Thưa quý vị, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá 15, với 476/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Một trong những điểm mới của chương trình chính là chú trọng nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Điều này là hướng đi hoàn toàn đúng đắn để chúng ta có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn một cách thực chất, bền vững hơn.

 

Theo quochoitv.vn