TT

TÊN ĐƠN VỊ

NHỮNG ĐÓNG GÓP

1

Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

·      Tổng số tiền HB: 1.000.000.000đ

·      Số năm cấp HB: 10 năm

·      Số SV nhận HB: 150

·      Tổ chức các sự kiện xã hội, giao lưu văn hóa cho SV

·      Tiếp nhân sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty

2

Quỹ khuyến học Tiêu Vĩnh Ngọc

·      Tổng số tiền HB đã cấp: 300.000.000đ

·      Số năm cấp HB: 7 năm

·      Số SV nhận học bổng: 50

·      Giới thiệu việc làm thêm, việc làm sau khi tốt nghiệp cho SV nhận học bổng

3

Quỹ khuyến học Việt Nam

·      Tổng số tiền HB: 650.000.000đ

·      Số năm cấp HB: 8 năm

·      Số SV nhận học bổng: 150

·      Tư vấn, hỗ trợ SV tiếp cận các loại học bổng trong và ngoài nước

·      Giới thiệu việc làm cho sinh viên nhận học bổng

4

Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

(http://marphavet.com/)

·      Tổng số tiền HB đã cấp: 370.000.000đ

·      Số năm cấp HB: 7 năm

·      Số lượng SV nhận HB: 120

·      Liên kết với Học viện xây dựng chương trình đào tạo

·      Tổ chức thực tập SV

·      Tuyển dụng việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp

5

Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

(https://www.cp.com.vn/)

·      Tổng số tiền HB đã cấp: 180.000.000đ

·      Số năm cấp HB: 6 năm

·      Số SV nhận học bổng: 60

·      Liên kết với Học viện xây dựng chương trình đào tạo

·      Tổ chức thực tập cho SV

·      Tuyển dụng việc làm SV sau khi tốt nghiệp

6

Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Chương Dương

(https://www.vietinbank.vn)

·      Tổng số tiền HB đã cấp: 350.000.000đ

·      Số năm cấp HB: 10 năm

·      Số SV nhận học bổng: 100

·      Miễn phí phát hành 60.000 thẻ sinh viên, học viên

·      Miễn phí các dịch vụ chuyển tiền chi trả học bổng, chính sách SV

·      Tài trợ các sự kiện thể thao, lễ hội cho Học viện, SV

7

Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lâm

(www.agribank.com.vn)

·      Tổng số tiền học bổng đã cấp: 350.000.000đ

·      Số năm cấp học bổng: 10 năm

·      Số lượng sinh viên đã nhận học bổng: 100

·      Miễn phí phát hành thẻ liên kết với ngân hàng cho cán bộ trong Học viện

·      Tài trợ các sự kiện thể thao, lễ hội cho Học viện và sinh viên.

8

Công ty TNHH Cargill Việt Nam

(https://cargillfeed.com.vn)

·      Tổng số tiền HB đã cấp: 325.000.000đ

·      Số năm cấp HB: 6 năm

·      Số SV nhận học bổng: 65

·      Liên kết với Học viện xây dựng chương trình đào tạo

·      Tổ chức thực tập SV

·      Tuyển dụng việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp

9

Công ty Cổ phần dược và thú y Hanvet

(www.hanvet.com.vn)

·      Tên đầy đủ: CTCP Dược và thú y

·      Tổng số tiền HB đã cấp: 180.000.000đ

·      Số năm cấp HB: 8 năm

·      Số SV nhận học bổng: 50

·      Tổ chức thực tập cho SV

·      Tuyển dụng việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp