng chăn nuôi lợn nông hộ ở Thanh Hóa

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam

Nguyễn Thị Hải, Phan Thị Tươi, Phan Xuân Hảo, Đỗ Đức Lực

278. 

Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của gà sáu ngón nuôi tại Lạng Sơn

2017

Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Chăn nuôi - thú y toàn quốc 2017

Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Khánh Toàn & Đỗ Đức Lực

279. 

Đánh giá chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Dương Thị Vinh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

280. 

Synthesis of nano MnO2 catalyst and its application to treatment of organic compounds in livestock's wastewater after anaerobic digestion

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

281. 

Tổng hợp polyme trương nở dựa trên phản ứng ghép mạch xenlulo với axit acrylic và bước đầu thử nghiệm trên cây cải xanh (Brassica juncea),

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

282. 

Ảnh hưởng của độ chín thu hoạch và nhiệt độ bảo quản lạnh đến chất lượng của cà chua ‘Savior’ sau thu hoạch

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt nam

Nguyễn Thị Bích Thủy, Đỗ Thị Lịu

283. 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng đến một số chỉ tieu đánh giá chất lượng phúc lợi của lợn nái hậu bị và nái mang thai

2017

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Phạm Kim Đăng, Vũ Tiến Việt Dũng, Chetana Mirle và Vũ Đình Tôn

284. 

Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung Ractopamine, Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và mức độ tồn dư của chúng trong một số mô lợn giai đoạn vỗ béo.

2017

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Xuân Dương, Trần Quốc Việt, Ninh Thị Len, Lê Văn Huyên, Ninh Thị Huyền, Bùi Thu Huyền, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vũ Duy Giảng và Phạm Kim Đăng

285. 

Phân lập và chọn lọc chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae sử dụng để lên men thức ăn giàu tinh bột trong chăn nuôi lợn

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Tuyết Lê

286. 

Evaluation of viability and properties of some Lactobacillus strains as a starter culture using in silage during storage conditions.

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Nguyễn Thị Tuyết Lê

287. 

Tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng Progesterone

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam

Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Bá Mùi, Lê Văn Phan, Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng

288. 

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SẢN PHẨM CỦA PHẢN ỨNG GIỮA INDENO[1,2-c]ISOCHROMEN-5,11-DION VÀ 3-AMINOPROP-1-IN

2017

Việt Nam

Tạp chí Hóa Học và Ứng Dụng

Nguyễn Thị Hiển, Lục Quang Tấn, Vũ Đức Cường, Vũ Thị Huyền, Nguyễn Hoàng, Phạm Thị Thắm, Đặng Thị Tuyết Anh, Nguyễn Văn Tuyến

289. 

Phúc lợi động vật của lợn cái nuôi nhóm với kiểu chuồng có sân và không có sân

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng, Chetana Mirle và Vũ Đình Tôn

290. 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng đến năng suất sinh sản của lợn nái

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

Nguyễn Thị Phương Giang , Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng và Vũ Đình Tôn

291. 

Quản trị nhân sự doanh nghiệp ngoài nhà nước Việt Nam dưới tác đọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hội nhập kinh tế quốc tế

2017

Việt Nam

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Mai Lan Phuong Nguyen Thi Dung Phung Tran My Hanh

292. 

Association of single nucleotide polymorphisms in the Insuline gene with growth traits of Mia chicken

2017

Việt Nam

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

Nguyen Hoang Thinh*, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Chau Giang, Nguyen Thi Vinh,Tran Bich Phuong, Bui Huu Doan1, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang

293. 

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

2017

Việt Nam

Khoa học và công nghệ. Đại học Thái Nguyên

Đỗ Thị Tám, Phan Đình Binh, Nguyễn Quang Huy

294. 

Đánh giá việc thực hiện một số quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Đỗ Thị Tám, Đỗ Thị Đức Hạnh, Đỗ Mạnh Huy

295. 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý với việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của người nông dân trong thương mại nông sản

2017

Việt Nam

Giáo dục và xã hội

Đỗ Thị Kim Hương, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Minh Hạnh

296. 

Bổ sung probiotic dưới dạng chế phẩm fubon vào khẩu phần lợn con theo mẹ và sau cai sữa

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Đặng Thúy Nhung , Đoàn Văn Soạn

297. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá đất tại dự án khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào 2, thành phố Hải Phòng

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học đất

Đỗ Thị Tám, Bùi Văn Duy, Trần Trọng Phương

298. 

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số

Trần Trọng Phương, Đỗ Thị Tám , Chu Việt An

299. 

Phytochemical and cytotoxic investigations of the lichen Stereocaulon evolutum Graewe

2017

Việt Nam

Vietnam Journal of Chemistry, International Edition

Vu Thi Huyen, Nguyen Thi Thu Tram, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Phuc Dam, Lohézic-Le Dévéhat Françoise, Boustie Joël

300. 

Đặc điểm bệnh lý lợn bị nhiễm Circovirus và ứng dụng một số phương pháp trong chẩn đoán bệnh do Circovirus gây ra

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật thú y

Bùi Trần Anh Đào, Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Huyên

301. 

Hiệu quả kinh tế và vệ sinh thú y của hoạt động giết mổ thịt lợn nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

2017

Việt Nam

Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Thị Dương Nga

302. 

Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của tổ hợp lợn lai nái F1(Yorkshire x Móng Cái) và đực Pidu có thành phần di truyền khác nhau

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

Lê Hữu Hiếu và Vũ Đình Tôn

303. 

Giải pháp tăng cường liên kết trong tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chủ yếu tại tỉnh Ninh Bình

2017

Việt Nam

Tạp chí công thương

Nguyễn Thị Dương Nga

304. 

Phát triển chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp VN

Nguyễn Thị Dương Nga

305. 

Chuỗi giá trị thịt lợn VietGAHP trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2017

Việt Nam

Nghiên cứu kinh tế

Nguyễn Thị Dương Nga

306. 

Phát triển chăn nuôi theo tái cơ cấu ngành: Trường hợp ngành chăn nuôi lợn ở Việt nam

2017

Việt Nam

Tạp chí công thương

Nguyễn Thị Dương Nga

307. 

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA DÊ CÁI NUÔI TẠI NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp

Nguyễn Bá Hiếu Đặng Thị Hòe Nguyễn Bá Mùi Phạm Kim Đăng

308. 

Economic performance of Coffee and pepper intercropping in Quang Hiep commune

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp VN

Nguyễn Thị Dương Nga Phan Thị Thúy

309. 

Giải pháp huy động nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình

2017

Việt Nam

Tạp chí công thương

Nguyễn Thị Dương Nga

310. 

Ảnh hưởng của việc bổ sung axít cholic trong khẩu phần bò sữa đến năng suất và chất lượng sữa” trên Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi (2017) số 225, trang 45-49.

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 225, trang 45-49.

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Tuyết Lê

311. 

Đánh giá chất lượng và sự biến đổi hệ vi sinh vật của thân và ngọn lá sắn ủ chua” trên Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi (2017) số 225, trang 49-55.

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 225, trang 49-55.

Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Thị Huyền

312. 

Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thịt lợn: Tiếp cận từ các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt lợn quy mô nhỏ ở Việt Nam

2017

Việt Nam

Nghiên cứu kinh tế

Nguyễn Thị Dương Nga

313. 

Phát triển chăn nuôi bò thịt ở huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới

2017

Việt Nam

Nôn nghiệp và PTNT

Nguyễn Thị Dương Nga

314. 

Nghiên cứu giá đất ở trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐH Thái Nguyên

Phan Thị Thanh Huyền Hà Xuân Linh

315. 

Thực trạng đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

2017

Việt Nam

Khoa học Đất

Phan Thị Thanh Huyền Nguyễn Đăng Phùng

316. 

PHẬT HOANG TRẦN NHÂN TÔNG VÀ GIAO THOA VĂN HÓA ĐẠI VIỆT - CHAMPA

2017

Việt Nam

Văn hóa nghệ thuật

Đinh Đức Tiến Tạ Quang Giảng

317. 

Factors affecting residential land price in Dien Bien Phu city, Dien Bien province

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phan Thị Thanh Huyền Lò Thị Hồng Hồ Thị Lam Trà

318. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NÒI (CHỦNG SINH LÝ) NẤM P.oryzae GÂY BỆNH ĐẠO ÔN LÚA TẠI HÀ TĨNH VỤ XUÂN NĂM 2017

2017

Việt Nam

Báo cáo

Nguyễn Văn Viên

319. 

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà H'Mông nuôi tại Mai Châu - Hòa Bình

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương; Nguyễn Việt Linh; Đoàn Văn Soạn; Bùi Hữu Đoàn

320. 

Tình hình nuôi vịt Sín Chéng trong nông hộ tại huyện SiMaCai - Lào Cai

2017

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

Bùi Hữu Đoàn; Đoàn Văn Soạn

321. 

Phân tích tác động của các nhân tố đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Duy Phạm Văn Hùng

322. 

Pig production and farm income in the pig value chain in Hung Yen and Nghe An provinces

2017

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

Pham Van Hung Nguyen Thi Duong Nga Lucia Lapar

323. 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC DO NHÀ NƯỚC GIAO KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH HẢI DƯƠNG

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Trọng Phương; Nguyễn Thanh Tịnh

324. 

TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ PHẾ PHỤ PHẨM SAU THU HOẠCH QU

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình và Vũ Thanh Hải

325. 

Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

2017

Việt Nam

Khoa học và phát triển

Trần Trọng Phương

326. 

Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

2017

Việt Nam

Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Trần Trọng Phương

327. 

Đánh giá việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

328. 

PHÂN LẬP, SÀNG LỌC VÀ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN Erwinia carotovora subsp. carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp VN

Nguyễn Xuân Cảnh, Trịnh Thị Hường, Trần Thị Đào

329. 

EFFECT OF DROUGHT STRESS ON PORPHYRIN BIOSYNTHESIS IN RICE SEEDLINGS

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp VN

Phung Thi Thu Ha, Nguyen Xuan Canh

330. 

Nghiên cứu tách dòng, biểu hiện và tinh sạch protein ERF8 từ cây Arabidopsis thaliana trong vi khuẩn Escherichia coli

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Xuân Cảnh

331. 

NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Khánh, Phạm Hồng Hiển

332. 

ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU XANH THÍCH HỢP CHO VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỈNH THANH HOÁ

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thế Anh, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Thị Chinh

333. 

Ảnh hưởng của liểu lượng đạm, lân, kali, và thời điểm bón thúc đến năng suất của đậu xanh gieo trồng ở vùng đất cát ven biển thanh hóa

2017

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp VN

Nguyễn Thế Anh, Vũ ĐÌnh Hòa, Nguyễn Thị Chinh

334. 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn thịt nông hộ

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật thú y

NGUYỄN BÁ HIÊN, NGUYỄN THỊ LAN, LÊ HUỲNH THANH PHƯƠNG, LÊ VĂN HÙNG, TRẦN ĐỨC VIÊN

335. 

Công tác đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tại Vương quốc Anh

2017

Việt Nam

Tạp chí thể thao Sport Magazine

ThS Lê Thị Kim Lan - Học viện Nông nghiệp Việt Nam TS Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm thông tin TDTT - Tổng cục TDTT

336. 

Đánh giá đời sống và việc làm của người dân bị thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư xã Hồng Tiến, thị xã Phổ yên, tỉnh Thái Nguyên

2017

Việt Nam

Khoa học đất

Ngô Thị Hà, Phan Thị Thanh Huyền

337. 

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý một số loại u tuyến vú thường gặp trên chó tại Hà Nội

2017

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Hữu Nam, Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Thị Lan, Bùi Thị Tố Nga, Đào Duy Tùng, Nguyễn Thị Hương Giang

338. 

Khảo sát một số dòng lúa mang một đoạn nhiễm sắc thể được tạo ra do lai xa giữa hai loài phụ Japonica và Indica.

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hoan

339. 

Xác định liều lượng phân bón và mật độ cấy phù hợp với giống lúa nếp N612 tại vùng đồng bằng sông Hồng

2017

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thị Thúy Hằng, Trần Văn Quang, Nguyễn Xuân Dũng

340. 

Giám sát sự lưu hành virus cúm A/H5N1, H5N6 và H7N9 tại một số chợ ở các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Lan, Phạm Ngọc Thạch, Đào Lê Anh, Trịnh Đình Thâu

341. 

Khả năng kháng kháng sinh của E.coli và Salmonella phân lập từ trứng gia cầm bán tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Trương Hà Thái , Phạm Hồng Ngân, Chu Thị Thanh Hương, Cam Thị Thu Hà

342. 

Thực trạng bệnh còi xương trên chó tại một số tỉnh miền Bắc và thử nghiệm điều trị

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Thanh và Phạm Ngọc Thạch

343. 

Immuno-related gene expression of anti-lipopolysaccharide factors (ALF) after using immunostimulant in Kuruma shrimp (Marsupenaeus japonicus)

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Vu Duc Hanh, Lai Thi Lan Huong

344. 

Tuyển chọn vi khuẩn lactic có một số hoạt tính sinh học   để ứng dụng trong xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn  chăn nuôi cho gia súc nhai lại

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Lưu Thị Thùy Dương

345. 

Nitrogen Waste in the effluent from an intensive shrimp farm and the removal effectiveness of wastwwater treatment system integrating seweed production

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017

Đoàn Thị Nhinh, Nicholas Pual, Semon Richner, Kim Văn Vạn

346. 

Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng và chi ngân sách cho đào tạo ngắn hạn cán bộ, công chức thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đọan 2011-2015

2017

Việt Nam

Tạp chí Công Thương

Tô Thế Nguyên , Nguyễn Thị Bình Thục

347. 

NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ TỐI ƯU CỦA MÁY TRỘN CỎ MỘT TRỤC VÍT CÔN ĐỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM

2017

Việt Nam

Khoa hoc nông nghiệp Việt Nam

Lương Thị Minh Châu

348. 

Nghiên cứu mô phỏng sự ảnh hưởng của kích thước hạt nano tinh thể dòng điện cảm ứng chùm điện tử thu nhận bởi nanocontact

2017

Việt Nam

Khoa học & Công nghệ

Đoàn Quảng Trị, Vũ Ngọc Phan, Dương Xuân Núi, Dương Chính Cương, Nguyễn Văn Đạt

349