Khoa Chăn nuôi (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) có tiền thân là Khoa Chăn nuôi – Thú y. Trong lịch sử hình thành và phát triển, Khoa Chăn nuôi đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Năng lực tiếng Anh đối với sinh viên ngành Chăn nuôi có một vị trí rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ 4.0 và thời kỳ hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng như hiện nay. Để có thể đánh giá đúng thực trạng học tập, kết quả học tập của sinh viên cần có sự khảo sát từ nhiều nguồn khác nhau, giúp cho sinh viên và nhà trường có được góc nhìn tổng quát, toàn diện về năng lực ngoại ngữ của các em, từ đó giúp cho công tác giảng dạy, học tập ngoại ngữ được nâng cao. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng giảng dạy trong nhà trường, kết hợp với yêu cầu của công tác, nhóm tác giả thực hiện chương trình khảo sát đánh giá đối với khả năng sử dụng tiếng Anh của các em sinh viên chuyên ngành Chăn nuôi, từ đó đưa ra một số đề xuất đối với công tác giảng dạy ngoại ngữ trong nhà trường.

Nhóm tác giả thiết kế nghiên cứu kết hợp giữa định tính và định lượng, tìm hiểu thực trạng năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên tốt nghiệp ngành Chăn nuôi tại Học viện nông nghiệp Việt Nam thông qua khảo sát (bảng hỏi) và phỏng vấn các bên liên quan bao gồm 15 nhà tuyển dụng, 15 nhà khoa học, 15 giảng viên, 15 cựu sinh viên và 15 sinh viên làm việc và học tập tại 5 trường đại học và 10 doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hải Dương, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Chăn nuôi tại Học viện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung và của ngành Chăn nuôi nói riêng trong thời kỳ hội nhập quốc tế và khu vực.

Liên hệ tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (tác giả chính - Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp –  Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Chi tiết bài báo xem tại đây