Phát biểu tại phiên thảo luận các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Quốc hội sáng 27.7, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) nhấn mạnh, Chương trình nông thôn mới có khởi điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc mà chúng ta cần thường xuyên cập nhật điều chỉnh, tổng kết đánh giá để khắc phục những điểm còn tồn tại, kế thừa và với điều kiện thực tiễn, thách thức mới, bối cảnh mới để ban hành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn tiếp theo trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong 10 năm qua và đưa chương trình mục tiêu quốc gia và nông thôn mới lên tầm cao mới, vị thế mới với chất lượng và tầm nhìn mới trong việc thực hiện sống động và hiệu quả Nghị quyết số 26 của Trung ương.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ giúp ổn định cuộc sống cho phần lớn dân cư nông thôn, mà còn là nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững và ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước, tạo tiền đề để thực hiện hóa khát vọng hùng cường và hạnh phúc của dân tộc. Trong điều kiện khó khăn thiên tai, dịch bệnh Covid thì khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng được đặc biệt quan tâm, hỗ trợ ưu tiên, thúc đẩy. Vừa qua, Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã đưa ra chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nông thôn mới để thúc đẩy khu vực nông thôn và miền núi. Đây là chủ trương đúng đắn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ và Quốc hội đối với khu vực yếu thế và dễ bị tổn thương này. 

leftcenterrightdel

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) phát biểu

Ảnh: Quang Khánh

  

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan đánh giá cao tờ trình chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021-2025 mà cơ quan soạn thảo đã trình. Tờ trình đã đánh giá được khái quát về kết quả chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2010-2020 và đã đưa ra các đổi mới trong giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu khá rõ ràng, với con số để phấn đấu cụ thể, 11 nội dung bao quát tổng thể và 6 đề án chuyên đề trọng tâm khá toàn diện, từ vấn đề khoa học công nghệ, du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề môi trường, an ninh trật tự nông thôn, để nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại. 

Đại biểu cũng rất đồng tình với cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra về sự cần thiết phải tiếp tục ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2015 và trong các giai đoạn tiếp theo vì thực sự trong 10 năm qua, chương trình nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả không thể phủ nhận được, đã làm thay đổi diện mạo và bộ mặt nông thôn trên cả nước, đã là một luồng gió mới làm biến chuyển nhận thức trên diện rộng về xây dựng nông thôn văn minh, nhiều xã, nhiều huyện có nhiều mô hình tốt, nhiều cách làm hay được nhân rộng. Số lượng người lao động được đào tạo nghề, được tập huấn nâng cao, đời sống tinh thần và vật chất của cư dân nông thôn đã được cải thiện rõ rệt. 

Chương trình nông thôn mới có khởi điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc mà chúng ta cần thường xuyên cập nhật điều chỉnh, tổng kết đánh giá để khắc phục những điểm còn tồn tại, kế thừa và với điều kiện thực tiễn, thách thức mới, bối cảnh mới để ban hành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn tiếp theo trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong 10 năm qua và đưa chương trình mục tiêu quốc gia và nông thôn mới lên tầm cao mới, vị thế mới với chất lượng và tầm nhìn mới trong việc thực hiện sống động và hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang gõ từng nhà, từng cơ quan, từng doanh nghiệp, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, thiên tai và dịch bệnh ngày các thêm nghiêm trọng và khó lường.

Về vấn đề huy động nguồn nhân lực và vốn ngân sách trung ương để thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng, đây là một chương trình rất quan trọng để hỗ trợ, thúc đẩy cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, một khu vực đông dân cư, nhưng lại dễ bị tổn thương; rất cần sự quan tâm thích đáng đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid như hiện nay và liên tục bị tổn hại do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh cây trồng vật nuôi gây ra. 

Chính phủ cần bố trí đủ nguồn vốn ngân sách trung ương và có các giải pháp tích cực để huy động nguồn vốn đạt ít nhất 2,45 triệu tỷ như trong tờ trình. Chính phủ cần có các gói hỗ trợ tích cực cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn Covid để giúp người dân khôi phục, phát triển sản xuất. 

Về vấn đề cách làm và những điều cần đổi mới khắc phục, theo đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng, chúng ta cần tăng cường phân cấp có giám sát, hậu kiểm tốt hơn trong quá trình thực hiện chương trình. Cần điều chỉnh các tổ chức xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh các tiêu chí nông thôn mới cho phù hợp quy hoạch nông thôn, quy hoạch môi trường, quy hoạch chung. Đặc biệt cách tổ chức thực hiện nông thôn mới cần chú trọng vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, quan tâm chất lượng cuộc sống thực sự cho người dân chứ không chỉ chú trọng để tăng quy mô và sản lượng sản xuất nông nghiệp thuần túy.

Cần chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực nông thôn. Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn để cán bộ địa phương, người dân có các chuẩn yêu cầu về kiến thức, kinh nghiệm, học đi đôi với hành, học bằng các mô hình cụ thể để triển khai nông thôn mới tốt hơn. 

Cần có các cơ chế chính sách thực sự đổi mới như chính sách đất đai, môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ hợp tác, các cơ quan nghiên cứu khoa học cùng các địa phương thúc đẩy xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. 

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của đất nước, đặc biệt trong những thời điểm thiên tai dịch bệnh như đại dịch Covid thì khu vực này càng dần được quan tâm đặc biệt hơn để có thể phát huy vai trò nền tảng cho vấn đề an ninh lương thực, ổn định xã hội và phát triển kinh tế bền vững.

 

Theo daibieunhandan.vn