\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ

\r\n

\r\n _______________

\r\n

\r\n Số:  1212/ HVN- TB

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n _____________________

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 07  tháng  9  năm 2015

\r\n
\r\n

\r\n            

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Tuyển sinh lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến  ngành Khoa học cây trồng, Quản trị kinh doanh nông nghiệp. Lớp  Công nghệ sinh học chất lượng cao, Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao.

\r\n

\r\n Lớp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Năm 2015, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) tuyển sinh để đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Khoa học cây trồng, ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hợp tác với các trường Đại học của Hoa Kỳ);  lớp Công nghệ sinh học chất lượng cao, lớp Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao và Lớp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) như sau:

\r\n

\r\n 1/ Chỉ tiêu: 60 sinh viên (SV)/ 1 lớp (trong đó đã có SV trúng tuyển theo chương trình tiên tiến).

\r\n

\r\n 2/ Đối tượng, thời gian, địa điểm nộp Đơn đăng ký xét tuyển vào lớp tiên tiến, lớp chất lượng cao:

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Ngành (Lớp)

\r\n
\r\n

\r\n Đối tượng xét tuyển

\r\n
\r\n

\r\n Thời gian, địa điểm nộp

\r\n

\r\n Đơn đăng ký dự tuyển

\r\n
\r\n

\r\n Khoa học cây trồng tiên tiến

\r\n
\r\n

\r\n Tuyển thêm SV khóa 60 các lớp: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nông nghiệp.

\r\n
\r\n

\r\n Trước ngày  25/9/2015 tại văn phòng khoa Nông học (phòng 307, nhà A, khoa Nông học)

\r\n
\r\n

\r\n Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến

\r\n
\r\n

\r\n Tuyển thêm SV khóa 60 các lớp: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh doanh nông nghiệp

\r\n
\r\n

\r\n Trước ngày 25/9/2015, văn phòng khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh (phòng 426, tầng 4, nhà Hành chính).

\r\n
\r\n

\r\n Công nghệ sinh học chất lượng cao

\r\n
\r\n

\r\n SV khoá 60 trong toàn Học viện đã thi khối A00, A01, B00, D08 và có điểm xét tuyển ĐH đạt 21,25 đ trở lên (trong đó cóđiểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

\r\n
\r\n

\r\n Trước ngày 25/9/2015, văn phòng khoa Công nghệ sinh học (phòng 203, tầng 2, giảng đường khu B)

\r\n
\r\n

\r\n Kinh tế Nông nghiệp  chất lượng cao

\r\n
\r\n

\r\n SV khoá 60 trong toàn Học viện đã thi khối A00, B00, D01, D07.

\r\n
\r\n

\r\n Trước ngày 25/9/2015, văn phòng khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn (phòng 418, tầng 4, nhà Hành chính)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 3/ Đối với các lớp POHE: đối tượng xét tuyển là SV các lớp cùng ngành nhưng không POHE tương ứng (ví dụ: SV ngành Chăn nuôi được quyền xét tuyển vào ngành Chăn nuôi POHE). Thời gian nộp đơn đăng ký xét tuyển trước 25/9/2015 tại văn phòng các Khoa có ngành đào tạo POHE. 

\r\n

\r\n 3/ Phương thức xét tuyển: Căn cứ  tổng điểm thi của các môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển vào đại học năm 2015, xếp từ cao xuống thấp để lấy đủ chỉ tiêu của ngành (lớp).

\r\n

\r\n 4/ Căn cứ đối tượng tuyển sinh,  SV có nhu cầu học tập cần làm Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm) hoặc nhận mẫu Đơn tại văn phòng các khoa nêu trên hoặc tại các bàn làm việc số 11, khu vực đón tiếp SV khoá 60 từ ngày 08 -10/9/2015, riêng SV đã trúng tuyển lớp Cây trồng tiên tiến khóa 60, Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến khóa 60 không cần nộp Đơn đăng ký xét tuyển.

\r\n

\r\n 5/ Sau 1 năm học tập (chủ yếu là tiếng Anh), nếu SV các lớp tiên tiến và lớp chất lượng cao không đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh thì  SV được chuyển về lớp học cũ để tiếp tục học tập (lớp học khi nhập Trường).

\r\n

\r\n Thông báo này thay thế thông báo số 1155/HVN-TB ngày 28/8/2015.        

\r\n

\r\n Thông tin chi tiết xem tại Website: vnua.edu.vn   

\r\n

\r\n Điện thoại liên hệ: 04 62617520. 

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi gửi:

\r\n

\r\n - Các Khoa có CTTT, CLC, POHE;

\r\n

\r\n - Lưu QLĐT, VT, HVS.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n TM.HỘI ĐỒNG

\r\n

\r\n P.CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n PHÓ GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n Phạm Văn Cường

\r\n
\r\n