Tiếp nối thành công của 2 dự án được quỹ Hỗ trợ các cựu sinh viên Úc (AAGF) tài trợ giai đoạn 2018-2019 & 2021-2022, nhóm giảng viên Khoa KT&PTNT (TS. Nguyễn Hữu Nhuần – chủ nhiệm đề tài, ThS. Trần Thế Cường) và khoa Nông học (TS. Vũ Thị Thúy Hằng, TS. Nguyễn Thị Hòa) đã được quỹ hỗ trợ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tiếp tục tài trợ giai đoạn 2022-2024 để thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị rau để cải thiện sinh kế cho các hộ dân tộc Thái ở xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, vùng Tây Bắc, Việt Nam”.

Mục tiêu của dự án là phát triển chuỗi giá trị rau theo định hướng thị trường cho phụ nữ Thái ở xã Quài Cang nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của sản xuất rau, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc, cũng như xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau do hợp tác xã dẫn dắt; từ đó giúp chính quyền và hệ thống khuyến nông địa phương mở rộng quy mô nhằm góp phần phát triển sinh kế bền vững cho vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn như Tây Bắc.

Trong khuôn khổ các hoạt động, dự án đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo tổ chức tập huấn quản lý và phát triển hợp tác xã để kết nối thị trường cho các hộ dân tộc Thái ở xã Quài Cang. Đợt tập huấn ngày 25-26/3/2023 đã thu hút hơn 30 hộ nông dân, trong đó có 9 hộ là thành viên hợp tác xã sản xuất rau Lường Ninh. Thông qua đợt tập huấn, các hộ hiểu rõ hơn vai trò của hợp tác xã trong kết nối thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau, được cập nhật các điều mới về Luật hợp tác xã, được hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia hợp tác xã. Thêm vào đó, các hộ học cách quản lý vốn với chi phí đầu vào và đầu ra sao cho sản xuất rau có hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ và cho hợp tác xã.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Đợt tập huấn cũng dành riêng thời gian để tập huấn Ban Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hợp tác xã, Kế toán hợp tác xã, cán bộ hỗ trợ hợp tác xã cấp huyện, xã hiểu rõ cách xây dựng quy chế và điều lệ hợp tác xã, để hợp tác xã có thể đi vào vận hành một cách hiệu quả và thu hút thêm các hộ nông dân tham gia trong thời gian tới.

Kết thúc đợt tập huấn, các hộ nông dân, lãnh đạo Hợp tác xã Lường Ninh và cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo đã đánh giá cao những nội dung, thông tin được thu nhận, tạo thêm động lực để mở rộng quy mô hợp tác xã, khuyến khích thêm các hộ nông dân tham gia.

 

Tổng hợp: Nhóm dự án