Ngày 23/01/2024 tại Khoa Công nghệ sinh học đã diễn ra buổi báo cáo và trưng bày sản phẩm Đồ án của sinh viên lớp K65CNSHP, ngành Công nghệ sinh học nấm ăn, nấm dược liệu. Đồ án là học phần thuộc năm thứ 4 của sinh viên K65CNSHP, năm 2023-2024 các nhóm sinh viên tham gia báo cáo và trưng bày sản phẩm thuộc 3 đề tài:

1. Nhóm 1: Đánh giá năng suất của chủng nấm rơm Vđ mới thu thập từ tự nhiên.

2. Nhóm 2: So sánh, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của hai chủng nấm vân chi Tra8 và Tra1 trên các môi trường giá thể khác nhau.

3. Nhóm 3: Thu thập và định loại các loài nấm lớn tại công viên Bách Thảo - Hà Nội.

Học phần Đồ án đã tạo cơ hội giúp sinh viên khám phá và áp dụng những kiến thức chuyên môn được học tập vào nghiên cứu và sản xuất thực tế. Trong quá trình học tập, không những sinh viên nắm được cách tiếp cận với vấn đề nghiên cứu, lập được kế hoạch chi tiết cho chương trình thực hiện và viết báo cáo tổng hợp mà còn thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong ngành Công nghệ Sinh học và chuyên ngành CNSH nấm ăn và nấm dược liệu, thực hiện thành thạo các kỹ năng cần thiết có trong nội dung của môn học, hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo cáo.

Buổi báo cáo và trưng bày sản phẩm đã diễn ra thành công, kết quả báo cáo được các thầy, cô đánh giá cao, đạt được các mục tiêu của học phần, bên cạnh đó sản phẩm của từng nhóm được trưng bày đa dạng và đẹp mắt.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo và trưng bày sản phẩm:

leftcenterrightdel
  Báo cáo đề tài nấm rơm Vđ
leftcenterrightdel
 Báo cáo so sánh chủng nấm Vân chi Tra-1 và Tra-8
leftcenterrightdel
Báo cáo đề tài thu thập các loài nấm lớn tại công viên Bách Thảo - Hà Nội
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các sản phẩm của học phần Đồ án 
leftcenterrightdel
Tập thể lớp K65CNSHP cùng thầy cô hướng dẫn đồ án 

 

Ngô Xuân Nghiễn – Khoa CNSH