BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________

Số: 229/TB-HVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày14tháng 02 năm 2022

                       

 THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo liên thông, bằng 2

Trình độ đại học hệ chính quy năm 2022

 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022; Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính quy, văn bằng 2 hệ chính quy năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 chỉ tiêu

2. Ngành tuyển sinh: Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Khoa học cây trồng, Khoa học đất, Khoa học môi trường, Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Ngôn ngữ Anh, Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Phát triển nông thôn, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Thú y, Xã hội học, Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghệ và kinh doanh thực phẩm.

3. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng sau:

a. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xa do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

b. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Điểm xét tuyển là điểm trung bình toàn khóa theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 điểm trở lên hoặc theo thang điểm 4 đạt từ 2,0 điểm trở lên.

5. Thời gian, hồ sơ và địa điểm xét tuyển

a. Thời gian xét tuyển:

Học viện nhận hồ sơ xét tuyển liên tục trong năm đến khi hết chỉ tiêu. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 04/05/2022. Hằng tháng, Học viện tổng hợp số lượng đăng ký xét tuyển vào ngày thứ 6, tuần làm việc cuối cùng của tháng để tổ chức công tác xét tuyển và công bố tiêu chí trúng tuyển cho từng tháng.

b. Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh điền Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu đính kèm (Phiếu 1 – 3). Học viện sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký với hồ sơ gốc của thí sinh khi làm thủ tục nhập học.

c. Cách thức nộp hồ sơ

- Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Phòng 121, nhà Hành chính). 

6. Địa điểm và thời gian đào tạo

·     Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

·     Thời gian học: Đào tạo tập trung, liên tục tại Học viện, theo học chế tín chỉ (sinh viên có thể đăng ký học từ 17h đến 20h các ngày trong tuần và thứ 7, Chủ nhật). Đối với các lớp dưới 10 sinh viên, sinh viên sẽ được bố trí học cùng với các lớp đại học chính quy hiện có mở tại Học viện.

·     Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo: Từ 18 tháng tuỳ theo chương trình đào tạo (CTĐT).

7. Lệ phí xét tuyển và học phí:

a. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

b. Học phí: Mức học phí theo tín chỉ như đối với hệ chính quy và có thể thay đổi theo từng học kỳ phù hợp với quy định của Nhà nước.

Chi tiết liên hệ: 024.6261.7578/024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

Website: http://tracuu.vnua.edu.vn/lienthong-vb2.html; www.vnua.edu.vn;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Nơi nhận:

- Thí sinh;

- Lưu: QLĐT, VT, LTS (10).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường