Xuất xứ: Hàn Quốc.

Mô tả: Phân lập các yêu tố gây bệnh, nghiên cứu các đặc tính sinh học và sinh học phân tử, nghiên cứu tạo giống master seed dùng làm vacxin, sản xuất vacxin.

Ứng dụng: Đã và đang nghiên cứu sản xuất vacxin phòng bệnh lở mồm long móng, tai xanh (PRRS), PED (tiêu chảy cấp ở lợn).