STT

Tên bài báo

Năm xuất bản

Nước xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1. 

Một số đặc điểm sinh học và sinh học phân tử của chủng virut vacxin nhược độc dịch tả vịt DP-EG-2000

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Nguyễn Bá Hiên, Lê Văn Phan, Đặng Hữu Anh, Lê Huỳnh Thanh Phương

2. 

Dietary supplementation of oil and non-protein nitrogen to mitigate methane emissions from growing cattle

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển

Tran Hiep, Dang Vu Hoa, Pham Kim Dang, Nguyen Ngọc Bang, Nguyen Xuan Trach

3. 

Đánh giá khả năng bảo hộ của vacxin vô hoạt Ca rê chế từ chủng CDV-VNUA-768

2016

Việt Nam

Khoa học và Phát triển

Trần Văn Nên, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Hữu Nam

4. 

Giám sát sự lưu hành của virus viêm não Nhật Bản ở lợn nuôi tại huyện Gia Lâm - Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật Thú y

Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Dung, Nguyễn Hồng Thái, Hoàng Cảnh Lâm, Trần Thị Vân Anh

5. 

Nghiên cứu quy trình thu hồi SiO2 từ vỏ trấu bằng phương pháp nhiệt phân

2016

Việt Nam

Kinh tế sinh thái, Số 50, trang 3 - 13

Nguyễn Ngọc Tú, Trịnh Quang Huy

6. 

Đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Cả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2014

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Số 6/2016, trang 63 - 71

Triệu Phương Thảo Cao Trường Sơn Hồ Thị Lam Trà

7. 

Một số nhân tố khách quan tác động đến sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay

2016

Việt Nam

Tạp chí Giáo dục Lý luận

Th.s Lê Văn Hùng

8. 

Góp phần làm rõ một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

2016

Việt Nam

Tạp chí Lao động và công đoàn, số 600 (kì 2 tháng 7 - 2016), tr.8 -9.

Trần Thị Mai

9. 

Hồ Chí Minh với việc hiện thực hóa nhà nước kiểu mới ở Việt Nam.

2016

Việt Nam

Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 5 (138/2016), tr.19 - 21.

Nguyễn Đắc Dũng

10. 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về một nhà nước kiểu mới - Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ.

2016

Việt Nam

Tạp chí Lao động và công đoàn, số 599 (kỳ 1 tháng 7 - 2016), tr.6 - 7.

Nguyễn Đắc Dũng

11. 

Hàm lượng và khả năng chống oxy hóa của L-ergothioneine trong một số loại nấm ăn

2016

Việt Nam

Thực phẩm và Sức khỏe Số 1, tr.13 - 17

Ngô Xuân Mạnh, Lương Thị Hà

12. 

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến bột thịt gà ác

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Ngô Xuân Dũng, Nguyễn Thị Hoàng Lan

13. 

Ứng dụng sinh học phân tử trong định danh loài cá chim vây vàng nuôi tại Việt Nam

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn., Số 286, trang 102-109

Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Toàn, Nguyễn Hữu Ninh

14. 

Đánh giá các kỹ thuật lựa chọn đặc trưng cho bài toán phân loại biểu hiện gen

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển- Số 3: 461-468, tập 14

Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thủy

15. 

Ứng dụng phát hiện bệnh của lợn qua ảnh chụp bằng phương pháp trích chọn đặc trưng và phân loại tự động

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển- Số 5: 799- 805, Tập 14

Đỗ Thị Nhâm, Lê Thị Nhung

16. 

Xây dựng hệ thống tra cứu bệnh vật nuôi

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển- Số 6: 937-945, tập 14

Lê Thị Nhung, Đinh Thế Duy, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Thị Tú Anh, Hà Văn Hưng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Việt

17. 

Việc làm khu vực nông thôn và vấn đề di cư lao động

2016

Việt Nam

Lao động và xã hội, Số 526 từ 01-15/5/2016, trang 7-8

Nguyễn Thị Thuỷ Trần Nguyễn Thị Yến

18. 

Review: Physiological characteristics, nutrition requirements and some noticeable points when feeding beef cows

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển Vol. 14, No. 1: 130-142.

Nguyen Ngoc Bang, Tran Hiep, Pham Kim Dang, Nguyen Thi Duong Huyen, Nguyen Xuan Trach,

19. 

Ảnh hưởng của mức ăn khác nhau trong khẩu phần ăn của bò đang tiết sữa đến lượng thức ăn ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa, khả năng sản xuất và phát thải khí mêtan

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ số 59: 71-82.

Trần Hiệp, Nguyễn Ngọc Bằng,Vũ Chí Cương, Chu Mạnh Thắng.

20. 

Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu bông đến lượng thu nhận, năng suất và phát thải metan từ dạ cỏ bò đang tiết sữa

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi Số 207: 48-55.

Trần Hiệp, Nguyễn Ngọc Bằng, Nguyễn Xuân Trạch và Chu Mạnh Thắng

21. 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Bacillus pro đến một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của lợn sinh trưởng

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi Sô 205: 37-42.

Phạm Kim Đăng, Trần Hiệp

22. 

Ảnh hưởng của bổ sung dầu bông đến khả năng sản xuất và phát thải khí mêtan từ dạ cỏ của bò sữa

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển Số 14 (1): 28-35.

Trần Hiệp, Chu Mạnh Thắng, Phạm Kim Đăng

23. 

Tuổi và mùa vụ ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng tinh dịch lợn Landrace, Yorkshire và Duroc

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi Số 205, trang: 57-62

Nguyễn Văn Thắng

24. 

Chăn nuôi gà Đông Tảo tại các nông hộ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

2016

Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi "Số 203 Trang 36-43"

Lê Thị Thắm, Ngô Xuân Thái, Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Duy, Lệ Thị Hiệp, Đỗ Thị Huế, Đoàn Văn Soạn, Vũ Đình Tôn và Đặng Vũ Bình

25. 

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà nhiều ngón nuôi tại rừng quốc gia Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học và phát triển tập 14; số 1; page: 9 - 20

Nguyễn Hoàng Thịnh; Phạm Kim Đăng; Vũ Thị Thúy Hằng; Hoàng Anh Tuấn; Bùi Hữu Đoàn

26. 

Phúc lợi động vật ở lợn nái: Một số thành tựu của các nước phát triển và xu hướng ở Việt Nam

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi Số 207, tháng 6/2016

Hán Quang Hạnh, Vũ Đình Tôn

27. 

Năng suất và chất lượng thịt của con lai giữa lợn đực rừng với cái Mường Lay và Bản nuôi tại nông hộ tỉnh Điện Biên

2016

Việt Nam

"Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi " Số 4(205), 13 - 18.

Phan Xuân Hảo, Ngọc Văn Thanh

28. 

Bổ sung chất chiết có nguồn gốc thực vật dưới dạng chế phẩm Phyoson vào khẩu phần gà mái đẻ.

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật Số 4, trang 19 - 23

Đặng Thúy Nhung, Đặng Vũ Hòa

29. 

Bổ sung dầu thực vật dưới dạng chế phẩm Oligo Esential vào khẩu phần gà mái đẻ trứng thương phẩm Isa Brown

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật Số 6, trang 19 - 23

Đặng Thúy Nhung, Đào Thị Ánh Tuyết

30. 

Ảnh hưởng của mức thay thế cỏ voi (Pennisetum purpureum) bằng thân lá cây đậu mèo (Mucuna pruriens) trong khẩu phần đến thu nhận, tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa nitơ trên dê

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển tập 14, số 1: 46-53

Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh, Bùi Quang Tuấn, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Mai

31. 

Đánh giá tiềm năng bã rượu làm thức ăn chăn nuôi lợn nông hộ tại ba tỉnh phía Bắc

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển Tãp 14, Số 1: 36-45.

Nguyễn Công Oánh, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn, Hornick Jean-Luc

32. 

Effect of fibre level and fibre source on nitrogen and phosphorus excretion, and hydrogen sulphide, ammonia and greenhouse gas emissions from pig slurry

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển Vol. 14, No. 1: 119-129.

Tran Thi Bich Ngoc, Pham Kim Dang

33. 

Đánh giá tiềm năng sử dụng phụ phẩm ngành rượu cồn để sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt nam

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển Tập 14, số 3: 392-399.

Từ Việt Phú, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Công Oánh, Chu Kỳ Sơn

34. 

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và đánh giá thích hợp đất sản xuất nông nghiệp khu vực ven đô thành phố Hà Tĩnh

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 14, số 3:409-421

Hồ Huy Thành, Đào Châu Thu, Trần Quốc Vinh

35. 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo GPS động xử lý sau thành lập lưới khống chế địa chính

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Số 4 (03/2016), trang 48-54

Nguyễn Đức Lộc

36. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm yếu tố cơ chế chính sách đến quản lý sử dụng đất đô thị tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển Số 2 trang 289-296

Thái Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Khắc Thời

37. 

Đánh giá mức độ thoái hoá đất kỳ đầu tình Thái Bình

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 7/2016, tr. 26-34

Phan Quốc Hưng, Vũ Thị Xuân Hương

38. 

Định hướng phát triển một sô mô hình sản xuất nông sản hàng hóa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

2016

Việt Nam

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trần Xuân Biên. Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Nguyên Hải (QL)

39. 

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học đất Số 47

Đỗ Thị Tám (QL), Lâm Minh Cường và Nguyễn Thị Ánh Ngọc

40. 

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học đất Số 47

Đỗ Minh Hải và Đỗ Thị Tám

41. 

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án đường Tl287 đoạn qua địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học đất Số 47

Đỗ Thị Tám (QL), Nguyễn Thị Thu Hiền và Phạm Văn Vân

42. 

Tính chất đất và cơ sở dữ liệu đất của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh phú tho

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học NN Việt Nam, 2016, tập 14 số 3; trang 422-431

Phạm Văn Khuê; Nguyễn Văn Dung; Nguyễn Xuân Thành

43. 

Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 03/1, Tập 148, Tr. 161 - 166.

Phan Đình Binh, Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Huệ.

44. 

Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

2016

Việt Nam

Khoa học đất số 47

Nguyễn Tiến Sỹ, Phan Thị Thanh Huyền (QL)

45. 

Thực trạng tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học đất, số 47-2016, tr 126

Xuân Thị Thu Thảo, Hoàng Xuân Phương, Hồ Thị Lam Trà,

46. 

Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường

2016

Việt Nam

Tạp chí , Tài nguyên và Môi trường, 5/235 tháng 3. Trang. 11-13

Phạm Phương Nam (QL), Vũ Thanh Biển (QL)

47. 

Về vai trò của giới trong chuỗi giá trị ngô tại xã Mường Thải, Sơn La

2016

Việt Nam

Kinh tế và dự báo Số 4/2016 (51-53)

Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Khắc Việt Ba

48. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng,tỉnh phú thọ

2016

Việt Nam

Khoa học đất số 47, trang 84-89

Phạm Văn Khuê; Nguyễn Văn Dung; Nguyễn Xuân Thành

49. 

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

2016

Việt Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 21-227, tr. 16-18

Nguyễn Tiến Sỹ, Phan Thị Thanh Huyền

50. 

Khảo sát khả năng kháng bệnh bạc lá, đạo ôn, rầy nâu của 4 giống lúa phục tráng nếp Đèo đàng, tẻ Pude, Blechâu và Khẩu dao

2016

Việt Nam

Khoa học và phát triển Tập 13, số 8: 1474-1480

Phan Hữu Tôn

51. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi đến hiệu suất chiết và tác dụng diệt khuẩn in vitro cảa cao khô dịch chiết lá cây Đơn đỏ (Excoecaria cochinchinensis Lour.) với vi khuẩn Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. phân lập từ dịch viêm tử cung bò

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 6/2016; 90-96

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Thanh

52. 

Ảnh hưởng của tiền lương tối thiểu đến thu nhập của người lao động và chi phí của DN

2016

Việt Nam

tạp chí Kế toán và kiểm toán Số 4/2016 (151), trang 37

TS. Nguyễn Thị Thuỷ ThS. Nguyễn Thị Hải Bình ThS. Trần Nguyễn Thị Yến

53. 

Loại trừ lãi chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch bán hàng tồn kho giữa nhà đầu tư và công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên thế giới

2016

Việt Nam

Kế toán và kiểm toán Số 4/2016 (151), trang 49

TS. Lê Văn Liên

54. 

Tính nhất quán cơ sở số liệu và phương pháp loại trừ đối với giao dịch nhượng bán , thanh lý tài sản cố định nội bộ theo thông tư 200

2016

Việt Nam

Kế toán và kiểm toán Số 3/2016 (15), trang 30

TS. Lê Thị Minh Châu TS. Lê Văn Liên

55. 

Khả năng kháng khuẩn của tinh dầu Màng tang (Litsea cubeba) và kháng sinh khi sử dụng đơn lẻ và kết hợp để điều trị bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

2016

Việt Nam

, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8/2016; 106-113

Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thanh Hải; Kim Văn Vạn;Nguyễn Hải Vân; Nguyễn Ngọc Tuấn; Samiria Sarter

56. 

Trao đổi về kế toán thuế bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp theo điều 52 của thông tư 200

2016

Việt Nam

Kế toán và kiểm toán Số 5/2016 (xác nhận từ nhà xuất bàn sẽ đăng vào số tháng 5)

TS. Nguyễn Thị Thuỷ, ThS. Bùi Thị Phúc ThS. Trần Minh Huệ

57. 

TẠO CẢM BIẾN TỪ NANO VÀNG VÀ ADN CHỨC NĂNG ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH ION THỦY NGÂN TRONG NƯỚC,

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam tập 14, số 3: 491-500

Đồng Huy Giới1* , Bùi Thị Thu Hương1 , Phí Thị Cẩm Miện1 Nguyễn Thị Thúy Hạnh1 , Đỗ Đức Nam2

58. 

Về chính sách giảm nghèo ở các tỉnh vùng Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao

2016

Việt Nam

Tạp chí cộng sản, cơ quan ngôn luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam số 881 (3-2016), trang 88-92

Đỗ Kim Chung Kim Thị Dung

59. 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ thuộc tỉnh Nghệ An

2016

Việt Nam

Tạp chí kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương Tháng 3, trang 42-44

Nguyễn Thị Trang Nhung, Chu Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Phương

60. 

Chất lượng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Nghiên cứu tại Cục thuế Bắc Ninh

2016

Việt Nam

Tạp chí Tài chính Kỳ 1, số 630 (tháng 4) trang 58-62

Chu Thị Kim Loan

61. 

Tác động của chính sách giãn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Năm 2016, tập 14, số 2, trang 264 - 273

Vũ Thị Hằng Nga, Trần Hữu Cường, Trần Hoàng Long

62. 

Thu hút FDI vào nông nghiệp trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Chính sách và thực tiễn

2016

Việt Nam

Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

Trần Đình Thao, Nguyễn Thọ Quang Anh, Trần Hương Giang

63. 

Phân tích năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện tỉnh Nghệ An

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 14, số 2, trang 165

Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Thị Tâm Anh

64. 

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực nông nghiệp dưới góc nhìn người nông dân

2016

Việt Nam

Kinh tế và Phát triển

Trần Đình Thao, Nguyễn Thọ Quang Anh, Vũ Thị Mai Liên, Nguyễn THị Thuỷ

65. 

Giải pháp phát triển sản xuất cây vụ đông trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

2016

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Nhiễm, Nguyễn Thị Minh Hiền

66. 

Thực trạng và một số giải pháp tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

2016

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Lê Thị Hướng, Mai Thanh Cúc

67. 

Năng lực giải quyết tranh chấp môi trường của công chức quản lý môi trường địa phương - Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Trần Minh Nguyệt, Quyền Đình Hà (A)

68. 

Sinh kế của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

2016

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Phan Xuân Lĩnh, Quyền Đình Hà (A)

69. 

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu “Vải lai chín sớm Phù Cừ”

2016

Việt Nam

Kinh tế dự báo

Nguyễn Văn Song, Hồ Ngọc Cường, Vũ Văn Thắng, Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Thao

70. 

Những khó khăn tâm lý trong giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh của SV Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2016

Việt Nam

Tạp chí Tâm lí học Xã hội

Đặng Thị Vân

71. 

Thiết kế bài học Công nghệ 7 theo mô hình trường học mới

2016

Việt Nam

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Nguyễn Tất Thắng

72. 

Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24

Trần Như Khuyên, Nguyễn Thanh Hải, Trần Như Khánh

73. 

Phân tích môi hình chi trả dịch vụ môi trường tự nguyện tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17 năm 2016, Trang 110-117

Cao Trường Sơn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Hương Giang.

74. 

Một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học Biogas ATMG-3000

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5

Trần Như Khuyên, Trần Như Khánh, Nguyễn Thanh Hải

75. 

Mô hình hóa và mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu tấm phẳng nhiều ngăn trong máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học Biogas ATMG-3000

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn 21

Trần Như Khuyên, Trần Như Khánh, Lê Minh Lư

76. 

Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ công nghệ hàn đến chất lượng lớp đắp khi hàn tự động plasma với bột hợp kim cacbit volfram để tạo ra lớp bề mặt làm việc chịu mài mòn của dao xén giấy

2016

Việt Nam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2

Vũ Văn Dương Hoàng Văn Châu Đào Quang Kế

77. 

Nghiên cứu, ứng dụng robot hàn để hàn dưới lớp thuốc

2016

Việt Nam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2

Hoàng Minh Thuận, Lương Văn Tiến, Đào Quang Kế, Lục Vân Thương

78. 

Thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập dữ liệu các thông số ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây hoa đồng tiền trong nhà lưới

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 3: 477-490

Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều

79. 

Thuật toán mới điều chỉnh tối ưu hệ thống điều chỉnh tầng

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 3: 469-476

Nguyễn Thị Hiên Nguyễn Văn Đạt

80. 

Thu hút khách du lịch đến Khu di tích đền Hùng

2016

Việt Nam

Kinh tế và dự báo Số 3, trang 3

Đặng Xuân Phi, Nguyễn Văn Tuấn

81. 

Xác định giá trị kinh tế của Khu du lịch Thiên Cầm

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Viết Đăng, Trương Thị Cẩm Anh

82. 

Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Tập 14, số 2, trang 151

Nguyễn Phượng Lê, Đào Xuân Thắng

83. 

Sự dinh dương của sâu keo da láng Spodoptera exigua (Hubner) (Lepi.: Noctuidae) trên các loại cây thức ăn khác nhau

2016

Việt Nam

Tạp chí Bảo vệ thực vật số 2, PP: 39-43

Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Thu Giang và Phạm Văn Lầm

84. 

Đặc điểm sinh học chính của sâu đục thân cói Bactra venosana Zeller (Lepidoptera: Tortricidae).

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 3: 338- 345

Nguyễn Phạm Hùng, Nguyễn Văn Chí, Đỗ Xuân Đạt, Nguyễn Nam Hải Thế Thành Nam, Phạm Thị Vượng, Hồ Thị Thu Giang

85. 

Đánh giá hiệu lực phòng trừ rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal.).

2016

Việt Nam

Tạp chí Bảo vệ thực vật, số 2 (265) trang 30 – 38.

Phùng Minh lộc, Trần Thanh Tùng, Lê Thị Diệu Trang, Hồ Thị Thu Giang và Taro Adati

86. 

Kỹ thuật chẩn đoán virus ấu trùng túi trên ng mật và biện pháp phòng trừ

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi Số 205, 85 - 91

Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thị Lan

87. 

Thời gian phát dục và một số tập tính của ong vàng (Polistes olivaceus

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi Số 207, 85 - 91

Phạm Hồng Thái

88. 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis Reuter (Miridae: Hemiptera)

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học, khoa học tự nhiên, trường đại học sư phạm Hà Nội Số 61, tập 4 trang 93-99

Bùi Minh Hồng, Trần Đình Chiến, Bùi Thị Trang

89. 

Một số đặc điểm hình thái và khả năng ăn rệp ngô của bọ cánh cộc Paederus fuscipes Curtis, 1826 (Staphylinidae: Coleoptera)

2016

Việt Nam

Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 2, Đà Nẵng, 20/5/2016 trang 354-358

Bùi Minh Hồng, Trần Đình Chiến, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Huyền

90. 

Nghiên cứu đa dạng các loài bướm đêm thuộc họ Saturniidae ở Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

2016

Việt Nam

Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 2, Đà Nẵng, 20/5/2017 Trang 359-364

Bùi Minh Hồng, Trần Đình Chiến

91. 

Ảnh hưởng của hạn đến sinh trưởng và năng suất của giống lạc L14 trong điều kiện nhà lưới

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học -Khoa học tự nhiên và Công nghệ số 4 (3):80-88

Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Anh Tuấn Lê Thị Tuyết Châm, Đồng Huy Giới, Vũ Đình Chính, Lê Khả Tường

92. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng ethrel trên cây bông trồng tại Sơn La

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kỳ 1-tháng 1/2016: 54-61

Phạm Văn Phú, Vũ Đình Chính

93. 

Ảnh hưởng của Kali bón đến sinh trưởng và năng suất của một số giống đậu xanh trên vùng đất cát ven biển Nghệ An

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 14, số 3: 367-376

Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Vinh, Phạm Văn Chương

94. 

Nghiên cứu xác định giống đậu xanh thích hợp cho vùng đất cát ven biển tại huyện Diễn Châu, Nghệ An

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phan Thị Thu Hiền, Phạm Văn Chương, Nguyễn Đình Vinh

95. 

Đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng dược liệu của một số mẫu giống ngải cứu trong điều kiện thu hái tại Gia Lâm, Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2016 tập 14, số 3: 377-383

Ninh Thị Phíp, Nguyễn Thị Thanh Hải

96. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm nấm rễ cộng sinh Arbuscular mycorriza fungi (AMF) đến sinh trưởng, phát triển cây đinh lăng tại Gia Lâm, Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 8/2016: 35-39

Ninh Thị Phíp, Nguyễn Thị Thanh Hải

97. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao thu hái đến sinh trưởng và năng suất một số giống ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) tại Gia Lâm, Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 1(62) 2016:79-84

Ninh Thị Phíp, Nguyễn Thị Thanh Hải

98. 

Kết quả đánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng bố mẹ lúa lai hai dòng

2016

Việt Nam

"Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn" số 3+4, trang 44-53

Phạm Văn Thuyết, Trần Thị Huyền , Trần Văn Quang

99. 

Ảnh hưởng của phụ phẩm cây thuốc lá được xử lý bằng chế phẩm sinh học đến giống lúa VT404 tại Kiến Thụy- Hải Phòng.

2016

Việt Nam

Tạp chí Rừng và Môi trường Số 75+76 (2016): 40-43.

Nguyễn Thái Hưng, Phạm Tuấn Anh

100. 

Đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống hoa lan Hoàng thảo (Dendrobium spp.) mới nhập nội tại Phú Thọ.

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 3, số 3, trang 11 – 16, 2016

Hoàng Ngọc Thuận, Vũ Thanh Hải

101. 

Chọn tạo giống hoa lan huệ (Hippeastrum sp.) cánh kép thích nghi trong điều kiện miền Bắc Việt Nam

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Tập 14, số 4, trang 510-517

Phạm Thị Minh Phượng và Vũ Văn Liết

102. 

Nghiên cứu lai tạo hoa lan huệ cánh đơn tại Hà Nội.

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 288, trang 11-17

Phạm Thị Minh Phượng và Nguyễn Thị Thanh

103. 

Ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý colchicine đến khả năng tạo đa bội ở hành củ (Allium cepa L. Aggregatum group)

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 14 (3): 360 - 366.

Trần Thị Minh Hằng, Phạm Thị Minh Phượng, Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Thị Ngấn.

104. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển cây hoa anh đào (Prunus Spp.) trồng tại sapa Lào Cai

2016

Việt Nam

Tạp chí Rừng và Môi trường số 75+76

Nguyễn Mai Thơm, Hoàng Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Năng, Đinh Nguyệt Thu

105. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng Đào mèo (prunuss persica) tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

2016

Việt Nam

Tạp chí Rừng và Môi trường số 75+76 Số 75+77

Nguyễn Hồng Thành, Nguyễn Mai Thơm

106. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của lân và kali bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của bưởi đào Thanh Hồng (Citrus grandis Óbeck) tại Thanh Hà Hải Dương

2016

Việt Nam

Tạp chí Rừng và Môi trường số 75+76 Số 75+78

Đào Duy Trường, Nguyễn Mai Thơm, Chu Anh Tiệp

107. 

Effects of salinity stress on growth and yield of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) at flower initiation stages

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Học viện NNVN Số 3, tập 14, trang 321-327

Nguyễn Việt Long

108. 

Growth, yield and seed quality of peanut genotypes under drought and poor nitrogen condtions

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Học viện NNVN Số 4, tập 14, trang 559-566

NT Hai, Vu Dinh Chinh, Dinh Thai Hoang, NV Long

109. 

Study on growth, yield and heterosis of vegetable corn hybrids

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Học viện NNVN Số 4, tập 14, trang 501-509

Nguyễn Việt Long

110. 

Evaluation of purple waxy corn lines for hybrid variety development

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Học viện NNVN Số 3, tập 14, trang 328-337

Vu Van Liet, Pham Quang Tuan, Nguyen the Hung, Nguyen Viet Long

111. 

Estimation of genetic parameters for semen traits of stress negative Piétrain pig in Northern Vietnam

2016

Việt Nam

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

 

112. 

Reproductive performances of Wild and F1 (Wild x Meishan) sows in Ninh Binh Province

2016

Việt Nam

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

 

113. 

Prediction of methane emissions from dairy cow in tropical countries based on fecal near infrared reflectance spectroscopy

2016

Việt Nam

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

 

114. 

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH BẢO HIỂM CHO CHĂN NUÔI BÒ SỮA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Mậu Dũng* , Lê Kim Oanh

115. 

Ảnh hưởng của nguồn lực sinh kế tới lựa chọn chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Cạn

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 6, trang 969 - 977

Nguyễn Hải Núi, Nguyễn Quốc Chỉnh, Đỗ Quang Giám, Nguyễn Thanh Lâm

116. 

Tuyển chọn giống Arbuscular Mycorrhizae và Rhizobium dùng để sản xuất vật liệu sinh học nhằm tái tạo thảm thực vật làm tiểu cảnh trong khuôn viên

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 8, trang 1338-1347

Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thanh Nhàn

117. 

Antibacterial activity of Litsea cubeba (Lauraceae, May Chang) and its effects on the biological response of common carp Cyprinus carpio challenged with Aeromonas hydrophila

2016

Việt Nam

Journal of Applied Microbiology

Nguyen HV1,2,3, Caruso D4, Lebrun M2, Nguyen NT5, Trinh TT5, Meile JC2, Chu-Ky S1, Sarter S2,3

118. 

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan

2016

Việt Nam

Kinh tế và chính trị thế giới

Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Mậu Dũng

119. 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2016

Việt Nam

Quản lý kinh tế

Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Phượng Lê

120. 

Về chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo ở xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

2016

Việt Nam

Kinh tế và dự báo

Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Quốc Oánh

121. 

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH - Từ Tư tưởng Hồ Chí Minh đến thực tiễn cách mạng nước ta hiện nay

2016

Việt Nam

Lao đông và Công đoàn, số 602 (kỳ 2, tháng 8-2016)

1. Trần Thị Mai

122. 

Tác động của bảo hiểm vi mô đến đời sống người dân phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

2016

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

 

123. 

Thực trạng xói mòn đất do mưa ở tỉnh Bắc Kạn

2016

Việt Nam

Khoa học đất số 48

Đinh Gia Tuấn Nguyễn Hữu Thành

124. 

Đánh giá chất lượng nhóm đất phù sa ở xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Chu Văn Thương Nguyễn Văn Mạnh Đặng Thị Phượng Nguyễn Thị Mến Luyện Hữu Cử

125. 

Đánh giá hiệu quả của các dạng phân ure khác nhau tới cây su hào

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Nguyễn Thị Lan Anh (QL) Nguyễn Thu Hà

126. 

Sự biến động của các hợp chất Nitơ hữu cơ trong quá trình ủ phân hữu cơ với sự có mặt của trùn quế

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Nguyễn Thu Hà Nguyễn Văn Thao (ql) Nguyễn Thị Lan Anh (QL)

127. 

Xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

2016

Việt Nam

Tạp chí Sinh hoạt Lý luận

1. Trần Thị Mai

128. 

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ sinh học từ hỗn hợp phân gà và phế liệu sợi bông theo phương pháp bán hảo khí cải tiến

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Nguyễn Văn Thao (QL) Đỗ Nguyên Hải

129. 

Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) do hoạt động công nghiệp đến tính chất đất nông nghiệp khu vực ven Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Phan Quốc Hưng Tô Hồng Ân

130. 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Phạm Văn Vân Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Bá Lâm

131. 

Ứng dụng công nghệ WEBGIS xây dựng hệ thống cung cấp thông tin giá đất thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Lê Thị Giang Nguyễn Tuấn Anh

132. 

Ứng dụng viễn thám và kiến thức bản địa đánh giá biến động lớp phủ tại thượng nguồn lưu vực Sông Mã, Tây Bắc, Việt Nam.

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Ngô Thanh Sơn Hoàng Lê Hường Nguyễn Đức Lộc

133. 

Ứng dụng chỉ số NDVI để xác định diện tích đất trồng lúa tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm 2016

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Nguyễn Đức Thuận

134. 

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động thảm phủ rừng giai đoạn 2010-2015 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Trần Quốc Vinh Nguyễn Thúy Ngân

135. 

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách đất đai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Đặng Tiến Sĩ Đặng Hùng Võ Đỗ Thị Tám

136. 

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 – 2015

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Hồ Thị Lam Trà Nguyễn Thị Ngọ Phan Thị Thanh Huyền

137. 

Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Phạm Phương Nam Nguyễn Văn Nghĩa

138. 

Tình hình quản lý sử dụng đất nông lâm trường ở Lào Cai

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Cao Việt Hà Nguyễn Văn Quảng

139. 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

2016

Việt Nam

Khoa học đất

 

140. 

Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Trần Trọng Phương Trần Văn Khải

141. 

Thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Đỗ Văn Nhạ Chu Mạnh Chiến

142. 

Thực trạng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Hoàng Thị Hương Cao Việt Hà

143. 

Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Nguyễn Khắc Việt Ba Đỗ Văn Chinh Phạm Bích Tuấn Đỗ Văn Nhạ

144. 

Thực trạng và một số giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng đất nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Nguyễn Thị Thu Hương Phan Thị Thanh Huyền Đỗ Thị Đức Hạnh Lê Thị Giang Nguyễn Thị Tâm

145. 

Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

2016

Việt Nam

Khoa học đất

Nguyễn Khắc Thời Nguyễn Khắc Việt Ba

146. 

Mô hình toán về lan truyền ẩm và năng suất cà chua do tưới nhỏ giọt trên đất phù sa sông Hồng

2016

Việt Nam

Khoa học đất số 48, tr.29-35

Ngô Thị Dung(1) Nguyễn Văn Dung (2) Hoàng Thái Đại (2) Lê Đức Vĩnh

147. 

Bước đầu nghiên cứu bón phân đạm cho cỏ voi lai VA06 trên đất xám bạc màu Vĩnh Phúc

2016

Việt Nam

Khoa học đất số 48,tr.46-48

Nguyễn Như Hà (1) Lê Thị Bích Đào (2)

148. 

Hiệu lực của phân lân và kali trên đất đỏ vàng tại tỉnh Sơn La

2016

Việt Nam

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 18 năm 2016, trang 53-57

Nguyễn Như Hà

149. 

Ảnh hưởng của mức thay thế cỏ voi (Penisetum purpureum) bằng thân lá cây đậu mèo (Mucuna pruriens) trong khẩu phần đến thu nhận, tiêu hóa tức ăn và chuyển hóa ni tơ trên dê

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh, Bùi Quang Tuấn, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Mai

150. 

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ HỒ

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Anh Tuấn, Đào Lệ Hằng, Nguyễn Hoàng Thịnh

151. 

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hàng hoá trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2016

Việt Nam

Khoa học và phát triển, số 9

Đỗ Văn Nhạ (1) Nguyễn Khắc Việt Ba Nguyễn Tuấn Anh

152. 

Thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 12/2016

Đỗ Văn Nhạ (1) Nguyễn Trọng Thịnh Nguyễn KhắcViệt Ba (2)

153. 

Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

2016

Việt Nam

Khoa học và phát triển tập 14 số 5

Đỗ Văn Nhạ Trần Thanh Toàn

154. 

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 20

Đỗ Thị Tám (1), Lê Thị Giang (2)

155. 

Ứng dụng GIS và Viễn thám trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2015

2016

Việt Nam

Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2016

Lê Thị Giang

156. 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác quản lí tài chính về đất đai xã Hoa thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

2016

Việt Nam

Hội thảo GIS toàn Quốc, Huế 2016

Trần Quốc Vinh(1), Nguyễn Thị Cẩm Vân, Lê Thị Giang(2), Nguyễn Đức Thuận(2)

157. 

ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lí nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt 12 quận nội thành, thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 - 2015

2016

Việt Nam

khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 8, tr. 1219-1230

Nguyễn Đức Thuận, Phạm Văn Vân

158. 

Đánh giá khả năng ứng dụng mô hình hồi quy logistic đa thức để thành lập bản đồ đất tỉnh Bắc Ninh

2016

Việt Nam

khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 4, tr.629-634

Đoàn Thanh Thủy, Lê Thị Giang

159. 

Tổng quan về quản lý rủi ro trong nông nghiệp: Vận dụng cho nuôi tôm ven biển

2016

Việt Nam

Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Thị Minh Thu và Trần Đình Thao

160. 

Hiệu quả của việc bổ sung axit hữu cơ vào khẩu phần ăn của lợn con

2016

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Đặng Thúy Nhung *, Nguyễn Thị Quyên2 và Đoàn Văn Soạn3

161. 

Nhu cầu năng lượng duy trì của bò thịt lai Việt Nam

2016

Việt Nam

Khoa học Công Nghệ Chăn nuôi

Lê Đình Khản, Vũ Chí Cương, Bùi Quang Tuấn, Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Kim Cương, Văn Tiến Dũng, Chung Tuấn Anh, Trương Lai

162. 

Hiệu quả áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tại một số nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Nghệ An

2016

Việt Nam

Tạp chí Môi trường, số 10, trang 24 - 25

Cao Trường Sơn Nguyễn Thị Ngọc Ánh

163. 

Ảnh hưởng của mùa vụ và lứa đẻ đến năng suất sinh sản của hai tổ hợp lai giữa lợn nái Landrace phối với đực giống Yorkshire và lợn nái Yorkshire phối với đực giống Landrace

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi

Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Xuân

164. 

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ trong quá trình làm chín và làm khô thịt gà ác

2016

Việt Nam

Tạp chí KH nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 4: 654-670

Nguyễn Thị Hoàng Lan, Ngô Xuân Dũng, Nguyễn Ngọc Cường

165. 

Công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế: Nghiên cứu trường hợp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 21, tr. 18 - 23

Phan Thị Thanh Huyền (1), Dương Kim Dung, Hồ Thị Lam Trà (2)

166. 

Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 6, tr. 900-906

Phan Thị Thanh Huyền (1) Nguyễn Văn Dũng

167. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ MEN, NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN LÊN MEN ĐẾN SẢN XUẤT BRANDY DỨA

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp VN

Nguyễn Tuấn Linh1, Đinh Thị Hiền2*, Hồ Tuấn Anh3

168. 

From by-product to valuable components: Efficient enzymatic conversion of lactose in whey using β-galactosidase from Streptococcus thermophilus

2016

Việt Nam

Biochemical Engineering journal 2016

Barbara Geiger, Hoang-Minh Nguyen, Stefanie Wenig, Hoang Anh Nguyen, Cindy Lorenz, Roman Kittl, Geir Mathiesen, Vincent G.H. Eijsink, Dietmar Haltrich, Thu-Ha Nguyen

169. 

Pham Thi Diu, Nguyen Thi Lam Doan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh

2016

Việt Nam

Journal of Science and development

Pham Thi Diu, Nguyen Thi Lam Doan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh

170. 

Xác định tuổi sinh học cho giống cà chua Savior trồng vụ xuân hè bằng phương pháp mô hình

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học và phát triển

Trần Thị Định(1), Trần Thị Lan Hương(2)

171. 

Tối ưu hóa một số thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình thu nhận pectin từ vỏ quả thanh long

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học và phát triển

Trần Thị Định(1)

172. 

Investigation of the potential utility of perilla essential oil in preservation of fresh pork

2016

Việt Nam

Tạp chí KH nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 7: 1052-1059

Nguyễn Thị Hoàng Lan, Lê Danh Tuyên, Bùi Quang Thuật

173. 

Xác định loài nấm mốc và vi khuẩn gây bệnh sau thu hoạch trên vải và phương pháp phòng trừ

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học và phát triển

Hà Việt Cường, Trần Thị Định

174. 

Tác động của công tác tạo quỹ đất đến phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015.

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 21/2016 (135-142)

Hồ Thị Lam Trà (1), Mai Thị Thùy Dương, Lê Văn Thơ

175. 

Đánh giá thực trạng phát triển quỹ đất tại thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái.

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 19/2016 (10-27)

Hồ Thị Lam Trà (1), Vũ Tuấn Tú, Phan Thị Thanh Huyền (2)

176. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng đất nông nghiệp huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 15/2016 (11-28)

Hồ Thị Lam Trà (1), Lê Văn Hải và Cao Trường Sơn (2)

177. 

Effect of temperature on physiological activities of tomato cv. ‘savior’during postharvest ripening

2016

Việt Nam

Journal of Science and Development

Trần Thị Định, Vũ Thị Thùy Dương, Trần Thị Lan Hương

178. 

Đánh giá sinh trưởng và năng suất của nấm sò vua (Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quel) trên nguyên liệu nuôi trồng khác nhau

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thế Thắng, Trần Đông Anh, Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào

179. 

Xây dựng và thử nghiệm các trải nghiệm tình huống sư phạm nhằm nâng cao ý thức học tập và rèn kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên trong dạy học học phần giao tiếp sư phạm

2016

Việt Nam

Tạp chí Tâm lí học Xã hội

Đặng Thị Vân

180. 

Khó khăn tâm lí trong định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông huyện Trực Ninh, Nam Định

2016

Việt Nam

Tạp chí Tâm lí học Xã hội

Nguyễn Việt Dũng Đặng Thị Vân

181. 

T-Rough Fuzzy set on the fuzzy approximation spaces

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ngọc Minh Châu, Nguyễn Xuân Thảo

182. 

Khảo sát nguồn gien kháng bệnh gỉ sắt ở đậu cô ve (Phaseolous vulgaris L.)

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Xuân Cảnh, Vũ Văn Liết

183. 

Đánh giá và chọn lọc dòng tự phối ngô chịu mặn dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hân, Đồng Huy Bình, Nguyễn Văn Giang, Vũ Văn Liết, Phạm Quang Tuân, Vũ Thị Bích Hạnh

184. 

Cloning, expression and purification of ABO3 gene involved in drought stress tolerance from Arabidopsis thaliana in Escherichia coli

2016

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Scieces

1.Nguyen Xuan Canh, 2.Nguyen Thi Nhan, 3.Nguyen Thi Phuong Anh, 4. Tran Kim Oanh, 5. Nguyen Thi Thuy Hanh

185. 

Effects of cultural and nutritional conditions for carboxylmethylcellulase (CMCase) production by cellulose degrading bacteria

2016

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Scieces

1.Nguyen Van Giang, 2.Vuong Thi Trang

186. 

Isolation and identification of an actinomycete strain with biocontrol effect against Xanthomonas oryzae pv. oryzae causing bacterial blight disease in rice

2016

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Scieces

Nguyen Xuan Canh, Phan Thi Trang, Tran Thi Thu Hien

187. 

THE EFFECTS OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI INOCULATION ON Pb REMOVAL OF FERN (Pteris vittata L.) FROM POLLUTED SOIL

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học và phát triển - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyen The Binh, Stéphane Declerck

188. 

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo nguồn vật liệu lúa kháng bệnh đạo ôn.

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Trần Thị Thu Trang, Đồng Huy Giới, Võ Thị Minh Tuyển

189. 

Quy trình nhân nhanh in vitro cây chuối tây có nguồn gốc Thái Lan (Musa spp)

2016

Việt Nam

tạp chí Thăng Long, Khoa học và công nghệ

Nguyễn Thị Lâm Hải, Phạm Thị Thu Hằng

190. 

Nghiên cứu tác dụng ức chế in vitro của cao khô dịch chiết dược liệu trên vi khuẩn Staphylococcus aureus, Streptococcus spp và E.coli phân lập từ dịch viêm tử cung chó và thử nghiệm điều trị

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Kỹ thuật Thú y

Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thanh Hải

191. 

Ultrasound-assisted extraction and anticancer activity of Passiflora edulis seed

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

Lai Thi Ngoc Ha, Bui Van Ngoc, Hoang Hai Ha, Hoang Thi Yen

192. 

Phenolic compounds and health benefits

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

 

193. 

Sử dụng bột rong Mơ (Sargassum spp.) trong thức ăn cho gà đẻ trứng

2016

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

 

194. 

Sử dụng bột rong mơ (Sargassum spp.) trong thức ăn cho lợn thịt giai đoạn 35-84 ngày tuổi

2016

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

 

195. 

Thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10/2016, tr.64-70

Trần Xuân Biên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Trọng Phương (1)

196. 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ của sinh viên trong quá trình thực tập sư phạm

2016

Việt Nam

Dạy và học ngày nay

Nguyễn Thị Thanh Hiền1*, Lê Thị Kim Thư1, Trần Thị Thanh Tâm2

197. 

T- Rough fuzzy set on the fuzzy approximation spaces

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 10

1. Ngọc Minh Châu 2. Nguyễn Xuân Thảo

198. 

Using the time series landsat images to detect the land use/land cover changes in Dong Trieu District, Quang Ninh Province, Vietnam

2016

Việt Nam

ISSASS 2016 INTERNATIONAL CONGRESS AND GENERAL MEETING

Vu Thi Thu (1), Chen Chaur-Tzuhn, Chen Jan-Chang

199. 

Water Use Management in the Nam Rom Irrigation System of Muong Thanh Valley, Northwest Vietnam

2016

Việt Nam

Vietnam J.Agr.Sci

Do Thi Thanh Duong, Ngo Thanh Son(1)

200. 

APPLYING LOGISTIC REGRESSION MODEL TO ANALYZE THE RELATIONSHIP BETWEEN LAND USE CHANGE AND NATURAL - SOCIAL FACTORS: A CASE STUDY IN TIEN YEN DISTRICT, QUANG NINH PROVINCE

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam Tập 14, số 10: 1530 - 1539

Nguyen Thi Thu Hien* , Nguyen Khac Viet Ba

201. 

Process for Extraction of Glucosinolates from by-products of White cabbage (Brassica oleracea var. capitata f. alba)

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

 

202. 

Sổ tay thực hành tốt cho Nhãn

2016

Việt Nam

Vlirous

 

203. 

Chiết xuất hoạt chất glucosinolates từ phụ phẩm của bắp cải

2016

Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH-CĐ khối Nông Lâm Ngư toàn quốc lần thứ VII

 

204. 

Nghiên cứu sử dụng Fe3+ và Al3+ để biến tính Bentonite Di Linh, Lâm Đồng

2016

Việt Nam

Kinh tế sinh thái, số 51 tr 3-13

 

205. 

Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid đến loài ốc vặn nước ngọt (Angulyagra polyzonata)

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam, 14 (6) tr 891

Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Thùy Linh, Đinh Tiến Dũng, Trịnh Quang Huy

206. 

Ứng dụng tảo Chlorella vulgaris loại bỏ nito và phốt pho trong nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại.

2016

Việt Nam

Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 51 tr 45-52

Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Minh Hoàng, Đỗ Thủy Nguyên, Trịnh Quang Huy

207. 

Health risk associated with the potentially toxic cyanobacteria blooms in the lakes of Hanoi by biovolume method

2016

Việt Nam

Khoa học và công nghệ, 53 (3A) tr 267-270

Hoang Thi Thu Huong, Nguyen Thi Nhung, Nguyen Thi Tam, Nguyen Thi Lien, Nguyen Thi Thu Ha, Van Dieu Anh

208. 

Microwave-asited synthesis of coumarin derivatives

2016

Việt Nam

Vietnam Journal of Agriculture sciences, Vol.14, No. 6, pp. 909-912

Nguyen Thi Thanh Mai, Nguyen Thi Hong Hanh

209. 

Alkaloids from Pilea martinii (H.Lév) Hand-Mazz (Urticaceae) with their cytotoxic activities

2016

Việt Nam

Khoa học và công nghệ, 111

Doan Thi Thuy Ai, Trinh Thi Thanh Van, Doan Thi Mai Huong, Marc Litaudon, Le Huyen Tram, Chau Van Minh, Pham Van Cuong

210. 

Review on scientific research on ecology and environment at Vietnam national university of agriculure

2016

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt nam, 10/2016, Trang 1631-1638

"Trần Đức Viên, Ngô Thế Ân, Nguyễn Thanh Lâm"

211. 

Removal of Endocrine Disrupters by a Carbon Electrolytic Reactor

2016

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt nam,10/2016, Trang 1502-1509

"Vo Huu Cong, Tran Duc  Vien, Yutaka Sakakibara"

212. 

Thực trạng thoái hóa đất tỉnh Thanh Hóa và các giải pháp phục hồi

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , số 7+8 (11 trang)

Nguyễn Xuân Thành, Lê Thái Bạt, Luyện Hữu Cử

213. 

Hiệu quả môi trường của phương thức chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học tại tỉnh Hà Nam

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT, 11, 165-171

Ngô Thế Ân, Bùi Hoàng Anh, Trần Đức Viên

214. 

Xây dựng bản đồ và đánh giá đặc điểm của các hệ sinh thái tỉnh Nam Định

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT, 10/2016 45-53

Trần Nguyên Bằng, Ngô Thế Ân

215. 

Change of chlorophyll and vitamin c in green peas (pisum sativum) during thermal processing

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyen Thi Hanh* , Nguyen Vinh Hoang, Phan Thi Phuong Thao

216. 

Isolation and selection of lactic acid bacteria from Vietnamese fermented pork meat product with antimicrobial activity and characterization of bacteriocin.

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyen Thi Lam Doan* , Hoang Thi Van, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh

217. 

ISOLATION, IDENTIFICATION, AND PRELIMINARY CHARACTERIZATION OF Bacillus subtilis WITH BROAD-RANGE ANTIBACTERIAL ACTIVITY FROM MUONG KHUONG CHILLI SAUCE

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

FROM MUONG KHUONG CHILLI SAUCE Nguyen Thi Thanh Thuy1* , Vu Thi Huyen Trang1 , Vu Quynh Huong1 , Trinh Thi Thu Thuy2 , Nguyen Thi Lam Doan1 , Tran Thi Na1 , Nguyen Hoang Anh1

218. 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND PRELIMINARY CHARACTERIZATION OF PEPTIDES PRODUCED BY LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM SOME VIETNAMESE FERMENTED FOODS

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Pham Thi Diu, Nguyen Thi Lam Doan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh*

219. 

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG TỎI ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA TỎI ĐEN TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN

2016

Việt Nam

Tạp chí Thực phẩm - Sức Khỏe

Ngô Xuân Dũng, Nguyễn Vĩnh Hoàng, Trần Thị Nhung

220. 

Screening and characterization of β – Glucanase produced by Bacillus spp. isolated from Muong Khuong chili sauce

2016

Việt Nam

Proceedings: International conference on "Agriculture development in the context of international integration: Opportunities and challenges" 2016

Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Vinh Hoang

221. 

COMPARISON OF CHANGES IN BERRY FIRMNESS AND CELL WALL COMPONENTS DURING RIPENING AMONG GRAPE CULTIVARS

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp VN 2016, tập 14, số 7: 1026-1034

Vu Thi Kim Oanh, Jong-Pil Chun

222. 

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ 1-METHYLCYCLOPROPENE SAU THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ TUỔI THỌ HÀNH HOA TƯƠI BẢO QUẢN TRONG ĐIỀU KIỆN THƯỜNG

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam. Tập 14, số 5: 806-815

Vũ Thị Kim Oanh, Vũ Thị Hằng

223. 

ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF TEA POLYPHENOL EXTRACTS IN SOYBEAN OIL

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Giang Trung Khoa1* , Bui Quang Thuat 2 , Ngo Xuan Manh1 , Bui Thi Thanh Tien1

224. 

EFFECT OF TRICHODERMA sp. TC1 AND ITS EXTRACT ON GROWTH INHIBITION AND AFLATOXIN PRODUCTION OF Aspergillus flavus AND Aspergillus parasiticus

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp

Nguyen Thi Thanh Thuy, Luu Thi Phuong Thao, Vu Quynh Huong, Nguyen Van Giang

225. 

INFLUENCE OF PROTECTANTS ON Lactobacillus plantarum SUBJECTED TO FREEZE-DRYING

2016

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Science

Vu Quynh Huong1*, Bee May2

226. 

Xác định độ tiêu hoá của một số thức ăn công nghiệp đối với cá chim vây vàng (trachinotus ovatus) dạng hình vây ngắn

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam 2016

Trần Thị Nắng Thu Nguyễn Hữu Ninh Trần Thế Mưu Trần Thị Thập Hiếu Nguyễn Tuấn Đạt

227. 

Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá chim vây dài (Trachinotus Blochii) và cá chim vây ngắn ( Trachinotus ovantus).

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Trần Thế Mưu Lê Văn Toàn Đặng Thị Dịu Phạm Đức Phương Trần Thị Nắng Thu

228. 

Apparent Digestibility of Some Commercial Feeds for Snubnose Pompano, Trachinotus blochii

2016

Việt Nam

Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 2016

Tran Thi Nang Thu Tran Thi Thap Hieu Nguyen Tuan Dat Tran Quang Hung

229. 

Assessment of Land use change and Climate Variability impacts on water resources in the upper Ma river basin, Northwestern Vietnam

2016

Việt Nam

Education and Research in Southeast Asia for climate change response 2016

Ngô Thanh Sơn(1), Nguyễn Duy BÌnh(1), Hoàng Lê Hương, Nguyễn Đức Lộc(1)

230. 

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 16

Đỗ Đình Hiệu, Đỗ Thị Tám(1), Đỗ Thị Đức Hạnh(1).

231. 

Nghiên cứu động lực học dao búa của bộ phận băm thân lá cây trong máy nông nghiệp

2016

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

Lương Văn Vượt

232. 

Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số dòng lúa cực ngắn ngày trong vụ Hè Thu tại tỉnh Nghệ An

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam- Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Lê Văn Khánh, Tăng Thị Hạnh, Võ Thị Nhung, Phạm Văn Cường

233. 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ mạ crôm trục vít máy ép dầu

2016

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

Hoàng Xuân Anh; Tống Ngọc Tuấn;Lê Huy Thương; Hoàng Văn Đôn

234. 

Xây dựng biên dạng cạnh sắc dao làm cơ sở tính toán năng lượng cho bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy Ðập lúa

2016

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

Nguyễn Văn Tam, Lê Minh Lư

235. 

Kết quả lựa chọn nguyên lý làm việc và tính toán một số thông số làm việc của máy bóc vỏ quả vải

2016

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

TS. Lê Minh Lư, ThS. Nguyễn Chung Thông

236. 

Genetic structure of candidate genes for litter sire in Landrace and Yorkshire sows

2016

Việt Nam

International conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges, 7-8/12/2016

Nguyen Thi Vinh, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Hoang Ngoc Mai và Vu Dinh Ton

237. 

Effects of the polymorphisms of FUT1 gene on body weights at birth and weaning of Yorkshire piglets

2016

Việt Nam

International conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges, 7-8/12/2016

Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Tran Xuan Manh, Nguyen Van Hung, Vu Dinh Ton và Farnir F.

238. 

Ứng xử của hộ nông dân đối với dịch bệnh trong chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Nguyễn Thị Thu Huyền Phạm Văn Hùng

239. 

Phương pháp đánh giá rủi ro sản xuất trong chăn nuôi lợn ở Việt Nam

2016

Việt Nam

Tạp chí Nguyên cứu kinh tế

Nguyễn Thị Thu Huyền Phạm Văn Hùng

240. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ xảy ra dịch bệnh trong chăn nuôi lợn ở tỉnh Hưng Yên

2016

Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Thị Thu Huyền Phạm Văn Hùng Ninh Xuân Trung

241. 

Pig production and risk exposure: A case study in Hung Yen, Vietnam

2016

Việt Nam

Tạp chí Đại học Cần Thơ

 

242. 

Ảnh hưởng của Probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến năng suất, vi khuẩn và hình thái vi thể biểu mô đường ruột gà thịt lông màu

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Phạm Kim Đăng, Đặng Đình Trình, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Bá Tiếp

243. 

Bệnh tiểu đường ở chó: dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam

244. 

Các loại vòng tẩm progesterone đặt âm đạo đang sử dụng trên thế giới nhằm năng cao khả năng sinh sản của đại gia súc

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Giang Hoàng Hà, Sử Thanh Long

245. 

Đặc tính sinh học của chủng virus PRRS (KTY-PRRS-05) phân lập tại Việt Nam qua các đời cấy chuyển

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Lê Thị Toan, Nguyễn Thi Lan, Nguyễn Hữu Nam, Phạm Hồng Ngân, Lê Văn Hùng

246. 

Đánh giá hiệu xuất chiết và tác dụng của cao chiết Tô Mộc (Caesalpinia sappan L.) trong dung môi ethanol với vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh trên gà Lương Phượng.

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Bá Tiếp

247. 

Đánh giá khả năng thải trừ chậm của progesterone trong silicon đặt vào âm đạo bò

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Sử Thanh Long, Đặng Trọng Đạt, Vương Tuấn Phong

248. 

Đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản của chuột nhắt Swiss albino nuôi trong một số trung tâm động vật thí nghiệm ở Hà Nội.

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Lại Thị Lan Hương, Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Bá Tiếp

249. 

Gây rụng trứng tạo thể vàng đồng pha để cấy phôi bò BBB

2016

Việt Nam

Khoa học và Công nghệ chăn nuôi

Sử Thanh Long, Trần Văn Vũ, Đặng Trọng Đạt, Vương Tuấn Phong và Nguyễn Tấn Anh

250. 

Giám sát lưu hành của virus cúm A/H5N1 trên đàn thủy cầm tại tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế bằng phương pháp REAL-TIME PCR.

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Phạm Thị Hồng Trang, Trịnh Đình Thâu, Phạm Đức Phúc, Lại Thị Lan Hương

251. 

Identification of novel T cell epitope repertoire in NSP1 and GP3 of the porcine reproductive and respiratory syndrome virus

2016

Việt Nam

Vietnam J. Agri. Sci

Trần Thị Hương Giang, Đồng Văn Hiếu, Phan Hồng Diễn, Wen-Bin Chung

252. 

Khảo sát nồng độ cortisol huyết thanh khi đặt vòng ProB vào âm đạo bò

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Giang Hoàng Hà, Sử Thanh Long

253. 

Lưu hành kháng thê trong huyết thanh và bệnh tích liên quan đến Mycoplasma gallisepticum ở gà Ai Cập nuôi tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Bá Tiếp, Lê Thị Tới*, Phạm Văn Quyền

254. 

Một số bệnh sinh sản thường gặp và điều trị bệnh viêm tử cung ở lợn rừng trong điều kiện nuôi nhốt

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phùng Quang Trường, Tăng Xuân Lưu, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam

255. 

Một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý máu và đặc điểm bệnh lí chủ yếu của chó becgie mắc bệnh care trên địa bàn Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật thú y

Trần Văn Nên, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam

256. 

Một số đặc điểm bệnh lý của bệnh đậu dê, ứng dụng phương pháp PCR trong chẩn đoán bệnh

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

Lại Thị Lan Hương, Nguyễn Bá Tiếp, Phạm Hồng Trang, Nguyễn Thị Ngọc

257. 

Một số đặc điễm hình thái học phân biệt loài giun móc Ancylostoma ceylanicum lưu hành trên chó tại Hà Nội quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y

Dương Đức Hiếu, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Việt Linh, Vương Tuấn Phong, Lê Thị Lan Anh, Võ Văn Hải, Sử Thanh Long

258. 

Một số đặc điểm sinh học và sinh học phân tử của chủng virus dịch tả vịt cường độc VG-04 phân lập được tại Hưng Yên năm 2004

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y

Vũ Thị Ngọc, Lê Văn Phan, Nguyễn Bá Hiên

259. 

Một số yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ viêm tử cung ở bò sữa

2016

Việt Nam

Tạp chí KHKT chăn nuôi

Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Thanh, Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Hoài Nam

260. 

Một số yếu tố liên quan tới bệnh viêm tử cung sau đẻ ở lợn

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Thanh

261. 

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch dịch thể của thỏ với chủng porcine circovirus type 2 (PCV2) phân lập tại Việt Nam

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp, Lê Văn Phan, Cao Thị Bích Phượng, Trịnh Đình Thâu

262. 

Nghiên cứu một số chỉ tiêu huyết học ở chó mắc bệnh còi xương

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học thuật kỹ thuật Thú y

Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Chu Đức Thắng

263. 

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của dê được gây bệnh thực nghiệm bằng chủng virus đậu phân lập trên thực địa tại thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học thuật kỹ thuật Thú y

Lại Thị Lan Hương, Trương Mạnh Trường, Hoàng Minh, Nguyễn Thị Nhiên, Phạm Hồng Trang, Nguyễn Thị Lan

264. 

Nghiên cứu những yếu tố nguy cơ gây bùng phát hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) ở lợn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thú y

Trịnh Đình Thâu, Phạm Văn Lý

265. 

Sinh vật mang vi rút gây bệnh đốm trắng trên tôm

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Trương Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Đặng Thị Lụa, Lê Thị Mây, Phan Thị Vân

266. 

So sánh một số đặc tính sinh học của chủng virus PRRS phân lập tại Việt Nam (KTY-PRRS-04) qua các đời cấy truyền

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Bá Hiên, Trịnh Đình Thâu, Cao Thị Bích Phương, Lê Văn Hùng

267. 

Sự lưu hành bệnh cúm chó H3N2 trên địa bàn Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Giáp, Lê Văn Phan, Đào Công Duẩn, Đàm Văn Phải, Phạm Ngọc Thạch

268. 

Thành phần, số lượng và tính mẫn cảm với kháng sinh của một số vi khuẩn hiếu khí được phân lập từ dich tử cung bò sữa

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hoài Nam, Lê Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn

269. 

Thực trạng bệnh viêm ruột tiêu chảy trên đàn chó nuôi tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh, và thử nghiệm điều trị

2016

Việt Nam

Khoa học kỹ thuật thú y

Nguyễn Văn Thanh, Đinh Thị Yên

270. 

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR để chẩn đoán bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious Bronchitis) ở gà đẻ trứng tại một số tỉnh phía bắc Việt Nam

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Loan, Lê Đình Quyền, Dương Hồng Quân, Lê Huỳnh Thanh Phương, Nguyễn Bá Hiên, Lê Văn Phan

271. 

Wild boar’s semen quality and their insemination

2016

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật CN

Phung Quang Truong, Nguyen Van Thanh, Vu Nhu Quán

272. 

Thiết kế, chế tạo máy xe lõi cói đa năng

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

Hoàng Xuân Anh Tống Ngọc Tuấn Nguyễn Hữu Hưởng

273. 

Nghiên cứu tính toán thiết kế một số bộ phận máy cấy mạ non bốn hàng cỡ nhỏ sử dụng động cơ điện.

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

Lưu Văn Chiến, Lê Văn Bích

274. 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tưới nhỏ giọt phục vụ sản xuất cây trồng trong nhà lưới với quy mô nhỏ dưới 100m2

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

Ngô Trí Dương Đặng Thị Thúy Huyền Nguyễn Văn Điều

275. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ QUAY VÀ MÔ MEN QUÁN TÍNH KHỐI LƯỢNG TRỐNG BĂM TỚI KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA MÁY CẮT BĂM GỐC RẠ KIỂU TRỐNG

2016

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

Nguyễn Xuân Thiết

276. 

Mô hình vật lý máy trộn cỏ một trục vít côn đứng

2016

Việt Nam

Khoa hoc nông nghiệp Việt Nam

Lương Thị Minh Châu

277. 

Study and design the model of the temperature and humidity monitoring system using wireless communication for agricultural warehouses

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật

Ngô Phương Thủy, Bùi Đăng Thảnh

278. 

Đánh giá hiện trạng và lựa chọn giải pháp chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm cho phòng học trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Huyền Thanh

279. 

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GEN KHÁNG BỆNH GỈ SẮT Ở ĐẬU TƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ LIÊN KẾT VỚI CHÚNG

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Khởi, Dương Xuân Tú; Nguyễn Thanh Tuấn; Nguyễn Văn Lâm; Nguyễn Huy Chung; Đinh Xuân Hoàn; Lê Thị Thanh; Nguyễn Thị Thu; Phan Hữu Tôn

280. 

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÌ NHẬP NỘI TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

2016

Việt Nam

nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Việt Long, Ngô Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Hữu Linh

281. 

Rủi ro trong nuôi tôm ven biển của hộ nông dân tỉnh Nam Định

2016

Việt Nam

Kinh tế và Phát triển số 229(II) tháng 7 2016

Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Đình Thao

282. 

Ảnh hưởng của mật độ cấy, mức đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa GS9 trong vụ xuân tại Việt Trì, Phú Thọ

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

NGUYỄN VĂN CƯƠNG, ĐỖ ÁNH NGUYỆT, NGUYỄN VĂN GIANG.

283. 

Đánh giá khả năng duy trì và kích tạo đơn bội của dòng ngô kích tạo đơn bội UH 400 trong điều kiện Việt Nam

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

NGUYỄN THỊ HÂN, VŨ VĂN LIẾT, NGUYỄN VĂN CƯƠNG, PHẠM QUANG TUÂN, NGUYỄN VĂN HÀ.

284. 

Một số nội dung về chi trả dịch vụ môi trường: Lý thuyết và thực tiễn

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT, 10/2016, 36 - 44

Cao Trường Sơn, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên

285. 

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa và biện pháp thích ứng tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT, 10/2016, 57 - 63

Đinh Thị Hải Vân

286. 

Ứng xử của hộ gia đình trong tiêu dùng thịt lợn tại tỉnh Hưng Yên

2016

Việt Nam

Kinh tế & Phát triển

Nguyễn Thị Dương Nga

287. 

Đánh giá áp dụng quy trình VietGAHP trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

2016

Việt Nam

Kinh tế và phát triển

Giang Hương Trần Thế Cường Nguyễn Thị Huyền Trang Ninh Xuân Trung

288. 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu thực vật của cây thuốc ngũ vị tử Ngọc Linh

2016

Việt Nam

Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hạnh Hoa, Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Văn Lộc

289. 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển và hàm lượng axit béo trong dầu đậu núi (Plukenetia volubilis L.) trồng tại Gia Lâm, Hà Nội.

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Thị Bích Hồng, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Thị Ngọc Yến, Đoàn Thu Thủy.

290. 

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen lúa nếp địa phương dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử

2016

Việt Nam

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Đoàn Thanh Quỳnh, Nguyễn Thị Hảo, Vũ Thị Thu Hiền, Trần Văn Quang

291. 

Truyền thông Marketing trong lĩnh vực giáo dục

2016

Việt Nam

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Đồng Thanh Mai

292. 

Kết quả hoàn thiện qui trình nhân dòng mẹ và sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH6-6

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Văn Mười, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Trâm

293. 

A STUDY ON FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION OF WORKERS AT CAM BINH SHOES COMPANY

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Chu Thi Kim Loan and Dang Trang Linh

294. 

Ảnh hưởng của thời vụ, mật độ cấy và lượng phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nếp cẩm mới ĐH6 tại Điện Biên

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT

Đoàn Thanh Quỳnh, Trần Văn Quang

295. 

Phân tích thông tin kế toán và quản trị doanh nghiệp- Trường hợp Hoàng Anh Gia Lai

2016

Việt Nam

Tạp chí Kế toán& Kiểm toán

TS. Nguyễn Quốc Oánh, Th.S Hoàng Sĩ Thính, Th.S Lê Thị Thanh Hảo

296. 

Đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ lúa lai hai dòng

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Văn Mười, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Trâm

297. 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH GỈ SẮT CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG ĐẬU TƯƠNG Ở VIỆT NAM

2016

Việt Nam

nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguyễn Văn Khởi, Dương Xuân Tú, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Lâm , Lê Thị Thanh, Nguyễn Thị Thu, Tống Thị Huyền, Đinh Xuân Hoàn, Nguyễn Huy Chung, Phan Hữu Tôn

298. 

Ứng dụng Bản Đồ Nhiệt trong quản trị rủi ro

2016

Việt Nam

Tạp chị Khoa học và Phát triển

TS. Phạm Thị Hương Dịu

299. 

Vận dụng nguyên tắc kế toán để xác định cân đối dòng tiền trong kinh tế trang trại

2016

Việt Nam

Kế toán và kiểm toán

PGS TS Lê Hữu Ảnh ThS Bùi Thị Lâm

300. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng cây đến sinh trưởng của cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trong điều kiện mặn nhân tạo

2016

Việt Nam

Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Nguyen Thi Thanh Hai, Ninh Thị Phíp, Bùi Thế Khuynh, Nguyễn Phương Mai, Vũ Thị Hoài

301. 

Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các mẫu giống dưa chuột địa phương miền Bắc Việt Nam trong điều kiện trái vụ tại Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chuyên đề Giống cây trồng, Vật nuôi

Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thùy Dung

302. 

Thích ững với biến đổi khí hậu của người dân nuôi trông thủy sản vùng ven biển tỉnh Nam Định

2016

Việt Nam

Nghiên cứu kinh tế

Đặng Thị Hoa Quyền Đình Hà

303. 

DEVELOPING AN EFFICIENT REGENERATION PROTOCOL FOR SWEETPOTATO, Ipomoea batatas (L.) Lam., USING NODAL EXPLANTS

2016

Việt Nam

Vietnam J. Agri. Sci.

Vu Thi Thuy Hang, Ha Thi Anh Thu, Vu Dinh Hoa

304. 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ của hệ thống siêu thị Hapro mart Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Đặng Thị Kim Hoa, Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hướng, Trần Hữu Cường

305. 

Kế toán quản trị chi phí theo quy trình trong doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm

2016

Việt Nam

Kế toán và Kiểm toán, Số 9/2016, tr.8-12

Đỗ Quang Giám, Ngô Thị Miên

306. 

Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay trong ngân hàng thương mại: Trường hợp của Ngân hàng Agribank- Chi nhánh huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

2016

Việt Nam

Kế toán và Kiểm toán, Số 8, tr.12-14

Đỗ Quang Giám, Nguyễn Thị Thùy Dung, Hoàng Thị Trúc Như

307. 

Phương pháp định giá dịch vụ trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói

2016

Việt Nam

Kế toán và Kiểm toán, Số 6, tr.26-28

Đỗ Quang Giám, Chu Thị Kim Loan, Phạm Thị Thủy

308. 

Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí theo quy trình: Nghiên cứu trường hợp của Công ty Giống Thủy sản Hải Long

2016

Việt Nam

Kế toán và Kiểm toán, Số 6, tr.26-28

Lại Phương Thảo, Đỗ Quang Giám, Bùi Thị Mai Linh

309. 

Các thuyết giải thích sự tự nguyện công bố thông tin về môi trường và xã hội của các doanh nghiệp

2016

Việt Nam

Tạp chí kế toán - kiểm toán

Lê Văn Liên, Trần Thị Thương, Phan Lê Trang

310. 

Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2016

Việt Nam

Kinh tế và dự báo

 

311. 

Mô hình thỏa thuận kiểm soát ô nhiễm tại Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

2016

Việt Nam

Khoa học Công nghệ và môi trường Công an

Nguyễn Thị Minh Hạnh

312. 

Đặc điểm sinh trưởng và sinh lý của một số mẫu giống dưa chuột bản địa Việt Nam (Cucumis sativus L.) khi bị hạn ở giai đoạn cây con

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Trần Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hằng

313. 

Ảnh hưởng của axit salicylic đến sinh trưởng của cây con dưa chuột trong điều kiện nhà lưới

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung, Phạm Tuấn Anh, Trần Anh Tuấn

314. 

Ảnh hưởng của bổ sung tannin trong chè xanh đến khả năng sản xuất và phát thải khí mêtan từ dạ cỏ của bò sữa

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việ Nam

Trần Hiệp, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Ngọc Bằng, Chu Mạnh Thắng

315. 

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng đến sinh kế của người dân

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và PTNT

Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hồng Nhung

316. 

Đánh giá hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

2016

Việt Nam

Khoa học Đất

Hồ Thị Lam Trà, Đỗ Thị Vân, Phan Thị Thanh Huyền

317. 

Quy định mới về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2016

Việt Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Phạm Phương Nam

318. 

Một số yếu ảnh hưởng đến công tác phát triển quỹ đất thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học đất

Hồ Thị Lam Trà, Hoàng Phương Anh, Phạm Phương Nam

319. 

Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – Nghiên cứu tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp – Hòa Bình

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Nghĩa Biên

320. 

Những hạn chế của phân tích báo cáo tài chính từ góc độ kế toán quản trị doanh nghiệp

2016

Việt Nam

Tạp chí kế toán & Kiểm toán

Nguyễn Quốc Oánh, Kim Thị Dung

321. 

Ảnh hưởng của thời vụ và mật độ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bông tại Bắc Giang và Lạng Sơn

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học - Khoa học tự nhiên và công nghệ

Vũ Đình Chính, Phạm Văn Phú

322. 

Một số giải pháp phát triển Nông - Lâm - Thủy sản

2016

Việt Nam

Tạp chí Thanh tra Tài chính

 

323. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức hiện nay

2016

Việt Nam

Tổ chức nhà nuớc

 

324. 

Nâng cao hiệu quả phương thức giám sát trước đối với DNNN

2016

Việt Nam

Tạp chí Thanh tra Tài chính

 

325. 

Kết quả chọn tạo các dòng A, B mới phục vụ phát triển lúa lai ba dòng ở Việt Nam

2016

Việt Nam

Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Bùi Viết Thư, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Trâm

326. 

Giải pháp phát triển sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu của một số làng nghề truyền thống vùng Đồng bằng Sông Hồng

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học NN Việt Nam

Mai Thanh Cúc Lê Thị Hướng

327. 

Giải pháp nâng cao chất lượng chè nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2016

Việt Nam

Tạp chí Công Thương

Mai Thanh Cúc Chu Thị Kim Chung

328. 

Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ voi và cây lạc dại khô trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn, chuyển hóa nitơ và dẫn xuất purine trong nước tiểu của dê

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Hòa Bình và Bùi Quang Tuấn

329. 

Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên máy tự hành đa năng

2016

Việt Nam

Tạp chí cơ khí Việt Nam số đặc biệt 9.2016

Bùi Việt Đức; Đặng Đức Thuận

330. 

Kiểm toán nội bộ ở các trường Đại học công lập trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính: Lợi ích và những rào cản

2016

Việt Nam

Kế toán và Kiểm toán

ThS Ngô Thị Thu Hằng TS Trần Quang Trung

331. 

Cung ứng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

2016

Việt Nam

Kinh tế và phát triển

Ngô Thị Thuận Lê Văn Cường

332. 

Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới khống chế địa chính phục vụ công tác xây dựng bản đồ địa chính tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

Nguyễn Đức Lộc

333. 

Nghiên cứu nhân giống cây hoa hiên invitro

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

334. 

Đánh giá chất lượng và hệ vi sinh vật trong cỏ voi ủ chua

2016

Việt Nam

Khoa học nông Nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Tuyết Lê, Bùi Quang Tuấn

335. 

Hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Lê Thị Phương

336. 

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây hoa hiên (Hemerocallis fulva)

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Lâm Hải, TS. Phạm Thị Minh Phượng, ThS. Trịnh Thị Mai Dung

337. 

Phân tích hiệu quả kinh tế một số mô hình nông lâm kết hợp ở xã Tu Lý huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình

2016

Việt Nam

Kinh tế và phát triển

 

338. 

Ảnh hưởng của việc bổ sung tanin từ bột chè xanh (Camellia sinensis) đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và mức độ phát thải khí mêtan từ dạ cỏ của bò thịt

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 63

Chu Mạnh Thắng, Nguyễn Đình Tường, Trần Hiệp

339. 

Phục hồi trục máy xẻ đá bằng phương pháp hàn đắp

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tống Ngọc Tuấn Lê Văn Tuân Nguyễn Hữu Hưởng

340. 

Năng lực làm việc của sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Bùi Thị Nga

341. 

Kế toán di sản- Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng tạo Việt Nam

2016

Việt Nam

Kế toán và kiểm toán

TS. Nguyễn Thị Thủy Th.S Bùi Thị Phúc

342. 

Những bất cập khi vận dụng thông tư 24/2010/TT-BTC trong Hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp và nghề muối

2016

Việt Nam

Kế toán và kiểm toán

TS Lê Thị Minh Châu Th.S Bùi Thị Phúc

343. 

Bàn về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động

2016

Việt Nam

Lao động và xã hội

Th.S Nguyễn Thị Hải Bình Th.S Phan Lê Trang

344. 

Kênh tiêu thụ sản phẩm "Cá Hồi nước lạnh", huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

2016

Việt Nam

Kinh tế và Dự báo

GS. TS. Nguyễn Văn Song, Ths. Lê Phương Nam; TS. Nguyễn Công Tiệp; CN. Nguyễn Văn Thao; CN. Vương Thị Khánh Huyền

345. 

Về bài viết " kế toán nghiệp vụ khuyến mại cho khách hàng truyền thống"

2016

Việt Nam

Tạp chí Kế toán - Kiểm toán

 

346. 

Mức sẵn lòng chi trả của hộ dân để cải thiện môi trường nước ở làng nghề đúc cơ khí ở Mỹ Đồng, Hải Phòng

2016

Việt Nam

Tạp chí Tài nguyên &môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Song, Phạm Thị Ngọc Trâm, Vương Thị Khánh Huyền

347. 

Cơ sở kinh tế của xây dựng trạm thu phí giao thông nhằm tối thiểu hóa chi phí xã hội

2016

Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Kinh tế

Nguyễn Văn Song, Nguyễn Xuân Hữu, Nguyễn Xuân Điệp, Vương Thị Khánh Huyền

348. 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI HÀ NỘI

2016

Việt Nam

Kế toán và kiểm toán

Nguyễn Thị Thuỷ Trần Hữu Cường

349. 

Ảnh hưởng của các mức đạm, lân, kali đến cây cà chua trồng trên giá thể hữu cơ

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 14,số 8 năm 2016

Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Nguyên Hải

350. 

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN CHỨA Ca, S, B ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐẤT XÁM TẠI PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 18 năm 2016, trang 112-118

 

351. 

Nghiên cứu biện pháp thay thế green malachite trong điều trị trùng quả dưa Ichthyophthirius multifiliis

2016

Việt Nam

Tạp chí KH nông nghiệp Việt Nam

Trương Đình Hoài, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Hương Giang, Phạm Thị Lam Hồng

352. 

Liên kết chăn nuôi lợn theo hình thức tổ hợp tác tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Lê Thị Minh Châu, Trần Minh Huệ, Trần Thị Hải Phương

353. 

Thúc đẩy liên kết với người sản xuất trong nông nghiệp

2016

Việt Nam

Tia Sáng

Nguyễn Việt Long, Trần Đức Viên

354. 

Đánh giá khả năng thích ứng và khả năng kết hợp hai dòng ngô Mo17 và B73 nhập nội tại Gia Lâm, Hà Nội

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

355. 

Tổ chức ghi chép kế toán nhằm xác định dòng thu chi trong hộ nông dân

2016

Việt Nam

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Nguyễn Quốc Oánh Bùi Thị Lâm

356. 

Các hình thức tổ chức sản xuất và giải pháp để phát triển ổn định, nâng cao chất lượng mủ cao su phục vụ chế biến ở tỉnh Bình Phước

2016

Việt Nam

Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam

Lê Thị Long Vỹ Quyền Đình Hà

357. 

Về tính giá tài sản trí tuệ tự tạo trong doanh nghiệp nông nghiệp

2016

Việt Nam

Kế toán và kiểm toán

Lê Thị Minh Châu Trần Thị Hải Phương

358. 

Nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam về thực phẩm hữu cơ: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Nội

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ngô Minh Hải, Vũ Quỳnh Hoa

359. 

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp

2016

Việt Nam

Kế toán & Kiểm toán

 

360. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại giá thể gốm xốp kỹ thuật và phân viên nén đến sinh trưởng và năng suất của cây cà chua trong nhà lưới tại Gia Lâm, Hà Nội

2016

Việt Nam

Nông nghiệp & PTNT

 

361. 

Đánh giá sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa mì nhập nội

2016

Việt Nam

Nông nghiệp & PTNT

 

362. 

Mô phỏng số quá trình dập thủy cơ chi tiết dạng vỏ mỏng

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Trang

363. 

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠCH ĐỊNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

PGS.TS Doãn Hồng Nhung Khoa Luật, Đại học Quốc gia HN email: nhunglylonghn@yahoo.com Th.s Vũ Văn Tuấn Học viện Nông nghiệp Việt Nam email: vvtuan@vnua.edu.vn

364. 

Nghiên cứu chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh trên tôm

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam