Xuất xứ: Dựa trên Chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và Cộng đồng các trường Đại học pháp ngữ (Vương quốc Bỉ). Công nghệ đã được công nhận TBKT 290/QĐ–CN–GSN ngày 14 tháng 11 năm 2011.


Mô tả: Kiểu gen halothan của lợn được xác định bằng phân tích ADN nhằm chọn lọc những cá thể có kiểu gen kháng stress (CC và CT). Căn cứ hệ phổ và kiểu gen halothan của từng cá thể, tổ chức ghép phối để tránh cận huyết và duy trì một tỷ lệ kiểu gen CC, CT cần thiết trong đàn.

Ứng dụng: Đực giống Pietrain kháng stress được sử dụng tại các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn trong cả nước. Đặc biệt đây là nguồn gen để tao nên đực giống PiDu vùng có năng suất cao và phẩm chất thịt tốt.