Thực hiện theo kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên thông qua, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngày 12/9/2022 tại hội trường C, Chi bộ khoa Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội nhằm: (1) Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; (2) Đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu giai đoạn 2022 - 2025; (3) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Trọng Phương, Đảng ủy viên, Tổ trưởng Tổ công tác Đại hội số 4, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khoa.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh đại hội chi bộ khoa Tài nguyên và Môi trường

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện, Chi bộ Khoa Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn. Hiện nay, chi bộ Khoa có 64 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Trong suốt nhiệm kỳ, trong điều kiện thực tế của Khoa và Học viện,  Chi ủy, chi bộ Khoa đã có những nghị quyết phù hợp cho sự phát triển của Khoa. Đặc biệt vai trò, gương mẫu của người đứng đầu trong cấp uỷ, BCN khoa, trưởng các Bộ môn trong khoa để thực hiện và cụ thể hoá được các nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ. Năm 2020-2021, Chi bộ Khoa được đánh giá là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Học viện. Đặc biệt với sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Chi uỷ, sự đồng lòng của Đảng viên, cán bộ trong Khoa, Chi uỷ Khoa đã chỉ đạo, đồng hành với BCN Khoa thực hiện kiểm định thành công ngành Khoa học Môi trường theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Cán bộ, đảng viên và giảng viên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng không ngừng thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp (trong nước và quốc tế); xuất bản các bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế uy tín (ISI/Scopus). Tích cực tham gia nhiều Hội thảo của các cơ quan (Bộ TN&MT; Bộ NN&PTNT; Ban Kinh tế TW; Phòng công nghiệp và Thương mại Việt Nam; Uỷ ban Kinh tế của Quốc Hội; UBND Thành phố Hà Nội và các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước) bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Bên cạnh đó các giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong 04 nhóm NCM; 02 nhóm NCXS cũng tích cực thực hiện các tiêu chí sản phẩm khoa học theo quy định. Điều đáng ghi nhận là trong số các đề tài nghiên cứu, các dự án chuyển giao có nhiều đề tài có tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Đặc biệt là những chương trình về quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai. Một số công trình được tặng bằng khen, bằng sáng chế, giấy chứng nhận tiến bộ mới. Năm 2022, Khoa vinh dự được UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác quản lý, triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh, giai đoạn 2011-2021 và Khoa cũng được Học viện đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí đảng viên phát biểu tại Đại Hội

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ khoa Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên xử lý kịp thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết; phát huy những mặt đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, BCN Khoa, trưởng Bộ môn. Để đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội chi bộ Khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra. Chi ủy, chi bộ tập trung lãnh đạo các nội dung chủ yếu sau: (1) Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ; (2) Xây dựng quy chế làm việc trong cấp ủy; xây dựng tốt mối quan hệ giữa Chi uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên nguyên tắc dân chủ, minh bạch, công khai, hiệu quả; (3) Xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong cấp uỷ và chương trình hành động cụ thể trong cả nhiệm kỳ theo yêu cầu của Đảng ủy Học viện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết và báo cáo theo quy định của Đảng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đồng chí. Trong đó, Đồng chí Trần Trọng Phương giữ chức vụ Bí thư, Đồng chí Trần Quốc Vinh giữ chức vụ Phó Bí thư, Đồng chí Võ Hữu Công, Đỗ Văn Nhạ và Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chi uỷ viên.

leftcenterrightdel
 Chi ủy Chi bộ Khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Trọng Phương, Bí thư Chi Bộ phát biểu nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025

Thay mặt cấp uỷ nhiệm kỳ 2022-2025, đ/c Trần Trọng Phương phát biểu trước Đại hội tiếp tục thực hiện giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Chi bộ khoa Tài nguyên và Môi trường