Xuất xứ: Đề tài cấp Học viện.

Mô tả: Các loại quả khi đạt độ chín thích hợp sẽ tích lũy đủ lượng đường để tạo độ ngọt thích hợp cho sản phẩm sau khi sấy, ngoài ra độ chín còn ảnh hưởng đến cấu trúc và ngoại hình của sản phẩm sau chế biến. Quả sau khi thu hoạch ở độ chín thích hợp, sẽ được làm sạch, tạo hình, xử lí chống biến màu và sấy quả ở nhiệt độ 50 – 60oC, thời gian 3 – 5 ngày  trong các thiết bị sấy đối lưu. Sau khi sấy sản phẩm thường có độ ẩm từ 18 – 25% nên cần được đóng gói trong các túi kín và bảo quản ở nhiệt độ mát.

Ứng dụng: Quy mô nhỏ (1 – 2 tấn quả/ tháng).