Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học như sau:

Điểm trung bình toàn khóa theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 điểm trở lên hoặc theo thang điểm 4 đạt từ 2,0 trở lên.