Ngày 25/6/2020, Tọa đàm “Từ lớp học đến thực tiễn trên đồng ruộng: Thách thức và giải pháp cho một nền nông nghiệp thông minh và thịnh vượng ở Việt Nam” do Học viện phối hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), Văn phòng Điều phối Nông thông mới Trung ương đã được tổ chức (NCO-NRD). Tọa đàm có sự tham gia của Ông Thomas Rath, Giám đốc Quốc gia IFAD, Ông Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng - Phó Chánh Văn phòng, NCO-NRD, Ông Trần Công Thắng, Viện trưởng, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Bộ NN&PTNT). Về phía Học viện, GS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện đã tham gia và phát biểu khai mạc. Tham dự Tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế, đại diện lãnh đạo và hàng trăm sinh viên đến từ các khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Môi trường, Lý luận Chính trị và Xã hội, Nông học. 

Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho hợp tác ba bên giữa IFAD, NCO-NRD và Học viện trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ vừa được ký kết vào tháng 5/2020. Chắc chắn, sẽ còn có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Biên bản ghi nhớ đã ký kết, đó là: “Góp phần phát triển hợp tác khoa học và giáo dục trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi thúc đẩy mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trọng tâm đó là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.