leftcenterrightdel
 

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một trang sử mới của nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ. Trong những ngày tháng lịch sử hào hùng đó, ngày 03/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41-SL mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Ngày 11/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-TTg lấy ngày 03 tháng 10 hàng năm là Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam (ngày 3/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41 bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương, cơ quan phụ trách về quản lý đất đai là Sở Trước bạ - Văn tự - Quản thủ điền thổ và Thuế trực thuộc do Bộ Tài chính tiếp nhận).

Trải qua 77 năm xây dựng (03/10/1945-03/10/2022), trưởng thành và phát triển, ngành Quản lý đất đai Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, các hoạt động của ngành quản lý đất đai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quản lý đất đai là lĩnh vực quan trọng mang tính tổng hợp cả về kinh tế, chính trị và xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Giải quyết đúng đắn chính sách đai sẽ góp phần sẽ góp phần ổn định chính trị - xã hội đồng thời tạo thêm động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trải qua 77 xây dựng và phát triển, ngành quản lý đất đai đang hướng tới mục tiêu tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai cho phù hợp hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường sự công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý, sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách hành chính; xã hội hoá và nâng cao chất lượng hoạt động của các dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; đồng thời hoàn thiện các công cụ quản lý nhà nước về đất đai theo hướng hiện đại.

Với Giá trị cốt lõi “Chất lượng - Hiệu quả - Sáng tạo” và Triết lý giáo dục “Kiến tạo” trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, nhiều lớp thế hệ sinh viên của Khoa Tài nguyên và Môi trường đã trưởng thành đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước. Nhiều thế hệ sinh viên tài năng của Khoa đã trở thành Lãnh đạo Tổng cục Quán lý đất đai, Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên; Lãnh đạo các trường, viện nghiên cứu và giám đốc các doanh nghiệp có uy tín trên cả nước

Trong năm học 2021-2022, Khoa Tài nguyên và Môi trường, mảng lĩnh vực Quản lý đất đai đã có những hoạt động rất hiệu quả, trên nhiều khía cạnh từ đào tạo (Đại học, cao học, nghiên cứu sinh) đến KHCN. Lĩnh vực khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; chuyển giao KHCN về mảng quản lý đất đai trong năm qua có nhiều thành tích, cụ thể: Khoa đang thực hiện 01 đề tài cấp Bộ TNMT; 04 đề tài cấp tỉnh; 01 dự án HTQT; 07 đề tài cấp cơ sở; 04 dự án chuyển giao); xuất bản các bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế uy tín (ISI/Scopus) và các chương trình về quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai.

Bên cạnh đó, trong mảng Quản lý đất đai, thầy cô, cán bộ trong Khoa đã tích cực tham gia nhiều Hội thảo của các cơ quan (Bộ TN&MT; Bộ NN&PTNT; Ban Kinh tế TW; Phòng công nghiệp và Thương mại Việt Nam; Uỷ ban Kinh tế của Quốc Hội; UBND Thành phố Hà Nội và các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước) về sửa đổi Luật đất đai 2013.

Năm 2022, Khoa vinh dự được UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác quản lý, triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh, giai đoạn 2011-2021 (mảng Quản lý đất đai) và Khoa cũng được Học viện đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của ngành Quản lý đất đai (03/10/1945-03/10/2022) và chuẩn bị 46 năm ngày thành lập Khoa Tài nguyên và Môi trường (12/10/1976-12/10/2022) xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Khoa; anh chị em học viên, nghiên cứu sinh và các em sinh viên của Khoa qua các thời kỳ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Quý Thầy cô; Quý đồng nghiệp và các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cùng gia đình phát huy những thành quả tốt đẹp mà khoa Tài nguyên và Môi trường chúng ta đã và đang có. Luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế. Cùng đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt nam trong giai đoạn tới.

leftcenterrightdel
 Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo Quốc tế LIRLAP (ngày 26-28/9/2022)
leftcenterrightdel
 Khoa Tài nguyên và Môi trường tham gia Kick-off meeting trong khuôn khổ dự án quốc tế với đại diện UfU và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
leftcenterrightdel
 Đại hội Chi bộ khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025 thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung dân chủ
leftcenterrightdel
 PGS.TS. Trần Trọng Phương, Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc tích trong công tác quản lý, triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh, giai đoạn 2011-2021
leftcenterrightdel
 Đội sinh viên tình nguyện Khoa Tài nguyên và Môi trường chung tay xây dựng nông thôn mới tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

Khoa Tài nguyên và Môi trường (FONRE)