Sáng ngày 31/12/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Duyên, chuyên ngành Quản lý đất đai, mã số 9 85 01 03, với đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng và TS. Đặng Phúc.

Đến dự buỗi lễ có TS. Nguyễn Viết Đăng – Trưởng ban Quản lý đào tạo, các thành viên trong hội đồng đánh giá luận án đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Tổng cục Quản lý đất đai; giảng viên hướng dẫn cùng bạn bè, người thân, đại diện cơ quan công tác của nghiên cứu sinh.

 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ
 Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Duyên. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Duyên trình bày tóm tắt luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của các phản biện, ủy viên, các thành viên Hội đồng nhận xét, đặt câu hỏi cho nghiên cứu sinh, bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án.

 

leftcenterrightdel
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Duyên thuyết trình tóm tắt luận án
 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Duyên thuyết trình tóm tắt luận án

Đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Duyên được Hội đồng đánh giá cao, là đề tài vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Kết quả của đề tài góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý để chuyển đổi cơ cấu diện tích sử dụng đất đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phù hợp với yêu cầu trong lĩnh vực quản lý đất đai của địa bàn cấp huyện thuộc vùng đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đồng thời có thể áp dụng tại các địa phương với điều kiện tương đồng.

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Phúc Việt – TT QHCC&HTSV