STT

Tên bài báo

Năm xuất bản

Tên tạp chí

Tác giả

1.

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI ƯU TRỒNG CẢI BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH HỒI LƯU

2019

Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Lê Thị Thủy, Nguyễn Quang Thạch

2.

Comparison of genetic gains of agronomical traits from different selection methods in soybean

2019

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Vu Thi Thuy Hang, Vu Dinh Hoa, Le Thi Tuyet Cham, Nguyen Thanh Tuan, Pham Thi Ngoc, Nguyen Phuong Thao

3.

Đánh giá công tác phát triển quỹ đất phụ vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

2019

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Trọng Phương Trần Văn Khải Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Đình Trung Phan Văn Khuê

4.

NHẬNHẬN THỨC VÀ MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

2019

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Quỳnh1*, Nguyễn Tất Thắng1, Bùi Thị Khánh Hòa1

5.

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến thời gian lên men, hàm lượng cồn và chất lượng cảm quan của sản phẩm sữa kefir chanh leo

2019

Tạp chí Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn

Nguyễn Thị Lâm Đoàn Đặng Thảo Yến Linh Nguyễn Đức Doan

6.

Quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản ven biển tại các hộ nông dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

2019

Kinh tế và dự báo

Đào Hồng Vân Nguyễn Ngọc Mai Nguyễn Thị Hải Ninh Nguyễn Mậu Minh Duy

7.

Đa hình Intron 1 Gen Growth Hormone và đa hình Exon 5 gen thụ thể prolactin ở hai quần thể gà đẻ trứng bản địa Việt Nam Ri và Mía

2019

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

Nguyễn Hoàng Thịnh và Đỗ Thị Phương

8.

MẠNG ĐIỆN NÔNG THÔN NƯỚC TA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO AN TOÀN ĐIỆN

2019

tạp chí Công nghiệp nông thôn

Ngô Quang Ước, Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Duyên, Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

9.

Microwave-assisted dextran modification and nanoparticle synthesis for application in drug delivery system

2019

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

Do Hai Doan, Le Thi Thu Huong, Pham Hong Nam, Ha Phuong Thu

10.

Bio-agronomic characteristics of promising rice lines derived from a cross between Asominori japonica and IR24 indica at three different locations

2019

Vietnam Journal of Agriculture Science

11.

Tăng cường giáo dục giá trị, chuẩn mực văn hóa gia đình trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay

2019

Giáo dục và Xã hội

1. Lê Văn Hùng 2. Nguyễn Thị Thanh Hòa

12.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

2019

Giáo dục và Xã hội

1. Lê Văn Hùng 2. Phạm Thái Huynh

13.

Tăng cường giáo dục giá trị, chuẩn mực văn hóa gia đình trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay

2019

Giáo dục và Xã hội

1. Lê Văn Hùng 2. Nguyễn Thị Thanh Hòa

14.

Karyotype and B chromosome variation in Lilium amabile Palibin

2019

Genes & Genomics

Truong Xuan Nguyen; Bo Ram Kim; Doo‑Ri Park; · Young‑Kyu Kim; Viet‑Yen Nguyen; · Jong‑Kook Na; Nam‑Soo Kim; Jong‑Hwa Kim

15.

Quyền sao chép của người học: nhìn từ góc độ quyền sử dụng hợp lý

2019

Khoa học xã hội Việt Nam

1. Lê Thị Yến 2. Vũ Văn Tuấn 3. Nguyễn Thị Minh Hạnh 4. Đỗ Thị Kim Hương

16.

A Novel Multi-Criteria Decision Making Method for Evaluating Water Reuse Applications under Uncertainty

2019

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

1. Lê Thị Nhung 2. Nguyễn Xuân Thảo

17.

Nghiên cứu sự hình thành màng sinh học (biofilm) và tính đề kháng kháng sinh của tụ cầu khuẩn (Staphylococcus spp.) sản sinh màng sinh học

2019

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Giáp, Cao Thị Bích Phượng

18.

Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với sản phẩm Cam Vinh Văn Giang trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

2019

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Nguyễn Trọng Tuynh - Tác giả chính Trần Thị Thu Hương, Đặng Thị Kim Hoa - Tham gia Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và QTKD, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

19.

Xây dựng mô hình đánh giá kiến thức của nhà quản trị khi trình bày thông tin BCTC tại Việt Nam

2019

Tạp chí kế toán kiểm toán

Phí Thị Diễm Hồng Nguyễn Thị Hải Bình Trần Nguyễn Thị Yến Phan Lê Trang

20.

Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất trong quá trình xây dựng và phát triển tại khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

2019

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trương Quang Ngân Trần Trọng Phương Nguyễn Khắc Thời

21.

Đề xuất Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất

2019

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Đắc Nhẫn Nguyễn Tiến Cường Trần Trọng Phương

22.

Bệnh vi khuẩn mới nổi nguy hiểm ở các hồi vân và nghiên cứu ứng dụng liệu pháp thực khuẩn thể trong phòng trị bệnh

2019

Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y

Trương Đình Hoài, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn

23.

Cơ sở kinh tế ảnh hưởng của cách mạng công nghệ 4.0 đến phân phối tài nguyên đất nông nghiệp và phúc lợi xã hội.

2019

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Kinh tế Việt Nam

Nguyễn Văn Song Vũ Ngọc Huyên

24.

Quản lý quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình: Thực trạng và giải pháp

2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Văn Song Lê Thị Lanh

25.

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình

2019

Tạp chí Tài chính, Bộ tài chính

Nguyễn Văn Song Tạ Quốc Cường

26.

Giải pháp quản lý các công trình thuỷ lợi của huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

2019

Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính

Nguyễn Văn Song Nguyễn Thị Thu Hải

27.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI NÔNG DÂN TẠI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG

2019

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Văn Song Lương Thị Khánh Hoàn

28.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới

2019

Kinh tế và Dự báo

Nguyễn Tiến Phong Phạm Bảo Dương

29.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi – tình hình nghiên cứu sản xuất vacxin và kinh nghiệm ứng phó của các nước

2019

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Hữu Nam, Bùi Trần Anh Đào, Bùi Thị Tố Nga, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa

30.

IMPROVING VEGETABLE FARMING SYSTEMS AND MARKETING FOR SMALL-SCALE PRODUCERS IN BAC HA DISTRICT, LAO CAI PROVINCE

2019

Vietnam Journal of Agricultural Science

Nguyễn Hữu Nhuần, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Dương Nga, Phạm Văn Hùng, Phạm Kiều My, Ninh Xuân Trung, Dale Yi

31.

Đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

2019

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Trọng Phương Nguyễn Đức Lộc Đỗ Văn Nhạ Trần Văn Khải Nguyễn Thu Hường

32.

Phân tích tác động của thông tin kế toán tới giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trong nhóm ngành dịch vụ – du lịch

2019

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

Vũ Thị Hải, Đỗ Quang Giám, Lê Thanh Hà

33.

Vai trò của gia đình trong giáo dục giá trị đạo đức truyền thống

2019

Giáo dục và Xã hội

1. Lê Văn hùng 2. Nguyễn Thị Thanh Hòa

34.

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP ĐOÀN HUỆ MƯA TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

2019

Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Phùng Thị Thu Hà, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Hữu Cường

35.

Quản lý vốn ngân sách Nhà nước Chương trình 135 tỉnh Cao Bằng

2019

Kế toán & Kiểm toán

Nguyễn Thị Thuỷ Nông Quốc Khôi

36.

Phân phối lợi ích trong chuỗi cung ứng sản phẩm cá hồng Mỹ tại Nam Trung Bộ

2019

Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Thị Nga Trần Đình Thao

37.

Preparation of doxycycline loaded Ag decorated TiO2 nanoparticles for improving bacterial treatment effectiveness in white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

2019

Advances in Natural Science: Nanoscience and Nanotechnology

Thi Tuyet Thuy Vu, Thi Kim Anh Le, Hoai Nam Nguyen, Ke Son Phan, Hai Doan Do, Thi Thu Huong Le, Nhu Binh Mac, Dinh Kim Dang and Phuong Thu Ha

38.

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT LÚA PHỤC VỤ BẢO VỆ VÙNG DI SẢN QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG

2019

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Trần Quốc Vinh, Chu Đại Việt, Phạm Quý Giang

39.

Th­ực trạng phong cách lãnh đạo doanh nghiệp việt nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

2019

Kinh tế và dự báo

Nguyễn Thị Thu Trang; Đặng Thị Nhàn

40.

Assessment of state management and use of paddy rice at Yen Dinh District, Thanh Hoa Province

2019

Journal of Science on Natural Resources and Environment

Nguyen Thi Hong Hanh, Do Thi Tam, Hoang Thi Phuong Thao, Phan Van Hoang

41.

Đánh giá thực trạng sản xuất cà chua tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

2019

Tạp chí Tài nguyên nước

Ngô Thị Dung, Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại

42.

Quan hệ giới trong gia đình nông thôn Việt Nam

2019

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Nguyễn Thị Thu Hà, Trịnh Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngân

43.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

2019

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Trọng Phương Hồ Thị Lam Trà Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Khắc Năng Trịnh Minh Thuỷ

44.

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

2019

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Trần Trọng Phương Ngô Thanh Sơn Nguyễn Đức Lộc Nguyễn Quang Tài

45.

The impact of capital structure on firm performance - empirical evidence from listed food and beverage companies in Vietnam

2019

International journal of economics, commerce and management

Đặng Thị Hải Yến Bùi Thị Hồng Nhung Đào Thị Hoàng Anh Nguyễn Thị Hương

46.

Yếu tố ảnh hưởng tới việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong sản xuát chè của hộ nông dân tại xã Tân Cương, thành phố Thái nguyên

2019

Kinh tế và dự báo

Ths Đoàn Thị Ngọc Thúy

47.

BỔ SUNG CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC VÀO KHẨU PHẦN ĂN CHO LỢN THỊT

2019

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Đặng Thuý Nhung *, Đặng Vũ Hòa2 và Bùi Văn Định1

48.

Các yếu tố ảnh hưởng đến công trình thủy lợi tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2019

Châu Á - Thái Bình Dương

1. Lê Phương Nam 2. Hoàng Thị Hằng 3. Nguyễn Mạnh Hiếu

49.

Đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỏng bối cảnh hội nhập

2019

Tạp chí Tài Chính

Đỗ Văn Viện Vũ Thị Phương Thụy

50.

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong bối cảnh mới

2019

Kinh tế và Dự Báo

Đỗ Văn Viện Vũ Thị Phương Thụy

51.

Nghiên cứu chọn lọc cây trội Thông nhựa (Pinus merkusii Jungle & De Vriese) sinh trưởng nhanh, khả ăng cho lượng nhựa cạo tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

2019

Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp

Hoàng Vũ Thơ, Trần Bình Đà

52.

Xây dựng mô hình toán quá trình xát vỏ trong máy xát vỏ cà phê kiểu rulô ngang hai tầng XV-1500

2019

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp

Trần Như Khuyên; Phùng Chí Cường; Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Khắc Thông

53.

Thực trạng và giải pháp liên kết phát triển hoa ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

2019

Kinh té Châu Á - Thái Bình Dương

Phạm Thị Thanh Thúy _ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Ngô Văn Hoàng _ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Lã Văn Hiên_ Ban nội chính, tỉnh ủy Nam Định

54.

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN SẤY TRONG SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ, HỮU CƠ VI SINH TỪ PHÂN GIA CẦM

2019

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tống Ngọc Tuấn Nguyễn Hữu Hưởng Hoàn Xuân Anh

55.

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC NHỆN NHỎ BẮT MỒI (Euseius aizawai VÀ Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)) ĂN NHỆN TRẮNG (Polyphagotarsonemus latus)

2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Đức Tùng

56.

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẤN HOA TRONG NHÂN NUÔI NHỆN BẮT MỒI Euseius ovalis (Evans) (Acari: Phytoseiidae)

2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Đức Tùng

57.

Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

2019

Công Thương

Trần Văn ý

58.

Phát triển nguồn nhân lực Báo Nghệ An

2019

Công Thương

Đậu Văn Thành

59.

Phát triển dịch vụ phục vụ người học: trường hợp nghiên cứu tại Học viện Nông ngihệp Việt Nam

2019

Nghiên cứu Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Lê Ngọc Hướng

60.

Determination of Optimal Levels of Energy, Protein, and Fiber in the Diets of New Zealand White Growing Rabbits Based on Nutrient-Response Models.

2019

VJAS 2019;

Nguyen Xuan Trach, Tran Hiep, Nguyen Thi Duong Huyen & Nguyen Van Dat

61.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ RỄ NGÔ TRONG ĐIỀU KIỆN THIẾU HỤT OXY VÀ NGẬP ÚNG

2019

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Lộc, Phạm Quang Tuân, Nguyễn Việt Long

62.

Ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở trong xây dựng WebGIS cung cấp thông tin đất đai huyện Gia Lâm, Hà Nội

2019

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái nguyên

Đỗ Thị Loan, Hà Xuân Linh

63.

LAO ĐỘNG DI CƯ QUA BIÊN GIỚI VIỆT – TRUNG: THỰC TRẠNG TẠI XÃ ĐỒNG BỤC, HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN

2019

Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam

Bạch Văn Thủy, Đỗ Thị Nhài, Phạm Quyết Tiến

64.

Nghiên cứu bổ sung sữa gầy và vitamin C trong môi trường bảo quản dạng lỏng tinh dịch chó Phú Quốc

2019

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y

Ngô Thành Trung, Trần Thị Chi, Vũ Hải Yến, Vũ Thị Loan, Nguyễn Văn Thanh

65.

Nghiên cứu đông lạnh nhanh tinh dịch chó Phú Quốc

2019

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y

TRẦN THỊ CHI, VŨ HẢI YẾN, NGUYỄN TUẤN DŨNG, NGUYỄN VĂN THANH

66.

Diễn biến mật độ và yếu tố ảnh hưởng đến số lượng của rệp sáp giả đu đủ Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Homoptera: Pseudococcidae) trên cây đu đủ ở vùng Hà Nội và phụ cận

2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ĐOÀN THỊ LƯƠNG, KHUẤT THỊ PHƯƠNG, HỒ THỊ THU GIANG, NGUYỄN HỒNG SƠN, NGUYỄN VĂN LIÊM

67.

Ảnh hưởng của cỏ Voi (Pennisetum purpureum), Xuyến chi (Bidens pilosa), Zuri (Brachiaria ruziziensis), Keo dậu (Leucaeana leucocephala) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

2019

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hà Xuân Bộ Nguyễn Thị Vinh Đỗ Đức Lực

68.

Ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại chứa sắt, đồng, kẽm và selen đến chỉ số sinh lý, sinh hóa máu gà LV thương phẩm

2019

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hà Văn Huy Hà Xuân Bộ Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Quý Khiêm Nguyễn Khắc Thịnh Nguyễn Bá Mùi

69.

Đa hình gen FUT1, MUC4 trong quần thể lợn nái, đực Landrace, Yorkshire

2019

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Hà Xuân Bộ Trần Xuân Mạnh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Hoàng Thịnh Đỗ Thị Phương Vũ Đình Tôn Farnir Frederic Đỗ Đức Lực

70.

Đa hình gen MC4R và PIT1 ở quần thể lợn Duroc

2019

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

Hà Xuân Bộ Lưu Thị Trang Trần Xuân Mạnh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Xuân Cảnh Đỗ Đức Lực

71.

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN SẢN LƯỢNG SỮA ONG CHÚA CỦA PHÂN LOÀI ONG APIS MELLIFERA LIGUSTICA TẠI HƯNG YÊN

2019

Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

Nguyễn Thị Huyền, Trần Văn Toàn, Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Hồng Thái

72.

A stability estimate for Robin boundary coefficients in Stokes fluid flows

2019

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

Phan Quang Sáng, Nguyễn Thùy Dung

73.

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của lợn thịt được nuôi bằng khẩu phần thức ăn tự phối trộn

2019

Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi

Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Đình Tiến

74.

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ SỬ DỤNG THỨC ĂN TỰ PHỐI TRỘN TRONG CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

2019

Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Việt Phương và Vũ Đình Tôn

75.

Đặc điểm hoa của một số dòng lan huệ lai cánh đơn tại Gia Lâm, Hà Nội

2019

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Phạm Thị Minh Phượng*, Bùi Ngọc Tấn và Trần Thị Minh Hằng

76.

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NANO BẠC TRONG NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN HỒ ĐIỆP VÀNG (Phalaenopsis sp.)

2019

Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp

Đồng Huy Giới, Bùi Thị Thu Hương

77.

Đáp ứng miễn dịch của lợn sau khi tiêm vacxin tai xanh nhược độc chửng PRRS Hanvet 1

2019

Khoa học kỹ thuật thú y

32. Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Thanh Ba, Nguyễn Thu Trang, Trần Văn Khánh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hữu Vũ

78.

DẠY HỌC THEO DỰ ÁN – TẠO HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

2019

Tạp chí thiết bị giáo dục

TS. Nguyễn Tất Thắng, ThS. Bùi Thị Hải Yến, CN. Trần Thúy Lan

79.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ TÂN MINH, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

2019

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học

Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Hiển, Phạm Thị Hoa

80.

Ảnh hưởng của nồng độ muối cao và phương thức nuôi đến tỷ lệ phân lập, số lượng và tính mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli trên giống vịt biển 15 Đại Xuyên

2019

Khoa học ký thuật Thú y

Tạ Phan Anh, Nguyễn Văn Duy, Vương Lan Anh, Trần Thị Đức Tám, Nguyễn Bá Tiếp

81.

Phát hiện và kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

2019

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đặng Hữu Anh

82.

Optimal culture condictions for mycelia growth and fruiting body formation of Ling Zhi mushroom Ganoderma lucidum strain Ga3

2019

Vietnam Journal of Sciences, Technology and Engineering

Nguyen Thi Bich Thuy1, Ngo Xuan Nghien1, Le Van Ve, Nguyen Thi Luyen1, Ry Kana, Huy Duc Nguyen

83.

Morphological Characteristics, Yield Performance, and Medicinal Value of Some Lingzhi Mushroom (Ganoderma lucidum) Strains Cultivated in Tam Dao, Vietnam

2019

Vietnam Journal of Agricultural Sciences,

Ngo Xuan Nghien1, Nguyen Thi Bich Thuy1, Le Van Ve2, Nguyen Thi Luyen1, Nguyen Thi Thu3, Nguyen Dinh Quan3

84.

THỬ NGHIỆM THUẦN HÓA VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) QUA ĐÔNG TRONG AO NUÔI NƯỚC NGỌT TẠI HƯNG YÊN

2019

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Kim Văn Vạn Đoàn Thị Nhinh

85.

Tỷ lệ C:N thích hợp cho TTCT trong hệ thống biofloc

2019

Tạp chí Thủy sản

Đoàn Thị Nhinh

86.

Khả năng sinh sản của trâu đầm lầy tại vùng đồi núi huwyenj Thạch Thất, Hà Nội

2019

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

1. PGS.TS. Sử Thanh Long 2. TS. Phạm Văn Giới 3. Nguyễn Thị Sương 4. Lê Thị Thanh Hương 5. Nguyễn Hữu Minh

87.

Effect of Using Fungal Treated Rice Straw in Sheep Diet on Nutrients Digestibility and Microbial Protein Synthesis

2019

Asian Journal of Animal Sciences

Nguyen Thi Huyen, Bui Quang Tuan, Ngo Xuan Nghien, Nguyen Thi Bich Thuy and Nguyen Thi Tuyet Le

88.

Biến tính Bentonit bằng poli dimetyl diallyl amoni clorua dùng nghiên cứu xử lý nước thải tái chế giấy”

2019

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

NGUYỄN THỊ HIỂN, ĐOÀN THỊ THÚY ÁI, PHÙNG THỊ VINH, LÊ THỊ MAI LINH