Thực hiện kế hoạch số 60-KH/ĐTN ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngày 26 tháng 7 năm 2022, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên Học viện long trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom “Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”.

 

leftcenterrightdel
 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Trương Thị Thu Hạnh – Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Chính trị - Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội; Dương Thành Huân – Phó Trưởng ban CTCT và CTSV; Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc Trung tâm QHCC&HTSV; Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; Nguyễn Trọng Tuynh – Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện; các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Học viện, BCH Hội Sinh viên Học viện; BCH liên chi đoàn, liên chi hội các Khoa và toàn thể các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt của Học viện.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện nhấn mạnh Hội nghị nhằm nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung 02 chuyên đề giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Học viện nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên Thủ đô thời đại mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Thu Hạnh – Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Chính trị - Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Thị Thu Hạnh – Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Chính trị - Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Trên cơ sở đó, định hướng các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị tới các tổ chức sinh viên của Học viện; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần giáo dục, rèn luyện cho sinh viên toàn Học viện nắm bắt và hiểu rõ tư tưởng của Bác để từ đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ đi vào thực tiễn học tập, sinh hoạt và các hoạt động công tác Đoàn, Hội của sinh viên Học viện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

 

Ban Tuyên truyền Đoàn Thanh niên Học viện

Ban Truyền thông Hội Sinh viên Học viện