Căn cứ Quy định dạy và học môn Giáo dục thể chất theo Quyết định số 3047/QĐ-HVN ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Nhiệm vụ của môn học GDTC phải đảm bảo sự phát triển lành mạnh, cân đối về hình thái và chức năng cơ thể của người. Nâng cao năng lực thể chất để có khả năng chống đỡ những ảnh hưởng có hại của môi trường xung quanh.

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp luyện tập TDTT, kỹ năng vận động và kỹ thuật cơ bản của một số môn TT thích hợp. Trên cơ sở đó bồi dưỡng sử dụng các phương tiện để tự rèn luyện thân thể, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động TDTT của nhà trường và xã hội.

Thông qua học tập và rèn luyện TDTT, rèn luyện cho sinh viên có đạo đức, ý chí, lòng dũng cảm, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tập thể, óc thẩm mỹ góp phần phát triển trí tuệ con người mới. Thông qua đó mà xây dựng niềm tin, lối sống tích cực, lành mạnh, tinh thần tự giác học tập và rèn luyện thân thể, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

Chương trình GDTC dành cho sinh viên Học viện được bố trí giảng dạy, học tập trong toàn khoá học là 90 tiết với 03 tín chỉ, trong đó học 01 tín chỉ bắt buộc (Môn học: Giáo dục thể chất đại cương) và 02 tín chỉ tự chọn (Trong số 08 môn học tự chọn, gồm: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, cờ vua, Aerobic và khiêu vũ thể thao). Ngoài ra sinh viên có thể tự đăng ký tham gia sinh hoạt ngoại khóa với 14 câu lạc bộ TDTT của Học viện, sinh hoạt mỗi tuần từ 02-04 buổi.

Nội dung giảng dạy môn học GDTC gồm:

* Phần lý thuyết chung: giảng dạy nội dung cơ bản của môn lý luận và phương pháp TDTT; Y sinh học TDTT; lý thuyết môn chuyên ngành trong các học phần của chương trình; Hiểu biết Luật và biết cách tổ chức, trọng tài thi đấu một số môn TDTT trong Học viện.

* Phần thực hành học phần bắt buộc: giảng dạy nội dung cơ bản học phần GDTC bắt buộc của chương trình; biết luật, trọng tài và tổ chức thi đấu một số môn TDTT cơ bản; biết phương pháp tự tập luyện và rèn luyện thể chất, sức khỏe.

Học phần tự chọn: giảng dạy nội dung cơ bản học phần GDTC tự chọn của chương trình: biết luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn TDTT; biết phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao môn tự chọn.

Yêu cầu sinh viên trên cơ sở nắm vững những lý luận và phương pháp rèn luyện, cũng như những hiểu biết về kỹ thuật cơ bản của TDTT, phải áp dụng được vào trong luyện tập hàng ngày; Nâng cao ý thức tự giác trong tập luyện để thể lực từng bước được hoàn thiện. Tập một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống các bài tập về GDTC, cũng như thực hiện nghiêm túc những yêu cầu và quy định của giáo viên hướng dẫn.

Sau đây là một số hình ảnh tập luyện, thi đấu của các đội tuyển và câu lạc bộ TDTT tại Học viện:

leftcenterrightdel
 Đội tuyển Bóng đá cán bộ Học viện
leftcenterrightdel
 Đội tuyển Bóng chuyền cán bộ Học viện
leftcenterrightdel
 Đội tuyển Cầu lông Cán bộ và sinh viên Học viện
leftcenterrightdel
 Đội tuyển Bóng đá nam sinh viên Học viện
leftcenterrightdel
 Đội tuyển Bóng đá nữ sinh viên Học viện
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đội tuyển Bóng chuyền nam, nữ sinh viên Học viện 
leftcenterrightdel
 Câu lạc bộ Bóng chuyền sinh viên
leftcenterrightdel
 Câu lạc bộ Bóng rổ sinh viên
leftcenterrightdel
 Câu lạc bộ Karatedo sinh viên
leftcenterrightdel
 Câu lạc bộ Zumba sinh viên
leftcenterrightdel
 Câu lạc bộ Aerobic sinh viên
 

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao