Ngày 14/11, tại Hội trường C, Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 10 năm ngày Thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự chương trình có: GS. TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; GS. TS Trần Đức Viên - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện; GS. TS. Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; GS. TS. Nguyễn Xuân Trạch - Nguyên Phó Giám đốc Học viện, Nguyên Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng; ThS. Nguyễn Công Ước - Chủ tịch Công đoàn Học viện; lãnh đạo các khoa, ban, viện, trung tâm trong Học viện; cán bộ của TT ĐBCL qua các thời kỳ.

leftcenterrightdel
 PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng chia sẻ: “Trung tâm Đảm bảo chất lượng tiền thân là Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-NN1 ngày 12/2/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, với chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đại học, sau đại học, dịch vụ liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng. Theo Quyết định số 1424/QĐ-NNH ngày 06/10/ 2009 Trung tâm được đổi tên thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Ngày 14/2/2012 Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 248/QĐ-NNH thành lập Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trên cơ sở sáp nhập Ban Thanh tra giáo dục và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc hội nhập giáo dục và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao của đất nước, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hơn nữa các thành tựu chất lượng đào tạo mà Nhà trường đã kiên trì theo đuổi gần 60 năm. Việc thành lập một đơn vị chuyên trách để tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc của công tác đảm bảo chất lượng là rất quan trọng và cần thiết. Do đó, ngày 20/11/2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2449/QĐ-NNH thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng”. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong suốt những năm qua Trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với 2 lần thực hiện thành công kiểm định chất lượng giáo dục Học viện với kết quả năm 2017 là 88,5 và 94,5 tiêu chí đạt yêu cầu vào năm 2022. Về kiểm định chất lượng giáo dục CTĐT, tính đến nay TT ĐBCL đã triển khai thành công kiểm định 10 chương trình đào tạo bậc đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA.

leftcenterrightdel
 GS. TS. Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã chúc mừng Trung tâm Đảm bảo chất lượng với chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành. Trong thời gian qua, Trung tâm đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, giúp Học viện 2 lần thực hiện thành công kiểm định chất lượng giáo dục Học viện, triển khai thành công kiểm định 10 chương trình đào tạo bậc đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA. Năm 2023, Trung tâm tiếp tục có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá 14 chương trình đào tạo ở cả 3 bậc đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và đại học, hiện đang chuẩn bị đánh giá ngoài 10 chương trình đào tạo bậc đại học. Đặc biệt, Học viện là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Bên cạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Đảm bảo chất lượng cũng luôn chú trọng đến công tác đảm bảo chất lượng bên trong Học viện. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Học viện đã được thiết lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Văn hóa chất lượng dần được hình thành trong từng đơn vị, từng cá nhân trong Học viện. Hoạt động lấy ý kiến đã được các đơn vị đưa vào hoạt động thường xuyên liên tục để không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị. Việc thu thập và lưu trữ cơ sở dữ liệu và minh chứng được số hóa nhờ Hệ thống phần mềm chuyên dụng mới được xây dựng và đi vào hoạt động.

leftcenterrightdel
 GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng tập thể lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Một số hình ảnh tại buổi lễ

Trong thời gian tới Trung tâm Đảm bảo chất lượng sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu chiến lược đảm bảo chất lượng của Học viện cũng như mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra để đưa chất lượng giáo dục Học viện lên tầm cao mới, góp phần giữ vững uy tín và vị thế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tin bài: Nguyễn Trọng Tuynh - TT QHCC&HTSV

Ảnh: Nguyễn Trung Đức - TT QHCC&HTSV